Her iki gözü de etkileyen üveit, oldukça hızlı biçimde ilerleyen hastalıklardan biridir. Şikayetler kısa sürede kötüleşmekte ve durumun kontrol altına alınmaması görme kaybı gibi sonuçlar alınmasına neden olmaktadır. Tam olarak nedeni bilinmese de oluşumunu etkileyen çok fazla faktör bulunmaktadır. Toplum genelinde çoğunlukla 20 – 60 yaşlar arasında olan kimselerde ortaya çıkan bir durumdur. Çoğunlukla ilaç tedavisi yapılarak iyileştirilebilmektedir.

Üveit Nedir?

Göz yuvarlağında bulunan uveanın iltihaplanması, üverit hastalığı olarak tanımlanmaktadır. Halk arasında gözün orta tabakasında oluşan bu duruma göz iltihabı adı da verilmektedir. Ancak bazı durumlarda iris, silyer cisim, koroid, retina ya da göz içindeki jelin iltihaplanması da üveit olarak kabul edilmektedir. Bazı hastalarda yalnızca tek gözde meydana gelirken daha az bir kısımda iki gözde birden oluşmaktadır.

Üveit, oluştuğu yere göre farklı sınıflarda incelenebilen bir rahatsızlıktır. Uveanın tüm bölgelerinde iltihaplanma söz konusuysa diffüz üveit adıyla anılmaktadır. İrisin ya da silyer cismin irisle birlikte enfekte olması anterior üveit olarak tanımlanmakta ve bu durum çok hızlı şekilde gelişim göstermektedir. Yalnızca silyer cismin iltihaplanması orta üveit olarak adlandırılırken koroidin iltihaplanması ve görmede bozukluğa yol açması posterior üveit olarak isimlendirilmektedir.

Üveit Nedenleri Nelerdir?

Kişide üveit çıkmasının birçok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenler doğrudan ya da başka bir hastalıktan kaynaklanmak üzere farklı şekillerde tespit edilmektedir. Doğrudan üveit geçirilmesinin ana nedenleri aşağıda yer almaktadır.

 • Daha önce de üveit geçirilmesi
 • Göze gelen darbeler
 • Gözün yaralanması
 • Bazı göz ameliyatları
 • Çok nadir olarak bazı kanserler (lenfoma vb.)

Üveit, bağışıklık sisteminin kendisine saldırmasından kaynaklanan otoimmün hastalıklardan dolayı oluşabilmektedir. Ayrıca vücuda giren enfeksiyonların göze sıçraması da gözün enfekte olmasını sağlamaktadır. Bu nedenle el ve yüz hijyenine dikkat edilmeli, özellikle kirli ellerle gözlere dokunulmamalıdır.

Üveit Stresten Olur Mu?

Üveit, gözün iç kısmında yer alan üvea tabakasının iltihabıdır. Bu durum gözün hemen hemen her yerinde ağrıya, kızarıklığa ve bulanık görüntüye neden olabilir. Üveit, çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir ve birçok faktör stres seviyesini etkileyebilir. Bununla birlikte, üveit hastalığının doğrudan stresle bağlantılı olduğunu gösteren birçok araştırma bulunmamaktadır.

Üveit hastalığı, genellikle bir enfeksiyon veya bir otoimmün bozukluğun sonucu olarak ortaya çıkar. Üveit, otoimmün ve kollajen doku kaynaklı olarak sınıflandırdığımız sistemik hastalıkların varlığında da gelişebilir.

Ayrıca, ankilozan spondilit, romatoid artrit ve Behçet hastalığı gibi otoimmün bozukluklar da üveit riskini artırabilir. Ancak, bu hastalıkların nedeni doğrudan stresle bağlantılı değildir.

Sonuç olarak, üveit hastalığı birçok faktöre bağlı olarak ortaya çıkabilir. Stres seviyesinin de bir faktör olabileceği düşünülse de bu hastalığın doğrudan stresle bağlantılı olduğunu gösteren bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır. Bu nedenle, üveit hastalığı olan hastaların stres seviyelerini azaltmaları, ancak tedaviye ek olarak, stresin hastalık üzerindeki etkisini azaltmanın bir yoludur.

Üveit Belirtileri Nelerdir?

Her ne kadar bir hastalıktan bahsediliyor gibi olsa da üveit birden çok hastalığı kapsayan bir durumdur. Ancak belirli tipteki bulgulardan bahsedilmesi oldukça zordur. Şiddeti, oluşum nedeni, kişinin göz yapısı ve diğer sağlık sorunları başta olmak üzere semptomları etkileyen çok fazla durum söz konusudur. Hastalarda daha sık şekilde görülen üveit semptomlarıysa aşağıda yer almaktadır.

 • Gözde ağrı
 • Işığa karşı hassasiyet gösterilmesi
 • Bulanık görme
 • Görme bozuklukları
 • Kırmızı göz
 • Görüş açısında leke oluşması
 • Kamaşma
 • Göz yaşarması
 • Görmeyi engelleyen diğer bulgular

Semptomlar farklı şiddetlerde görülüyor olsa bile muayene edilmesi gereken bir hastalık olduğundan dolayı belirtilerin hafife alınmaması gerekir. Özellikle gözde hissedilen ani ağrı ve bulanıklık durumunda doktora başvurulması gerekmektedir.

Üveit Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Hastalara üveit tedavisi yaparken birden çok yöntemden faydalanılması mümkündür. Ancak hastalığı oluşturan nedenin tespit edilmesi ve üveitin bu nedenle birlikte tedavi edilmesi oldukça önemlidir. Yapılan tetkikler sonucunda ilk olarak ilaç tedavisine başlanmaktadır.

Kişinin durumu kötüye doğru gidiyorsa ya da ilaç tedavisinden yanıt alınamamışsa nadir olarak göz ameliyatı yapılması gerekebilir. Hastalık yeniden nüksedebildiğinden dolayı doktor önerisine göre 3 – 6 – 12 ay aralıklarla kontrole gidilmesi daha doğrudur. Kontrol zamanı geçmiş olmasına rağmen yeniden nüksederse vakit kaybetmeden bir göz uzmanına başvurulması gerekmektedir.

Hastalar, gözün ön kısmında görülen enfeksiyonlar için antibiyotik içerikli göz damlaları kullanabilir. Eğer iltihap çok fazla ilerlemişse kullanılan antibiyotikler antiviral olmak koşuluyla hap ya da enjeksiyon şekilde alınabilmektedir.

Oluşum nedeni otoimmün hastalıklardan kaynaklanıyorsa eş zamanlı olarak kortizon tedavisine başlanması mümkündür. Tedavi planı kişiye özel olarak hazırlandığından dolayı ilaçlardan alınan yan etkiler ya da diğer sağlık sorunlarında yaşanan tetiklenmeler sonucunda mutlaka doktorla iletişime geçilmelidir.