Emrah Mat

Op. Dr. Emrah Mat

Göz Hastalıkları Uzmanı

Op. Dr. Emrah Mat, göz hastalıkları uzmanı olarak, kapsamlı eğitimi ve geniş deneyimi ile hastalarına göz sağlığı konularında profesyonel hizmet sunan bir sağlık uzmanıdır. Tıp eğitimine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başlamış ve temel tıp bilimleri ile tıp pratiği hakkında sağlam bir bilgi tabanı oluşturarak tıp dünyasına adım atmıştır. Göz hastalıkları konusundaki ilgisi ve kararlılığı bu dönemde şekillenmiştir.

Uzmanlık eğitimini İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlayarak göz hastalıkları alanında uzmanlaşmıştır. Bu süreçte teorik bilgilerini pratiğe dökerek göz hastalıklarının teşhis ve tedavisi konularında yeteneklerini geliştirmiştir.

Dr. Emrah Mat’ın deneyimi farklı sağlık kurumlarında görev yaparak genişlemiştir. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ve Gaziantep Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde göz hastalıkları alanında hasta bakımı ve cerrahi işlemler gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Vitreoretinal Cerrahi Eğitimi almış, Turgutlu Devlet Hastanesi’nde göz hastalıkları alanında hasta bakımı sunmuş ve Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Anabilim Dalı’nda Okuloplasti Eğitimi almıştır.

Şu anda Op. Dr. Emrah Mat, Egepol Hastanesi’nde göz hastalıkları uzmanı olarak çalışmaktadır. Bu hastanedeki görevi, hem modern tıbbın en güncel yaklaşımlarını hastalarına sunma fırsatı verirken hem de göz hastalıkları alanındaki geniş deneyimini en üst düzeyde kullanma imkanı sunmaktadır.

Op. Dr. Emrah Mat, hastalarına karşı duyarlı bir yaklaşımı, göz sağlığı konusundaki derin bilgisi ve cerrahi becerileri ile tanınan bir göz hastalıkları uzmanıdır. Her bir hastasına bireysel ve etkili bir tedavi sunma konusundaki kararlılığı, onu başarılı bir sağlık uzmanı yapmaktadır. Aynı zamanda tıp dünyasındaki gelişmeleri yakından takip ederek kendini sürekli güncellemekte ve en son göz hastalıkları tedavi yöntemlerini hastalarına sunma çabası içindedir. Op. Dr. Emrah Mat, göz sağlığı ve tedavisi konusundaki uzmanlığını hastalarının iyiliği için adayarak tanınan bir hekimdir.

