Işık Erdoğan

Uzm. Dr. Işık Erdoğan

Kardiyoloji Uzmanı

Kardiyoloji alanında geniş bir deneyime sahip olan Uzm. Dr. Işık Erdoğan, tıp eğitimine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başlamış ve temel tıp bilgilerini bu kurumda almıştır. Ankara’da Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi’nde 1990 yılında başladığı dahiliye ihtisasını 1995 yılında tamamlayarak iç hastalıkları alanında uzmanlık kazanmıştır. 

1995 – 1997 yılları arasında Ankara Bayindir TM kardiyoloji kliniğinde servis ve koroner yoğun bakım sorumlusu, dahiliye uzmanı olarak çalışmıştır.

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü’nde başladığı kardiyoloji ihtisasını 2001 yılında tamamlayarak kardiyoloji alanında uzmanlığını almıştır. Daha sonra İstanbul International Hospital, İstanbul Medicana International Hastanesi, Şifa Üniversitesi Bornova Hastanesi ve İzmir Özel Medifema Hastanesi gibi sağlık kurumlarında kardiyoloji uzmanı olarak görev yapmıştır.

Uzm. Dr. Işık Erdoğan, şu anda Egepol Hastanesi’nde kardioloji alanındaki deneyimini ve uzmanlığını hastalarına sunmaktadır. Kalp sağlığına büyük bir bağlılıkla çalışan ve hastalarının sağlığını ön planda tutan bir uzmandır. Kendisi, kardioloji alanında sağlık sorunları yaşayan hastalara etkili tedavi seçenekleri sunarak hayatlarını olumlu yönde etkilemektedir.

Kurslar – Sertifikalar

 • 1997 Institute Gustave Roussy /Paris, Onkoloji-Radyoterapi Bölümü stajyer öğrenci
 • 1998 Hopital Paul Brousse/Paris, Hematoloji Bölümü stajyer öğrenci
 • 2014 Erasmus Üniversitesi/Rotterdam, 3D Ekokardiografi Kursu

