Narımana Imanova Yaghjı

Uzm. Dr. Narımana Imanova Yaghjı

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Narımana Imanova Yaghjı, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı olarak tıp alanındaki deneyimini, öğrenimini ve uzmanlığını bir araya getirerek hastalarına sağlık hizmeti sunan bir doktordur. İşte kendisiyle ilgili daha fazla bilgi:

Dr. Narımana Imanova Yaghjı, Azerbaycan Tıp Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde lisans eğitimi almış ve tıp eğitimine başlamıştır. Bu süreçte sağlık alanındaki temel bilgileri edinmiş ve tıp dünyasına adım atmıştır.

Daha sonra, uzmanlık alanını belirleyerek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi almıştır. Bu süreçte iç hastalıkları konusunda geniş bir bilgi ve deneyim kazanmıştır.

Eğitimine ek olarak, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları alanında daha fazla bilgi edinmek amacıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yandal eğitimi almıştır. Bu sayede hormonal ve metabolik hastalıkların tanı ve tedavisi konusundaki uzmanlığını geliştirmiştir.

Meslek hayatına başladığı dönemlerde Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Hastanesi’nde asistan doktor olarak görev yapmıştır. Daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde iç hastalıkları alanında araştırma görevlisi olarak çalışmış ve bilgi birikimini artırmıştır. Son olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları bilim dalında yandal araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır.

Günümüzde Uzm. Dr. Narımana Imanova Yaghjı, Egepol Hastanesi’nde endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı olarak hastalarına hizmet vermektedir. Bu pozisyonunda, hormonal dengesizlikler, diyabet, obezite ve benzeri endokrin ve metabolik hastalıkların teşhis ve tedavisinde bilgi birikimi ve uzmanlığını kullanarak hastalarına yardımcı olmaktadır. Hastalarına kaliteli sağlık hizmeti sunma konusundaki özverisi ve bilgisi ile tanınan bir sağlık profesyonelidir.

Kurslar – Sertifikalar

Kongre ve Sempozyumlar

2-3 Kasım 2018 14.Hipofiz Sempozyumu Ankara
7-8 Aralık 2019 Tiroide Klinik Yaklaşım – Tiroid Disfonksiyonuna Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu İzmir
8-9 Kasım 2019 15.Hipofiz Sempozyumu ve 2. Hipofiz Görüntüleme Kursu Ankara
6-7 Mart 2020 5. İstanbul Hipofiz Sempozyumu İstanbul
20-22 Ağustos 2020 Vırtual World Congress On Osteoporosıs, Ostheoarthrıtıs And Musculoskeletal Dıseases
21-25 Eylül 2020 The virtual 56th EASD Annual Meeting 2020
8-20 Nisan 2021 6.İstanbul Hipofiz Sempozyumu
5-7 Mart 2021 8.Endokrinoloji/Metabolizma Hastalıkları, Kadın Sağlığı Ve Gebelik Sempozyumu
12-13 Mart 2021 4.Ege Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu

Kurs Katılımları

2014 İkinci Lipid Metabolizması ve Bozuklukları Kursu
2014 Onikinci Ege Diyabet Günleri Kursu
2016 Endokrin Aciller Eğitimi Kursu
2017 Diyabet Asistan Akademi Kursu
2017 Onbeşinci Ege Diyabet Günleri Kursu
26 Mayıs 2018 3. Ege Tiroid Günleri, Tiroid ve Gebelik kursu İzmir
9-11 Kasım 2018 3.Endokurs Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu Dalaman
27 Nisan 2019 Uygulamalı Temel Tiroid Ultrasonografisi Kursu Antalya
21-22 Kasım 2020 18.Ege Diyabet Günleri Kursu

Klinik Uygulamalar kapsamında aldığı eğitimler:

2019 İCH good clinical practice E6(R2)
23 Mart 2019 A’dan Z’ye Diyabet Klinik Araştırmaları Eğitimi İzmir

BİLİMSEL YAYINLAR

Uzmanlık Tezi Çalışması

 • İkinci Kuşak Tirozin Kinaz İnhibitörleri
 • Alan KML Hastalarının Demografik, Klinik ve Tedaviye Yanıt Özelliklerinin Geriye Dönük Değerlendirilmesi, Ege Ünivesitesi İç Hastalıkları A.B.D, 2017

Yurt Dışı SCI-exp kapsamında olan yayınlar

 • NARIMANA IMANOVA YAGHJI, ELIF KILIÇ KAN, SONGÜL AKCAN, RAMIS ÇOLAK, AYŞEGÜL ATMACA. Hydroxychloroquine Sulfate Related Hypoglycemia In Non- Diabetic COVI·D-19 Patient: A Case report and Literature review. Postgraduate Medicine, 2021, 133, 548-551

Yurt İçi Yayınlar

 • IMANOVA N, ÇETİNKALP Ş. Diyabet Polikliniğine Kayıtlı Tip 2 Diyabetli Olguların Yüzde Yüzünü Değerlendirdik; Kurtarıcımız İnsulin, Türk Diyab Obez / Turk J Diab Obes / 2017; 2: 87-91

