Mustafa Yavuz Selçuk

Uzm. Dr. Mustafa Yavuz Selçuk

İç Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Mustafa Yavuz Selçuk, iç hastalıkları uzmanı olarak bilgi ve deneyimleriyle tanınan bir tıp profesyonelidir. Eğitim hayatına Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi’nde lisans eğitimi alarak başlamış, daha sonra yüksek lisans ve doktora eğitimini aynı üniversitede tamamlamıştır. İç Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimini Fırat Üniversitesi’nde tamamlamış ve akademik kariyerine bu alanda devam etmiştir.

Dr. Mustafa Yavuz Selçuk’un deneyimleri çeşitli sağlık kurumlarında görev almış olmasıyla zenginleşmiştir. Meslek hayatına Tabip olarak Kahta Verem Savaş Dispanseri ve Açsap’ta başlamış, ardından Fırat Üniversitesi İç Hastalıkları bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Daha sonra Adıyaman 82.Yıl Devlet Hastanesi’nde uzman tabip olarak görev yapmış ve Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda Yardımcı Doçent unvanıyla akademik kariyerine devam etmiştir.

Adıyaman’daki görevi sırasında, Adıyaman Özel Gözde Hastanesi’nde de çalışmıştır. Gerek klinik deneyimi gerekse akademik bilgisi ile iç hastalıkları konusunda uzmanlaşmış bir hekim olarak hastalarına hizmet vermektedir.

Günümüzde Uzm. Dr. Mustafa Yavuz Selçuk, Egepol Hastanesi’nde iç hastalıkları alanında çalışmalarını sürdürmektedir. İç hastalıkları uzmanı olarak, hastaların tanı, tedavi ve bakım gereksinimlerini karşılamak için bilgi birikimi ve deneyimini kullanarak katkı sağlamaktadır.

BİLİMSEL YAYINLAR

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.Chromiumpicolinateandchromiumhistidinateprotectsagainstrenaldysfunctionbymodulation of NF-κBpathway in high-fatdiet fed andStreptozotocin-induceddiabeticrats. NutrMetab (Lond). 2012 Apr 8;9:30. Selcuk MY, Aygen B, Dogukan A, Tuzcu Z, Akdemir F, Komorowski JR, Atalay M, Sahin
A2. Sarcopenia in diabetic nephropathy: a cross-sectional study Meral Çeliker , Mustafa Yavuz Selçuk , Serdar Olt Doı: 10.2478/Rjim-2018-0003 Rom. J. Intern. Med., 2018, 0, 0, 1-15
A3. Evaluatıon of the mortality rate developed between ıntensıve care and workıng shıfts of a hospıtal Ayse Sahin Tutak *, Meral Çeliker, Yasar Altun , Serdar Olt , Atilla Tutak, Mustafa Yavuz Selcuk , Huseyin Avni Fındıklı-03-12-2016
ejpmr, 2016,3(12), 106-110/EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND MEDICAL RESEARCH
A4. The changes of mean platelet volume and platelet dıstrıbutıon wıdth ın patıents wıth rheumatoıd arthrıtıs and theır correlatıon wıth dısease actıvıty Adem Yıldırım , Mehmet Karabıber , Gulseren Dost Surucu , Ibrahım Halıl Türkbeyler, Ahmet Karakoyun , Mustafa Yavuz Selkuc , Orhan Zengın Acta Medica Mediterranea, 2015, 31: 1105
A5. Mean Platelet Volume in Patients with Chronic Venous Insufficiency Mehmet Akif Sarıca, Betül Kızıldağ, Mustafa Yavuz Selçuk, Ayşe şahin Tutak, Ali Haydar Baykan, Hacı Taner Bulut, İbrahim Halil Türkbeyler. Cilt 7, Sayı 1 (2016): Journal of Clinical and Experimental Investigations 30-11-2015Journal of Clinical and Experimental Investigations
A6. JCR: Journal of Clinical Rheumatology • Volume 00, Number 00, Month 2018 Association of High-Sensitivity Troponin T With Left Ventricular Dysfunction in Ankylosing Spondylitis Serdar Turkmen, MD,* Lutfu Askin, MD,* Kader Eliz Uzel, MD,* Huseyin Nacar, MD,* Veysi Kavalcı, MD,* Erdal Akturk, MD,* and Mustafa Yavuz Selçuk, MD†

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

B1. Adıyaman’da Endemik Bölgelere Seyahat Öyküsü Olmayan Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Olguları Sayıner HS, Şahin MS, Bıyık M, Selçuk MY, Aksöz S, Öznas O. [Crimean-Congo haemorrhagic fever cases without travel history to endemic areas in Adıyaman]. Klimik Derg. 2017; 30(3): 142-5. Turkish.
B2. INVESTIGATION THE IMPACT OF HYPOTHYROIDISM ON HEMATOLOGICAL PARAMETERS Hipotiroidinin Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisinin İncelenmesi Serdar Olt,, MustafaYavuz Selçuk,,Ayşe Şahin Tutak, Fatma Akbaş, Orhan Öznas Mustafa Kemal Üniv Tıp Derg2016; 7(25): 23-27

C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

C1. ULUSAL 1.İNÖNÜ İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ 27-28 NİSAN 2018 Yoğun bakım hastalarında pozitif inotrop kullanımı( KONUŞMACI)
C2. TÜRK OSTEOPOROZ DERGİSİ 5.ULUSAL OSTEOPOROZ KONGRESİ ÖZEL SAYISI Kemik mineral yoğunluğu ilk defa ölçülen 65 yaş ve üzeri ötroid kişilerde tirotropin ve troid hormonları ile lomber ve femur KMY değerleri arasındaki ilişki Adem Yıldırım , Mehmet Karabıber , Gulseren Dost Surucu ,Hacı Taner Bulut , Mustafa Yavuz Selçuk ,
C3. 8.ULUSLARARASI KATILIMLI AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ 01-05 KASIM 2017
50 yaş üzeri tip 2 diyabetes mellitus tanısı olmayanlar, tip 2 diyabetes mellitus tanısı olup komplikasyon gelişmeyenler ve tip 2 diyabetes mellitus tanısı olup nefropati komplikasyonu gelişen hastalarda sarkopeni açısından karşılaştırlması Meral Çeliker , Mustafa Yavuz Selçuk , Serdar Olt

D. Diğer yayınlar :

D1. . SJMCR Volume-6: Issue-9 (Sep, 2018) Pancytopenia and Diabetic Ketoacidosis due to Low Dose Methotrexate in Chronic Renal Failure Patient
Ali Gürel, M. Yavuz Selçuk, Sefer Aslan, Meryem Y. Kandefer
Scholars Journal of Medical Case Reports, 2018; 6(9): 674-675.) DOI: 10.21276/sjmcr.2018.6.9.17