Kurslar – Sertifikalar

 • 2004 Türk Oftalmoloji Derneği Glokom Birimi, 6. Canlı Cerrahi Toplantısı, İzmir
 • 2005 2. TOD, 18. Yaz Sempozyumu, Maküla Hastalıkları, İzmir
 • 2005 3. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, 4. Canlı Cerrahi Toplantısı “Şaşılık Cerrahisi ve Pediatrik Oftalmoloji”, İzmir
 • 2006 Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi, Ulusal Oftalmoloji Kursu, “Glokom”, Ankara
 • 2006 D. E. Ü. Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Mezuniyet Sonrası Eğitim Kurulu Organizasyonu, 8. İlkbahar Canlı Cerrahi Günleri, İzmir
 • 2006 TOD, 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya
 • 2006 Surgical Implant Course for The Ahmed Glaucoma Valve, İzmir
 • 2007 Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi, “Kornea-Kontakt Lens”, Ankara
 • 2007 Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Planlama Birimi, Oftalmolojide Eğitim Buluşması, İstanbul
 • 2007 TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya
 • TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya.
 • 2008 12. Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi, 28. Ulusal Oftalmoloji Kursu, Retina “Güncel Tanı ve Tedavi”, Ankara
 • 2010 TOD 33. Bahar Sempozyumu, Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi, İstanbul
 • 2010 TOD 44. Ulusal Kongresi, Antalya
 • Göz Hastalıkları Anabilim Dalları Ortak Toplantısı, Oküloplastik Canlı Cerrahi Günleri, İstanbul
 • 2010 Türk Oftalmoloji Derneği Glokom Birimi, 12. Uygulamalı Glokom Cerrahisi Sempozyumu, İzmir
 • 2011 European Society of Cataract and Refractive Surgeons, 15. Winter Meeting, İstanbul
 • 2011 Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi, 31. Ulusal Oftalmoloji Kursu, “Oküloplastik Cerrahi ve Oküler Onkoloji”, Ankara
 • 2011 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, 11. Oftalmik Canlı Cerrahi Kursu, Ankara
 • 2011 TOD 45. Ulusal Kongresi, 5-9 Ekim, KKTC
 • 2011 TOD 45. Ulusal Kongresinde düzenlenen “Nazal Endoskopi ve Multidiyot Lazer Kullanımı” Kursu, KKTC
 • 2012 TOD 46. Ulusal Kongresi, Antalya
 • 2013 TOD Nisan Kursu, Ankara
 • 2013 TOD 47.Ulusal Kongresi, Antalya
 • 2014 TOD Nisan Kursu, Ankara
 • 2014 TOD Bahar Sempozyumu, İstanbul
 • 2014 TOD Yaz Sempozyumu, Diyarbakır
 • 2014 Mediterranean Retina Meeting, İzmir
 • 2014 ESCRS,Londra
 • 2014 TOD 48. Ulusal Kongresi,Antalya
 • 2015 TOD 36. Kış Sempozyumu, Bursa
 • 2015 ESCRS Congress, Barselona
 • 2015 AAO Annual Meeting 14-17, Las Vegas
 • VRC Canlı Cerrahi Toplantısı, İzmir
 • TOD 50. Ulusal Kongresi, Antalya
 • 2017 TOD Canlı Cerrahi Sempozyumu
 • 2017 Euroretina, Barselona
 • 2017 ESCRS 2017, Lizbon
 • TOD 2. Canlı Cerrahi Sempozyumu, İstanbul
 • 2019 Perioküler Kozmetik Yaklaşımlar, İzmir
 • 2019 SOE 2019, Nice
 • 2020 Face Minima 2020, Ankara
 • 2020 TOD 2020 Sanal kongre ve Canlı Cerrahi Bileşik Toplantısı

BİLİMSEL YAYINLAR

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

 • Selçuk DM,Aydeniz G. Mat E. Uğurlu Ş. “Goldmann aplanasyon tonometrisi ile yapılan ölçümlerin güvenilirlik ve tekrarlanabilirlik kriterleri”, 40. Ulusal Kongre,80,Antalya,28 Ekim-1 Kasım 2006.
 • Selçuk DM. Mat E. Uğurlu Ş. “ Korneal yabancı cisim sonucu oluşan epitelyum defektinde uygulanan kapama tedavisinin etkinliği”, 40. Ulusal Kongre,231,Antalya,28 Ekim-1 Kasım 2006.
 • Mat E. Uğurlu Ş. Bezircioğlu H. “Geniş bir kistik parça ile birlikte ihmal edilmiş optik sinirin pilositik astrositoması”, 40. Ulusal Kongre,275,Antalya,28 Ekim-1 Kasım 2006.
 • Mat E. Eğrilmez ED. Uğurlu ş. “Aynı aileden Aksenfeld Rieger Sendromu tanısı koyulan iki olgunun sunumu’’,TOD 41. Ulusal Kongre,165-166,Antalya,30 Ekim-2 Kasım 2007.
 • Mat E. Eğrilmez ED. Karagöz A. Çakır A. Uğurlu Ş. “Katarakt hastalarımızda hedef refraksiyona ulaşma oranları ve başarıyı etkileyen faktörler”, TOD 41. Ulusal Kongre,283, Antalya,30 Ekim-2 Kasım 2007.
 • Uğurlu Ş. Demirkılınç E. Mat E. Eğrilmez D. Mermut İÇ., “Tek ve çift taraflı konjenital pitozlu olgularda frontal askı cerrahisi sonuçları”, TOD 42. Ulusal Kongre,252, Antalya,19-23 Kasım 2008.
 • Mat E. Çakır İ. Uğurlu Ş. “ Glokom ve optik disk druzeni birlikteliği”, TOD 42. Ulusal Kongre,275, Antalya,19-23 Kasım 2008.
 • Mat E. Uğurlu Ş. Demirkılınç E. Eğrilmez ED. Çakır A. “Topikal anestezik kötü kullanımına bağlı toksik keratopatinin tedavisinde amniyon membran transferi”, TOD 42. Ulusal Kongre,295, Antalya,19-23 Kasım 2008.
 • Avşar R. Uğurlu Ş. Eğrilmez ED. Mat E. “Topikal taze donmuş plazma ile tedavi edilen bir lignöz konjonktivit olgusu”, TOD 43. Ulusal Kongre,316, Antalya, 11-15 Kasım 2009.
 • Mat E. Uğurlu Ş. “Düşük levator kas fonksiyonunun eşlik ettiği pitozislerde frontal askı cerrahisi sonuçları”, 43. Ulusal Kongre,378, Antalya, 11-15 Kasım 2009.
 • Mat E. Güçlü ES. Eroğul Ö. Üst Göz Kapağı Blefaroplasti Operasyonu Sonrası Üst Kapak Kenarı Pozisyon Değişimi. MN Oftalmoloji. 2023;30(4):226-230

