Mehmet Emrah Güven

Uzm. Dr. Mehmet Emrah Güven

Radyoloji, Girişimsel Radyoloji Uzmanı

Uzm. Dr. Mehmet Emrah Güven, radyoloji ve girişimsel radyoloji uzmanı olarak sağlık sektöründe değerli bir kariyere sahiptir. Tıp eğitimine Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başlamış ve temel tıbbi bilgileri edinmiştir. Ardından Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitimine devam etmiş ve radyoloji alanında uzmanlık yapma kararı almıştır.

Mehmet Emrah Güven, profesyonel kariyerine çeşitli sağlık kurumlarında deneyimler kazanarak başlamıştır. Ödemiş Özel Poliklinik ve Manisa Demirci Hastanesi gibi sağlık tesislerinde görev yapmış ve hasta tedavileri gerçekleştirmiştir. Ayrıca tıbbi eğitim alanında da çalışmalar yaparak, Süleyman Demirel Üniversitesi Farmakoloji Bölümü’nde görev almıştır.

Radyoloji alanında özel bir ilgi ve uzmanlık geliştiren Uzm. Dr. Mehmet Emrah Güven, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda çalışmış ve bu alandaki bilgisini artırmıştır. Radyoloji, medikal görüntüleme, ve radyolojik girişimler konusundaki deneyimleri sayesinde hastalarına en iyi tedaviyi sunma amacı taşımaktadır.

Şu an itibarıyla Uzm. Dr. Mehmet Emrah Güven, Egepol Hastanesi’nde görev yapmaktadır. Bu hastanede radyoloji ve girişimsel radyoloji alanında hastalarına hizmet vermektedir. Güvenilir bir sağlık uzmanı olarak, hastalarının teşhis ve tedavi süreçlerine katkıda bulunmayı sürdürmektedir.