İdrar kaçırma, çocuklarda olduğu gibi yetişkinlerde de yaygın olarak görülen bir durumdur. Kadınlarda görülme oranı erkeklerin iki katıdır ve çoğunlukla yaşlılıkla ilgilidir. Ancak hastalıklar ya da ilaç kullanımı gibi durumlarda da idrar kaçırılabilmektedir.

Yetişkinlerde İdrar Kaçırma Tipleri Nelerdir?

İdrar kaçırma, mesane iç basıncının değişmesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Kişinin gösterdiği belirtilere göre temel olarak 4 farklı tipte incelenmektedir.

  • Stres tipi idrar kaçırma: Öksürme ve hapşırma gibi durumlarda karın iç basıncının artmasıyla yaşanan idrar kaçırmasıdır.
  • Sıkışma tipi idrar kaçırma: Aniden gelen tuvalete gitme ihtiyacı durumunda meydana gelen bir idrar kaçırma tipidir.
  • Karışık tip idrar kaçırma: Strese bağlı olarak aniden tuvalete gitme ihtiyacı olduğunda görülür. Stres ve sıkışma tiplerinin aynı anda yaşanmasıyla ortaya çıkmaktadır.
  • Taşma tipi idrar kaçırma: Mesane kapasitesinin tamamen dolmasına rağmen tuvalete gitme ihtiyacının olmaması durumunda istemsiz şekilde idrar kaçırma durumudur.

İdrar Kaçırma Nedenleri Nelerdir?

İdrar kaçırma daha çok çocuk ve yaşlılarda görülse de kasların işlevini yerine getirememesi, aşırı kilolu olmak, sigara kullanmak, öksürük, kabızlık ve astım gibi durumlar sonucunda da oluşabilir. Kasın içindeki basıncı arttıran her hareket bireylerde idrar kaçırmaya neden olabilmektedir. Ayrıca zor doğumlarda kas yırtılması, diyabet, alkol, sinir hastalıkları, bazı ameliyatlar ve çeşitli enfeksiyonlar da idrar kaçırma nedenleri arasında bulunmaktadır.

İdrar Kaçırma Belirtileri Nelerdir?

Bir bireyin idrar kaçırması, istemsiz olarak başlayabilmekte ve damla şeklinde olabilmektedir. Fakat aniden başlayan sızıntı şeklinde de görülebilmektedir. Bir bireye idrar kaçırma teşhisi konulurken aşağıdaki semptomlar da dikkate alınmaktadır.

  • Sürekli idrar yapma isteği
  • İdrara çıkarken ağrı olması
  • Mesanede herhangi bir enfeksiyon olmamasına rağmen ağrı olması
  • İdrar yapamamak
  • Sık sık mesane enfeksiyonu yaşanması

Sistometri Nedir?

Yetişkinlere idrar kaçırma tanısı koyulurken sistometri adı verilen işlemden yardım alınır. Bu işlem, mesanede içindeki basıncın ölçülmesini sağlayan bir yöntemdir. Testte, hastaların bazı hareketler yapması istenir ve bu esnada mesaneye steril su verilir.

EGM Testi Nedir?

İdrar kaçırma durumunu görüntülemek için EGM testi yapılabilmektedir. Bu test, sinirlerin ve kasların bulundukları yerleri ve çalışma durumlarını görüntüler.

Pelvik Ultrason Nedir?

Ses dalgalarıyla yapılan radyolojik inceleme bir inceleme olan pelvik ultrason, idrar kaçırma tanısı koymak için kullanılabilmektedir. Pelvis bölgesindeki organların şeklini ve yerleşimini göstererek olası diğer hastalıkların tanısını da koyabilmeyi sağlar.

Post – Void Rezidüel Çalışma Nedir?

İdrar kaçıran bireylerde, tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra mesanede ne kadar idrar kaldığını görüntülemeyi sağlar. Bu miktara göre hastaya tanı koyulabilir.

İdrar Tahlili Nedir?

Hastadan alınan idrar örneği laboratuvar ortamında incelenir. Yapılan idrar tahlilinde benzer bulgulara sahip hastalıklar incelenir. Ayrıca çeşitli idrar yolu enfeksiyonlarının varlığını ve çeşitlerini inceleyebilmeyi sağlar.

Yetişkinlerde İdrar Kaçırma Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

İdrar kaçırma tanısı koyulan bireylere uygun tedavi yöntemleri uygulanmaya başlanır. Bunun için ilaç, cerrahi ya da cerrahi dışı yöntemler tercih edilebilmektedir. Çoğunlukla stres tipi idrar kaçırmada cerrahi yöntemler, sıkışma tipindeyse ilaçlı tedaviler uygulanmaktadır. Ayrıca pelvik kasların güçlendirilmesi için kegel egzersizleri önerilmektedir. Bu egzersizler tüm idrar kaçırma tiplerinde etkili olduğundan dolayı tüm hastalara tavsiye edilmektedir.

Cerrahi işlemlerde genellikle boşaltım kanalına bir askı yerleştirilir. Hamağa benzer bir görünümde olan bu askı, idrarın daha iyi bir biçimde tutulmasına yardımcı olur. Ameliyatta karın içine girilmemekte ve yalnızca dış genital bölge kullanılmaktadır. Bazı hastalarda egzersiz, ilaç ve ameliyat bir arada olsa da hastalar yalnızca egzersizlerle de iyileşebilmektedir.