BİLİMSEL YAYINLAR

 • Stabil Angina Pektorisli Hastalarda L-Carnitine Tedavisinin Antiiskemik Etkileri, Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, 1995. Tez Danışmanı; Prof.Dr. Cahit Kocakavak
 • VDD Pace-maker Uygulamasının Fonksiyonel kapasiteye Etkileri, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, 2001. Tez Danışmanı; Prof.Dr. Cengiz Çeliker
 • Yazılan ulusal kitaplardaki bölümler:
 • Hastabaşı Kardiyoloji, Bölüm adı; Aort Hastalıkları (2014), Erdoğan Işık, Sage Yayıncılık, Editör; Talat Tavlı.
 • Hastabaşı Kardiyoloji, Bölüm adı; Hiperlipidemi (2014), Erdoğan Işık, Sage Yayıncılık, Editör; Talat Tavlı.
 • Hastabaşı Kardiyoloji, Bölüm adı; İnfektif Endokardit (2014),Erdoğan Işık, Sage Yayıncılık, Editör; Talat Tavlı.
 • Girişimsel Kardiyoloji, Bölüm adı; Hipertrofik obstruktif kardiyomiyopatide septal arter alkol ablasyonu (2007). Okay Tuğrul, Erdoğan Işık, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi.
 • Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 • Uyar IS, Erdoğan I (2014). Intracardiac multipl thrombus formation as a rare manifestation of primary antiphospholipid antibodysyndrome: a case report. Lupus, 23, 721..
 • Kotseva K, Wood D, De Backer G and collaborators(2009). EUROASPIRE III: a survey on the lifestyle, risk factors and use of cardioprotective drug therapies in coronary patients form 22 countries. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil, 16(2), 121-137.
 • Erdoğan Işık, Okay Tuğrul, Kahveci Gökhan (2008). A novel type of dual left anterior descending coronary artery in a patient with acute coronary syndrome. Anadolu Kardiyoloji Dergisi,8,30-31.
 • Küçükoğlu Serdar, Erdoğan Işık, Ökçün Barış, Baran Türker, Mutlu Haşim, Üner Sinan (2002). Ouadricuspid aortic valve abnormality associated with aortic stenosis and aortic insuffiency. J Am Soc Ecliocardiography,15,90-92.
 • Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 • İlkay Erdoğan, Erdoğan Işık, Hamsici Can. Kronik hemodiyaliz programındaki hastalarda geç potansiyellerin prevalansı. Diyaliz, Transplantasyon ve Yanık, 7:23-26, 1994.
 • Erdoğan Işık, Sarı Mehmet, Alspoy Şeref. İyonik ve noniyonik kontrast maddelerin geç potansiyeller üzerine etkisi. Medikal Network Kardiyoloji. 1:84-88,1994.
 • Okay Tuğrul, Moğulkoç Murat, Dinçer Hazım, İnanır Sebahat, Erdoğan Işık. Hipertrofik obstruktif kardiyomiyopatide yeni bir tedavi yöntemi; bazal septumda infarktüs oluşturulması. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1998:26:124-8.
 • Okay Tuğrul, Dinçer Hazım, Moğulkoç Murat, Erdoğan Işık. Hipertrofik obstruktif kardiyomiyopatide septal arter oklüzyonu: erken ve orta dönem sonuçları. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi. 2000;28:94-100.
 • Erdoğan Işık, Tavlı Talat. Mitral yetersizlik tedavisinde MitraClip yöntemi, Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi – Özel Konular, 2014 – Cilt 6 Sayı 2.
 • Erdoğan Işık, Tavlı Talat. Dirençli hipertansiyon tedavisi, Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi –
 • Özel Konular, 2015 – Cilt 8 Sayı 2.
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
 • Erdoğan Işık, Gül İlker, Zungur Mustafa, Özel Erdem, Taştan Ahmet, Uyar Samet, Okur Faik (2015). Heart Rate Variability Before and After Transarterialaortic Valve Implantation. Kardiyoloji- Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi-2015 (Sözlü Bildiri)
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
 • Erdoğan Işık, Sarı Mehmet, Alpsoy Şeref, iyonik ve noniyonik kontrast maddelerin geç potansiyeller üzerine etkisi. 9. Ulusal Kardiyoloji Kongresi.
 • Erdoğan Işık, Alpsoy Şeref, Sarı Mehmet. Önemli koroner arter lezyonlarının geç potansiyeller üzerine etkisi. 9. Ulusal Kardiyoloji Kongresi.
 • Erdoğan Işık, Ahıpaşaoğlu Yasemin, Alpsoy Şeref. Steroidli ve steroidsiz elektrodların eşik değerler yönünden karşılaştırılması. 10. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
 • Erdoğan Işık, Ahıpaşaoğlu Yasemin, Alpsoy Şeref. İnferior miyokard infarktüslü hastalarda koroner anjiografi kararı verilmesinde egzersiz testi ve semptomların yeri. 11. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
 • Sarı Mehmet, Alpsoy Şeref, Erdoğan Işık. Anstabil angina pektoriste akut miyokard infarktüsü riskinin belirlenmesinde kardiyak troponin T değeri. 11. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
 • Erdoğan Işık, Ahıpaşaoğlu Yasemin, İlkay Erdoğan. Stabil angina pektorisli hastalarda L- Carnitene’in efor kapasitesine etkisi. 11. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
 • Şencan Orhan, Sarı Mehmet, Erdoğan Işık. Koroner arter hastalığı ve akut miyokard infarktüsünde oksidatif stres bulguları. 11. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
 • Erdoğan Işık, Hamsici Can, Sarı Mehmet. Primer dilate kardiyomiyopatili hastalarda dobutamin infüzyonunun geç potansiyeller üzerine etkisi. 11. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
 • Erdoğan Işık, Alpsoy Şeref, Sarı Mehmet. Perkütan translüminal koroner anjioplastinin geç potansiyeller üzerine etkisi. 11. Ulusal Kardiyoloji Kongresi.
 • Erdoğan Işık, Okay Tuğrul, Dinçer Hazım. 60 yaş üzeri olgularda koroner arter hastalığı yönünden belirleyici risk faktörleri. 12.Ulusal Kardiyoloji Kongresi
 • Özer Can, Okay Tuğrul, Dinçer Hazım, Erdoğan Işık. Perkütan radial koroner anjiografi, anjioplasti ve stent sonuçları. 12.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.
 • Özer Can, Okay Tuğrul, Erdoğan Işık. PTKA ile yetersiz dilatasyon sağlanan olgularda stent ve stente alternatif primer strateji uzun balon dilatasyonu yapılan olguların sonuç ve maliyet analizi. 12.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.
 • Kahraman Mustafa , Moğulkoç Murat, Okay Tuğrul, Erdoğan Işık. Kronik total oklüzyonlarda perkütan translüminal koroner anjioplastiye alternatif intrakoroner stent uygulaması. 13. Ulusal Kardiyoloji Kongresi.
 • Erdoğan Işık, Okay Tuğrul, Kahraman Mustafa. Koroner arter hastalığı tanısında egzersiz testindeki QRS dalga değişikliklerine dayanılarak elde edilen yeni bir skorlama. 13. Ulusal Kardiyoloji Kongresi.
 • Erdoğan Işık, Okay Tuğrul, Özer Can. 70 yaş üzeri olgularda cerrahi ve cerrahi olmayan revaskülarizasyon sonuçlarının karşılaştırılması. 13. Ulusal Kardiyoloji Kongresi.
 • Okay Tuğrul, Moğulkoç Murat, Erdoğan Işık. Ciddi semptomlu hipertrofik obstruktif kardiyomiyopatide bazal septumda infarktüs oluşturulması kalıcı pace-maker’a göre orta dönem takiplerde yaşam kalitesini belirgin olarak yükseltiyor. 15. Ulusal Kardiyoloji kongresi.
 • Erdoğan Işık ,Orta Kadriye, Arat Alev. ST depresyonlu ve ST depresyonsuz Q dalgasız miyokard infarktüsünün klinik karakteristikleri ve erken dönem prognozu. 16. Ulusal Kardiyoloji Kongresi.
 • Erdoğan Işık, Okay Tuğrul. Hipertrofik obstruktif kardiyomiyopatide septal arter alkol ablasyonunun erken ve orta dönem sonuçları. 17. Ulusal Kardiyoloji Kongresi.