Gökalp Tokaç

Op. Dr. Gökalp Tokaç

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Op. Dr. Gökalp Tokaç, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak, kapsamlı eğitimi ve deneyimiyle kadınların üreme sağlığı ve doğum süreçlerine yönelik profesyonel hizmet sunan bir sağlık uzmanıdır. Tıp eğitimine Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başlamış ve temel tıp bilimleri ile kadın hastalıkları ve doğum alanında sağlam bir altyapı oluşturarak tıp dünyasına adım atmıştır. Bu dönemdeki öğrenimleri, kadın hastalıkları ve doğum konusundaki ilgisini ve kararlılığını şekillendirmiştir.

Uzmanlık eğitimini GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda tamamlayarak kadın hastalıkları ve doğum alanında uzmanlaşmıştır. Bu süreçte teorik bilgilerini klinik uygulamalara dökerek hamilelik takibi, doğum yönetimi ve jinekolojik sorunların tedavisi konusundaki yeteneklerini geliştirmiştir.

Dr. Gökalp Tokaç’ın deneyimi farklı sağlık kurumlarında görev yaparak genişlemiştir. Sağlık Bakanlığı Çanakkale Ezine ilçesi Geyikli Sağlık Ocağı, Diyarbakır TSK Hava Kuvvetleri 8. Ana Jet Üssü Uçuş Tabipliği, Hava Kuvvetleri Güzelyalı Askeri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, TSK Sağlık Komutanlığı İzmir Askeri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği gibi farklı sağlık kurumlarında görev yaparak hastalara hizmet vermiştir. Bu deneyimler, farklı hasta gruplarına yönelik tedavi ve bakım konusundaki yeteneklerini pekiştirmiştir.

Şu anda Op. Dr. Gökalp Tokaç, Egepol Hastanesi’nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak çalışmaktadır. Bu hastanedeki görevi, hem modern tıbbın en güncel kadın hastalıkları ve doğum yöntemlerini hastalarına sunma fırsatı verirken hem de doğum sürecinin güvenli ve konforlu bir şekilde yönetilmesini sağlama imkanı sunmaktadır.

Dr. Gökalp Tokaç, hastalarına karşı duyarlı bir yaklaşımı, kadın hastalıkları ve doğum konusundaki derin bilgisi ve hasta yönetimi becerileri ile tanınan bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanıdır. Her bir hastasına bireysel ve etkili bir tedavi sunma konusundaki kararlılığı, onu başarılı bir sağlık uzmanı yapmaktadır. Aynı zamanda tıp dünyasındaki kadın hastalıkları ve doğum alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek kendini sürekli güncellemekte ve hastalarına en son tedavi yöntemlerini sunma çabası içindedir. Op. Dr. Gökalp Tokaç, kadın hastalıkları ve doğum konusundaki uzmanlığını hastalarının sağlığına adayarak tanınan bir hekim olarak bilinir.

Kurslar – Sertifikalar

 • 1991 Hava Ve Uzay Hekimliği Uçuş Tabipliği Sertifikası
 • 1996 International Congress On Gynecological Sciences, Sardinia, Italya
 • 1996 VYH World Congress On Endometriosis, Yokohama, Japonya
 • 1997 Mikro Cerrahi Eğitim ve Araştırma Merkezi Mikrocerrahi Sertifikası
 • 1997 Laparoskopi ve Histereskopi Eğitimi
 • 1997 2. Uluslarası Türk Alman Jinekoloji ve Obstetri Kongresi
 • 1997 İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel Tanı ve Tedavi Eğitimi
 • ESHRE Campus Workshop
 • 1997 International Society For Gynecological Endoscopy Annual Meeting, Chicago, USA
 • 1997 2. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi
 • 1997 VII. World Congress Of Gynecological Endoscopy, İtalya
 • 1998 Gynecologic Endoscopy 98
 • 1999 TJD II. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi
 • 2000 21. Century Reproductive Medicine&Endoscopic Surgery Congress
 • 2002 TS EN ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi Eğitim Programı
 • 2003 TSK Sağlık Bakanlığı Üreme Sağlığı Danışmanlık Eğitimi Eğitici Sertifikası
 • 2004 Anne Sütünün Özendirilmesi ve Bebek Dostu Hastane Eğitim Programı
 • 2004 Sağlık Bakanlığı Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası
 • 2006 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi
 • 2007 Histeroskopi Eğitimi
 • 2007 2. Jinekoloji Endoskopi Kongresi
 • 2008 ESGO European Society Of Gynaecological Oncology Congress
 • 2016 8. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinataloji Derneği Kongresi
 • 2018 10. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinataloji Derneği Kongresi
 • 2018 10. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinataloji Derneği Kongresi/Ultrasonografi Kursu

