Tükürük bezleri insanların pek çok sağlık sorunundan korunmalarına yardımcı olur. Ancak bazı durumlarda tükürük bezlerinin tamamının ya da bir kısmının kesilmesi gerekebilir. Çok yaygın şekilde görülmese de oluşabilecek tümör gibi durumlarda tükürük bezlerinin ameliyat edilmesi zorunlu olabilir.

Tükürük Bezi Ameliyatı Nedir?

Tümörler, vücudun pek çok yerinde oluşabilmekte ve bulundukları bölgelere zarar verebilmektedir. Tükürük bezi ameliyatları da oluşan tümörlerin temizlenmesi için yapılan cerrahi operasyonlardır. Eskiden tüm tükürük bezlerinin alınması gerekse de günümüz teknolojisi sayesinde yalnızca bir bölümünün alınması yeterli olmaktadır.

Tükürük bezleri ağız içinde sindirim, temizlik, ıslaklık, yemek yeme, konuşma gibi pek çok durumda etki göstermektedir. Bu durumlarda sorun yaşanması tükürük bezleriyle alakadar olduğunda gerekli cerrahi operasyonlar uygulanır. Farklı teknikler uygulanabildiğinden dolayı bu ameliyatlarda iz kalmamakta ve estetik açıdan rahatsız edici bir görünüm oluşmamaktadır. Ayrıca hastaların eski sağlığına kavuşabilmesi adına en uygun yöntem tercih edilerek tükürük bezleri olabildiğince korunmaktadır.

Tükürük Bezi Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Kulak önü ve çene altı olmak üzere iki yöntem kullanılarak tükürük bezi ameliyatı yapılabilmektedir. Kulak önü tükürük bezi ameliyatında hastalara genel anestezi verilmekte ve kulaktan çeneye doğru bir kesik atılmaktadır. Bölgede çok fazla sinir bulunduğundan dolayı oldukça dikkat isteyen bir işlemdir. Tükürük bezlerinin olduğu kısma gelindiğinde kanserli hücreler çıkarılır, çevre dokular temizlenir ve dikiş atılarak yara kapatılır.

Çene altı tükürük bezi ameliyatında hastaya anestezi verilerek çene bölümünden bir kesik açılmaktadır. Tükürük bezleri temizlendikten ve tümörden arındırıldıktan sonra yara kapatılmaktadır. Atılan dikişler yaklaşık bir hafta sonra alınmakta ve yara izinin görünmeyeceği bölgeler tercih edilmektedir.

Tükürük Bezi Alınınca Ne Olur?

Özellikle besinlerin sindirimi ve sindirim hastalıkları nedeniyle tükürük bezleri oldukça önemlidir. Bu nedenle tükürük bezlerinin tamamen alınması durumunda hem besin sindirimi hem ağız içinde sağlığın korunması zor bir hale gelir. Ancak ameliyatta tükürük bezlerinin yeterli kısmı bırakılmışsa süreç daha olumlu bir şekilde ilerler.

Ameliyat sonrası hastaların bir müddet gözlem altında tutulması ve olası komplikasyonların engellenmesi için ilaç tedavisine başlanması gerekir. Dikişler dolayısıyla 1 hafta kadar duş alınmaması ve bireyin sağlığını koruması oldukça önemlidir. Ayrıca dikişlerin zarar görmemesi için alınan besinlerin çok sert nitelikte olmaması, dikiş bölgesinin darbeden korunması ve özellikle kıyafet değiştirirken herhangi bir sürtünmeye maruz kalınmaması gerekmektedir.

Tükürük Bezi Ameliyatı Neden Yapılır?

Tükürük bezlerinde görülen anormal durumlar cerrahi işlemlerin yapılmasına neden olabilir. İlaç tedavisinin etki etmediği ya da başka bir seçenek olmadığı durumlarda KBB doktorları tükürük bezi ameliyatını önermektedir. Aşağıdaki komplikasyonların görülmesi durumunda tükürük bezlerinin cerrahi işlemlerle temizlenmesi ya da çıkarılması mümkündür.

  • Enfeksiyona bağlı hastalıklar
  • Kanser hücreleri
  • Tümörler
  • Tükürük bezi taşları

Tükürük Bezi Tümörü

Çoğunlukla kulak önünde yer alan tükürük bezlerinde iyi huylu tümörlere rastlanılmaktadır. Ancak bu tümörlerin yaklaşık %20’lik bir kısmı kötü huyludur. Diğer hücrelere sıçramaması ve daha geniş bölgelere yayılmaması içinse temizlenmeleri oldukça önemlidir. Ancak pleomeorfik adenom ve Warthin gibi tümörler iyi huylu olduklarından dolayı bireye zarar vermez. Alınmamaları durumunda herhangi bir soruna neden olmayabilirler.

En sık görülen kötü huylu tümör mukoepidermoiddir. Bu tümöre mukoepidermoid kanseri adı da verilebilmektedir. Çoğunlukla tükürük bezleriyle birlikte damak, yanak, gırtlak, dil ve bazı durumlarda soluk borusunda da görülebilmektedir. Nüksetmesi durumunda yeniden çıkarılması mümkündür ancak kontrol altında tutulabilmesi açısından farklı tedavi yöntemleri de denenebilmektedir. Doğru tedavi ve takip sayesinde tamamen temizlenebilmesi mümkündür.