Ulusal ve Uluslararası Hakemli ve Süreli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Mat E, Ugurlu S. Frontal Askılama Cerrahisinde Otojen Materyaller ve Slikon Askının Karşılaştırılması.MN Oftalmoloji 2011;18:192-199
 • Mat E,Karadeniz Uğurlu S.Centurion Sendromu: Nadir bir Epifora Nedeni. Turk J Ophthalmol 2012; 42: 243-5
 • Zorlu F,Çınar P,Fırıncıoğulları E,Şahin A,Mat E. Pterjium Tedavisinde Farklı Cerrahi Tekniklerin karşılaştırılması.Gaziantep Med. J.;2012:18(3):160-165
 • Kocluk H, Kocluk Y, Saygılı O,Turhan K,Kırtak N,Mat E,Zorlu F. Otolog Serum ile Tedavi Edilen Rekürren Korneal Erozyon ve Oral Mukozal Lezyonlu Epidermolizis Büllozalı Olgu.Dermatoz;2012:3(3):92-94
 • Mat E, Okumus S, Zorlu F, Koçluk Y, Sözen T. Eksternal Dakriyosistorinostomi Ameliyatlarında Tek ve Çift Flep Anastomoz Sonuclarının Karşılaştırılması. GaziantepMedJ.;2013:19(1):40-42
 • Kocluk Y, Mat E, Akkaya Z. İlk Defa Göz Muayenesine Gelen Diyabetik Hastaların Diyabetik Retinopati Evrelerinin Araştırılması. MN Oftalmoloji Dergisi 2013;20(4):262-266
 • Kocluk Y, Saygılı O, Güngör K, Mat E,Bekir N. Trahomatöz Skatrisyel Entropiyonlu Olgularda Ön Lameller Repozisyon Yöntemi İle Cerrahi Sonuçlarımız. Harran Tıp Dergisi. 2013;10(2):60-65
 • Zorlu F,Kocluk Y,Mat E,Durucu E.Comprasion of the effectiveness of intralesional triamcinolone acetonide injection vs. incision and curetage techniques in the treatment of chalazion.Gaziantep Med J;2014:20(1):20-24
 • Egrilmez D,Mat E,Karagöz A, Cakır I,Ugurlu S. Göz İçi Mercek Gücü Hesaplanmasında Özelleştirilmiş A Sabiti Kullanımı. Glokom ve Katarakt;2015:10(2)
 • Mat E,Mat G,Okumus S,Kocluk Y,Oksuz H.Megadoz Steroid ile Travmatik Optik Nöropati tedavisi. M N Oftalmoloji;2015:22(2):107-110
 • Demiryurek S,Okumus S,Bozgeyik I,Coskun E,Mat E. Investigation of Rho-Kinase Gene Polymorphism in Primary Open Angle Glaucoma.ophthalmic Genetics;2015 Aug 21:1-4
 • Emrah Mat, Emin Serbülent Güçlü. Changes in objective dry eye diagnostic tests after upper eyelid blepharoplasty. Ann Clin Anal Med 2023;14(4):336-339
 • Emin Serbülent Güçlü 1, Ömer Özer 2, Emrah Mat3. Tip 2 Diabetes Mellitus’lu hastalarda oküler yüzey değişikliklerinin incelenmesi.Mersin Univ Saglık Bilim Derg 2023; 16(3):398-405
 • Barbera L, Mat E, Ahmed M (2017) Sinus Lift Procedure and Immediate Implant Placing: A Piezo-Surgery and Platelet Rich Plasma Approach: A Case Report. Otolaryngol (Sunnyvale) 7: 335.
 • Mat E. Change in brow position following upper blepharoplasty in patients with dermatochalasis coexisting only cosmetic complaint. Eur Eye Res 2023;3(1):20-25.