BİLİMSEL YAYINLAR

 • Saffet Dilek, Namık Kemal Duru, Müfit Cemal Yenen İvedat Atay, Murat Dede, Gökalp Tokaç Ovaryan Karsinomada Prognostik Bir Faktör Olarak Ca-125. Jinekolojik Onkoloji 1-1:15 17, 1998.
 • Atay V, Duru N.K Pabuçcu R, Ergüna, Tokaç G, Aydın B. Vaginal Misoprostol For Cervical Dilatation Before Operative Office Hysteroscopy. Gynaecological Endoscopy, 1997, 6 , 47-49.
 • Duru N.K, Atay V, Ergün A, Pabuçcu R, Aydın B And Tokaç G. Incidence Of Recurrent Ectopic Pregnancy In Relation To Operative Technique. Gynaecological Endoscopy, 1997,6, 169-172.
 • Ergun A, Atay V, Pabuçcu R, Beşer İ, Duru N.K, Tokaç G, Predictive Value Of Amniotic Fluid Volume Measurements On Perinatal Outcome. Gynecol Obstet Invest 1998;45: 19-23.
 • Ergün A, Pabuçcu R, Atay V, Küçük T, Duru N.K, Güngör S, Tokaç G, Three Sisters With Septate Uteri; Anohter Reference To Bidirectional Theory. Human Reproduction Vol.12 No:1 Pp.140-142,1997
 • Pabuçcu R, Küçük T, Ergün A, Atay V, Kansız L, Ergür R, Tokaç G, İnfertil Olgularda Konservatif Myomektomi. Türk Fertilite 2:104-110,1995.
 • Başer İ, Atay V, Ergün A, Küçük T, Güngör S, Tokaç G, İdiopatik Polihidramnioslu Olgularda Fetal Doğum Ağırlığı ve Makrozomi Sıklığı. GATA Bülteni. 37:162-165,1995.
 • Başer İ, Atay V, Ergün A, Küçük T, Tokaç G, Güngör S. Ektopik Gebeliklerde Transvaginal Sonografi Bulgularının Tanısal Değeri. GATA Bülteni 37:166-169,1995.
 • Pabuçcu R Atay V, Ergün A, Küçük T, Orhon E, Güngör S, Tokaç G, Histereskopik Endometrial Ablasyon Sonuçlarımız. Türk Fertilite 3:230-234,1995.
 • Başer İ, Güngör S, Ergün A, Atay V, Küçük T, Tokaç G, Plasenta Previa Tanısında Transvaginal Ultrasonografinin Değeri GATA Bülteni 37:346-349,1995.
 • Başer İ, Güngör S, Ergün A, Atay V, Küçük T, Pabuçcu R, Tokaç G, Abortus İmminensl Olgularda Transvaginal Sonografi İle Normal Ve Anormal Gestasyonel Kese Ayrımı. GATA Bülteni 38:66-70,1996
 • Ergün A, Başer İ, Atay V, Duru N.K, Tokaç G, Gebelerde Amniotik Sıvı Hacmi Ölçümünün Perinatal Seyirdeki Prediktif Değeri. GATA Değeri 38:34-38,1996
 • Ergün A, Atay V, Pabuçcu R, Başer İ, Duru N.K. Nullipar Gebelerin Aktif Doğum Eylemi Takibinin Sonuçları. T Klin Jinekol Obst. 6:125-131:1996.
 • Ergün A, Atay V, Duru N.K, Pabuçcu R, Güngör S, Tokaç G, Endomerial Hiperplazi Ve Kanser Taramasında Transvaginal Ultrasonografik Endometrial Kalınlık Ve Heterojenitenin Tanısal Değeri. GATA Bülteni , 39;46-49(1997)
 • Atay V, Ergün A, Duru N.K, Yenen M.C, Tokaç G, Başer İ, Aydın Ba. Boyunda Kordon Dolanmasının Doğum Eylemi Prognozuna Etkisi. GATA Bülteni 38:331-333:1996.
 • Atay V, Başer İ, Duru N.K, Ergün A, Tokaç G, Yenen M.C, Aydın Ba. Erken Evre Gebelik Prognozu Açısından Transvaginal Ultrasonografide Embriyonik Kalp Atım Hızının Değeri. GATA Bülteni, 40:221-223,1998
 • Pabuçcu R, Orhon E, Ergün A, Küçük T, Atay V, Ergür R, Tokaç G, Aynı Seansta Laparoskopik Burch Operasyonu Ve Laparoskopi Yardımlı Vaginal Histerektomi. Türk Fertilite 1:65-70,1995
 • Pabuçcu R, Atay V, Duru N.K, Ergün A, Tokaç G, Hysteroscopic Treatment Of Septate Uterus. International Society For Gynecologic Endoscopy (ISGE) Annual Meeting, April 14-17 1996, Chicago, USA
 • Pabuçcu R, Atay V, Duru N.K, Ergün A, Tokaç G, Yenen M.C. Endomerial Ablation As An Alternative To Hysterectomy. Eshre Meeting, 1996, Belgium.
