Dr. Aykut C. Aykın

Dr. Aykut C. Aykın

Onkoloji Uzmanı

Dr. Aykut Cemil Aykın, iç hastalıkları ve tıbbi onkoloji alanında derinlemesine uzmanlık ve tecrübeye sahip bir hekimdir. Eğitim hayatına 1980 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başlayan Dr. Aykın, tıp biliminin temel prensip ve uygulamalarını bu prestijli kurumda öğrenmiştir. İç hastalıkları ihtisasını 1987-1991 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde tamamlayarak, bu alanda derin bilgi ve beceriler kazanmıştır.

1992 ile 2000 yılları arasında Samsun Mehmet Aydın Devlet Hastanesi’nde iç hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Dr. Aykın, bu süre zarfında hastaların genel sağlık sorunlarına yönelik kapsamlı bakım sağlamıştır. 2000-2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Kliniği’nde tıbbi onkoloji yan dal ihtisasını tamamlayarak, kanser tedavisi konusunda özel bir uzmanlık geliştirmiştir.

2002’den 2009’a kadar Samsun Devlet Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü’nde, 2009-2010 yılları arasında Samsun Medical Park Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü’nde ve 2010-2015 yılları arasında Şifa Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bölümü’nde tıbbi onkoloji uzmanı olarak hizmet vermiştir. Bu görevlerinde, kanser hastalarına yönelik tedavi planlaması ve uygulamasında önemli roller üstlenmiştir.

2016 yılından itibaren Özel Su Hospital Hastanesi’nde tıbbi onkoloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Aykın, burada da kanser tedavisi alanında önemli katkılarda bulunmaktadır. Ayrıca, sağlık hukuku alanında da bilgi birikimine sahip olan Dr. Aykın, 2013-2015 yılları arasında İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde sağlık hukuku yüksek lisansını tamamlamış ve 2014-2016 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Adalet Meslek Yüksek Okulu’nda ön lisans eğitimi almıştır.

 

 

BİLİMSEL YAYINLAR

 
  • Aykut Cemil Aykın. Normal ve Aterosklerotik Bireylerde Bel/Kalça Oranı ve Vücut Kitle İndekslerinin Plazma İnsülin, Östradiol ve Testosteron Düzeyleri ile İlişkisi. İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi, Samsun, 1991.
 
  • Aykut Cemil Aykın. Hekimin Sorumluluğu Ve Bu Kapsamda Vakıf Üniversite Hastanelerinde Çalışan Hekimlerin Durumu. İzmir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sağlık Hukuku Programı Yüksek Lisans Tezi, 2015.

 

  • Aykut Cemil Aykın. 1973-2002 yılları arasında izlenen 211 Hodgkin hastalığı olgusunun retrospektif analizi ve ikinci tümör gelişim sıklığının incelenmesi. Yan Dal Uzmanlık Tezi, İstanbul, 2002.

 

  • Kuddusi Cengiz, Aykut Aykın, Ali Demirci, Barış Diren. Intrthoracic Goiter with Hyperthyroidism,Tracheal Compression, Superior Vena Cava Syndrome and Horner’s Syndrome. Chest, 1990, 97: 1005-1006.
 
  • G Demir, Evin Buyukunal, Ebru Ayata, Tayfun Karahasanoglu, Hande Turna, Aykut Aykin, Mustafa Ozguroglu, Fuat Demirelli, Nil Molinas-Mandel, Suheyla Serdengecti,Retrospective analysis of rectal cancer patients in Turkey (212 Cases)  Proceedings of ASCO vol 20 Abstract No 3033, 2002.