Dünya genelinde karşılaşılan ölümlerin en büyük nedenleri arasında kanser yer almaktadır. Tiroid kanseri de sık karşılaşılan hastalık türleri arasında gösterilebilir. Bu kanser türü tedaviye yanıt verme konusunda iyi olasılıklara sahiptir. Dolayısıyla tiroid kanserinde erken tanı ve doğru tedavi hayati önem taşımaktadır.

Tiroid Kanseri Nedir?

Tiroid kanseri, tiroid bezinde bulunan hücrelerin anormal ve kontrolsüz biçimde büyüyüp çoğalmasıdır. Kanser oluşumu genelde nodül ve kitle oluşumuyla kendini göstermektedir. Ancak burada oluşan nodüllerin hepsi kanserleşme eğilimi göstermez. Hormon salgısı olmayan ve soğuk olarak nitelendirilen nodüllerde kanser olasılığı daha yüksektir. Nodül taşıyan hastalardan iğne biyopsisi alınarak değerlendirme yapılmaktadır.

Tiroid kanseri; anaplastik tiroid, papiller tiroid, folliküler tiroid ve medüller tiroid olmak üzere 4 tipte oluşabilir. Bu kanser türünün çoğunluğu papiller tiroid olarak nitelendirilir. Genelde 30’lu yaşlardan sonra ortaya çıkar ve ilerlemesi yavaştır. Uzun zaman belirti göstermeyen papiller tiroid kanseri, metastaz yaparsa lenf bezleri ve akciğere sıçramaktadır.

Tiroid Kanseri Risk Faktörleri Nelerdir?

Tiroid kanserini tetikleyen en önemli neden bu bölgede nodül oluşmasıdır. Yeteri kadar iyot tüketmeyen kişilerde nodül gelişimi yüksektir. Ailede tiroid kanseri öyküsü bulunan bireyler bu kanser türünde risk grubu olarak nitelendirilmektedir. Hastalığın diğer risk faktörleriyse dağlık alanda yaşamak ve sigara kullanımı olarak gösterilebilir.

Tiroid Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Tiroid kanserinin ilk evrelerinde genelde belirti gözlenmez. Ancak aşağıda sıralanan semptomların varlığı bu kanser türüne işaret edebilmektedir.

 • Nodül gelişimine bağlı boyunda şişlik ve yumru
 • Nefes alışverişinde zorluk
 • Yutkunma güçlüğü
 • Yorgunluk ve halsizlik
 • Boyun bölgesinden kulaklara yayılan ağrı
 • Kan değerlerinde düşüş
 • Ani kilo artışı
 • Sinirlilik
 • Cinsel isteksizlik
 • Hormon dengesinin bozulması
 • Saç sağlığının bozulması

Tiroid Kanseri Tanısı

Tiroid bezlerinin büyümesi ve kimi zaman yumru haline gelip dışarıdan fark edilebilmesi nodülleşme olarak nitelendirilir. Guatr hastalığının tedavi edilememesi de nodül oluşumunu tetikleyen faktörler arasındadır. Kanser tanısı yapılmadan önce elle muayene ve kan testi istenmektedir. Kanda T3, T4 ve TSH değerleri incelendikten sonra tiroid sintigrafisi değerlendirilmektedir.

Teşhis için son aşamada ultrasonografik inceleme ve iğne biyopsisi yer almaktadır. Kanserleşme şüphesi bulunan hastalar için genelde ameliyat seçeneği değerlendirilmektedir. Ancak tedavinin seyrine tiroid kanserinin hangi tipte olduğuna bakılarak karar verilmektedir.

Tiroid Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?

 • Anaplastik Tiroid Kanseri: Bu tip, tiroid kanserlerinin %2-5’lik kısmını oluşturmaktadır. Genelde yaşlılık döneminde ortaya çıkmaktadır. Hastaların büyük bir bölümünde radyoterapi tedavisi kullanılarak rahatlama sağlanırken ameliyat tercih edilmemektedir.
 • Papiller Tiroid Kanseri: Tanısı konan tiroid kanserlerinin %80’i papiller tiptedir. Bu kanser tipine 20 – 50 yaş arasındaki bireylerde ve kadınlarda daha çok rastlanmaktadır. Ancak küçük yaş grubundaki çocuklarda görülme ihtimali de bulunur. Papiller tiroid kanseri, belirti vermediği için uzun yıllar fark edilemeyebilir. Ancak genel sağlık taramaları sonucunda son dönemlerde saptanma olasılığı artmıştır. Hastaya papiller tiroid kanseri teşhisi konulduktan sonra cerrahi yöntemle tedavi seçeneğine başvurulmaktadır. Kanserli bölgenin 1 cm ve üzeri boyutta olması durumunda ayrıca radyoaktif iyot tedavisine başvurulur.
 • Folliküler Tiroid Kanseri: Folliküler tip kansere sahip hastalar ağırlıklı olarak 40 – 60 yaş arasındadır. Bu tip, tiroid kanseri arasında tanısı en zor yapılandır. Kanser tedavisine papiller tipte olduğu gibi cerrahi müdahaleyle başlanmaktadır. Tümör büyüklüğünden bağımsız olarak da radyoaktif iyot tedavisinden destek alınmaktadır.
 • Medüller Tiroid Kanseri: Medüller tiroid kanseri genetik faktörlerle ortaya çıkar ve genç yaş grubunu etkiler. Tiroid kanser türleri arasında nadiren rastlanır ve tiroidin bir bütün halinde çıkarılmasıyla (total tiroidektomi) tedavi edilir.

Tiroid Kanseri Ameliyatı Kaç Saat Sürer?

Tiroid kanseri ameliyatı, tiroid bezi dokusunda kanser hücreleri tespit edilen hastalarda uygulanan bir cerrahi işlemdir. Ameliyatın süresi, hastanın genel sağlık durumu, tümörün boyutu, yayılımı ve yerleşimi gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, ameliyatın süresi hastadan hastaya değişkenlik gösterir.

Tiroid kanseri ameliyatları genellikle lokal anestezi altında gerçekleştirilir. Ameliyatın süresi, tümörün boyutuna bağlı olarak birkaç saat sürebilir. Bununla birlikte, ameliyatın uzunluğu, cerrahi yöntem ve tekniklerin kullanımına, tümörün yayılımına ve çevre dokulara olan etkisine bağlı olarak artabilir.

Genellikle, tiroid kanseri ameliyatı yaklaşık 2-3 saat sürer. Ancak bu süre, ameliyatın yapılacağı hastanenin tecrübesine ve cerrahi ekibin becerilerine de bağlıdır. Ameliyatın süresi, hastanın sağlık durumu ve komplikasyonlarının varlığı gibi faktörlere bağlı olarak artabilir veya azalabilir.

Hastalar, ameliyat öncesinde doktorlarıyla ameliyatın detayları hakkında konuşmalı ve olası riskler hakkında bilgi edinmelidir. Ameliyat sonrası hastaların iyileşme süreci de ameliyatın süresiyle ilgili değildir. İyileşme süreci, hastanın genel sağlık durumu, cerrahi sonrası takip ve tedavi yöntemleri gibi faktörlere bağlıdır.