 • Pabuçcu R, Atay V, Ergün A, Duru N.K, Orhon E, Yenen M.C Lavh Results. Eshre Meeting 1996, Belgium.
 • Atay V, Pabuçcu R, Duru N.K , Ergün A, Orhon E, Küçük T, Tokaç G, Laparoskopik Myom Koagülasyonu: Myolizis International Society For Gynecologic Endoscopy (ISGE), Annual Meeting, April 14-17 1996, Chicago, USA
 • Duru N.K, Ataya V, Ergün A, Pabuçcu R, Dilek S, Aydın Ba, Tokaç G, Incidence Of Recurrent Ectopic Pregnancy In Relation With Operative Technique
 • 5. Congress Of The European Society For Gynaecological Endoscopy, Bratislava Slovak Republic September 18-21,1996
 • Atay V, Duru N.K, Pabuçcu R, Ergün A, Tokaç G, Aydın Ba. Vaginal Misprostol For Cervical Dilatation Before Operative Office Hysteroscopy. 5. Congress Of The European Society For Gynaecological Endoscopy, Bratislava, Slovak Republic September 18-21 1996
 • Pabuçcu R, Ülgenalp I, Ergün A, Atay V, Küçük T, Orhon E, Tokaç G, Histeroskopik Endometrial Ablasyon 1. Uluslararası Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi 2-6 Haziran 1995 Belek, Antalya
 • Ülgenalp I, Pabuçcu R, Ergün A, Atay V, Küçük T, Orhon E, Tokaç G, Tıbbi Tedaviye Dirençli Polikistik Overli Anovulatuar İnfertil Olgularda Laparoskopik Ovaryan Diatermi Tedavisi, 1. Uluslararası Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran Belek, Antalya
 • Pabuçcu R, Atay V, Ergün A, Duru N.K, Orhon E, Yenen M.C, Tokaç G, Lavh Results. International Society For Gynecologic Endoscopy (ISGE), Annual Meeting, April 14-17 1996 Chicago, USA
 • Atay V, Pabuçcu R, Duru N.K, Dilek S, Ergün A, Küçük T, Tokaç G, Ultrasonographic And Hysteroscopic Evaluation Of Postmenopausal Women With Abnormal Uterine Bleeding. International Congress On Gynecological Sciences ( Advanced Surgeryand Newtherapies), June 26-29 1996 Cagliari, Forte Cillage, Sardinia İtalya
 • Pabuçcu R, Atay V, Duru N.K, Ergün A, Orhon E, Küçük T, Tokaç G, Hysteroscopic Treatment Of Intrauterine Adhesions. International Congress On Gynecological Sciences (Advanced Surgery and Newtherapies), June 26-29 1996, Cagliari, Forte Village, Sardinia İtalya
 • Atay V, Duru N.K, Pabuçcu R, Ergün A, Orhon E, Küçük T, Tokaç G, Second Look Laparoscopy Results Of Endometriosis Patients Priorly Treated With Electrocautery And Co2 Laser. V. World Congress On Endometriosis , October 21-24 1996 Yokohama,Japan
 • Duru N.K, Atay V, Pabuçcu R, Ergün A, Tokaç G, Aydın Ba, Vaginal Misoprostol Versus Oxytocin-Prodtoglandin E2 Gel In Severe Preeclampsia Remote From Term. Xv. Figo Wold Congress of Gynecology and Obstetrics, Copenhagen, Danimarka 5 August 1997
 • Atay V, Pabuçcu R, Duru N.K, Ergün A, Küçük T, Tokaç G, Yenen Mc. Histeroskopik Septus İnsizyonunda Preoperatif GNRH Analoğu Tedavisi. Jineko-Patoloji Kongresi, Mayıs 1996
 • Atay V, Pabuçcu R, Duru N.K, Ergün A, Küçük T, Tokaç G, Yenen Mc. Ektopik Gebeliğin Laparoskopik Salpingostomi İle Tedavisinin Değerlendirilmesinde Post-Op B-Hcg Düzeylerinin Önemi Jineko-Patoloji Kongresi, Mayıs 1996.
 • Ergün A, Et Al. Among Authors: Tokaç G Predictive Value Of Amniotic Fluid Volume Measurements On Perinatal Outcome Obstet Invest 1998, PMID: 9473158
 • Duru N.K, Et Al. Among Authors: Tokaç G, Bulky Vaginal Choriocarcinoma Unrelated To Pregnancy In The Reproductive Period. Gynaecol Ocol 1998, PMID: 9476068