Yurt İçi Poster Bildirileri

 • IMANOVA N, UYSAL A, ARGIN M, ÖZSAN N, ÖZCAN Z, ŞAHİN F, SAYDAM G, Amiloid İlişkili Artropati ile Seyreden Multipl Myelomlu Bir Olgu, PS-265; Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, 2015, İzmir
 • IMANOVA N, SAVAŞ S, AKÇİÇEK F, Atipik Prezantasyonlu Non-Hodgkin Lenfoma Tanılı Olgu, PS-265; 17.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2015, Antalya
 • IMANOVA N, ÖNCÜ S, PEKDİKER M, ER E, YARGUCU F, KOÇAĞANOĞULLARI H, ARGIN M, AKSU K, KESER G, Seronegatif İnflamatuar Artrit ve Kienböck Hastalığı Birlikteliği, PS-282; 16.Ulusal Romatoloji Kongresi, 2015, Antalya
 • TURAN İ, TEKİN F, IMANOVA N, ORUÇ N, YILMAZ F, AYDIN A, ÖZÜTEMİZ Ö, IG G4 İlişkili Kolesistit, PS-349; 32.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 2015, Antalya
 • IMANOVA N, DURAN M, TOMBULOĞLU M, Rektal Tutulum ile Prezente Olan Diffuz Büyük B Hücreli Lenfoma, P-204; 41. Ulusal Hematoloji Kongresi, 2015, Antalya
 • IMANOVA N, UYSAL A, SOYER AKAD N, MEHREKULA Z, KÖSEOĞLU F.D, DURAN M, PATIR P, SAYDAM G, SAHIN F, Edinsel Hemofili A: Tek Merkez Deneyimi-P9; Üçüncü Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu, 2017, Antalya
 • IMANOVA N, OZVEREN A, BULUT G, SAHİN F, SAYDAM G, KARACA B, KARABULUT B, USLU R, Waldenstrom Makroglobulinemisi Tanılı Vakada Eş Zamanlı Olarak Tespit Edilen Akciğer Adenokarsinomu, P-12; EHOK, 2017, İzmir
 • IMANOVA N, ERSÖZ G, GÜNŞAR F, KARASU Z, AKARCA U, Hepatosteatoz Kronik HBV Hastalarında HBV DNA Düzeyini Baskılar mı? Geriye Dönük Tek Merkezli Değerlendirme, EP-128; 34.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2017, Antalya
 • SHIKHALIYEVA A, IMANOVA N, USLU R, KARABULUT B, AKÇİÇEK F, Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastada İleri Evre Mide Kanseri Yönetimi, P-56; İç Hastalıkları Kış Okulu, 2018, K.K.T.C
 • NARIMANA İMANOVA YAĞCI, ELIF KILIÇ KAN, AYŞEGÜL ATMACA, RAMIS ÇOLAK, MÜGE GÜLER ÖZDEN, Santral hipotiroidi yapan antineoplastik ajan. Olgu sunumu, P-127; 41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 29 Nisan 2019, Antalya
 • NARIMANA IMANOVA YAGHJI, ELIF KILIÇ KAN, AYŞEGÜL ATMACA, RAMIS ÇOLAK, Papiller tiroid kanserinin nadir nedeni: Olgu sunumu, P:174; Endokurs Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu, 4-6 Ekim 2019, Samsun
 • NARIMANA İMANOVA YAGHJI, ELIF KILIÇ KAN, AYŞEGÜL ATMACA, RAMIS ÇOLAK, Endokrinoloji polikliniğine başvuran Tip 2 Diyabetes Mellitus tanılı hastaların tedavi modalitelerinin glisemik kontrole ve komplikasyonlara etkinliğinin değerlendirilmesi, PS-42; 56.Ulusal Diyabet, Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi, 08 Kasım 2020, Online

Yurt İçi Tartışmalı Posterler

 • IMANOVA N, ÇETİNKALP Ş, Diyabet Polikliniğine Kayıtlı Tip 2 Diyabetli Olguların Yüzde Yüzünü Değerlendirdik; Sonuç: Kurtarıcımız İnsülin, P-049; 39.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, 2017, Antalya
 • IMANOVA N, AKAD SOYER N, TÖBÜ M, VURAL F, ŞAHİN F, GÜNDÜZ C, SAYDAM G, İkinci kuşak TKİ alan KML hastalarının demografik, klinik ve tedaviye yanıt özelliklerinin değerlendirilmesi, TP-25; 43.Ulusal Hematoloji Kongresi, 2017, Antalya

Yurt İçi Sözlü Sunumlar

 • IMANOVA N, ERSÖZ G, GÜNŞAR F, KARASU Z, AKARCA U, Kronik B Hepatitli Hastalarda Nükleos(t)id Analogları ile 24 Ay İçinde HBV DNA Negatifleşmemesi ile İlişkili Değişkenler, SS-016; 19.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2017, Antalya
 • IMANOVA N, AKAD SOYER N, TOBU M, VURAL F, SAHİN F, GUNDUZ C, SAYDAM G, Evaluation of Outcomes of Results in Patients with CML Treated with Second Gen TKIs: Ege Hematology Experience, OP-031; VIIIth International Eurasian Hematology Oncology Congress, 2017, İstanbul
 • NARIMANA İMANOVA YAĞCI, HÜSEYIN SOYLU, ÖZKUL YILMAZ, SONGÜL AKCAN, BUĞRA DURMUŞ, ELIF TUTKU DURMUŞ, ELIF KILIÇ KAN, AYŞEGÜL ATMACA, RAMIS ÇOLAK, Sodyum-glukoz ko-transporter 2 inhibitörleri başlanacak hastalarda dikkat edilmesi gereken özellikler, SS32; 2.Aydın Multidisipliner Endokrin Günleri,16 Mart 2019, Aydın
 • NARIMANA IMANOVA YAGHJI, ELIF KILIC¸ KAN, AYS¸EGU¨L ATMACA, RAMIS C¸OLAK, Pheochromocytoma/Paraganglioma–Demographic, Clinical, Laboratory, and Treatment Outcomes in A Series of 37 Patients From A Single Center, OC-16; 4th International Congress of Turkish Neuroendocrinology Society, 26-28 Kasım 2020, Online
 • NARIMANA IMANOVA YAGHJI, Diyabet teknolojileri (Su¨rekli s¸eker o¨lc¸u¨m sistemleri ve pompa) hakkında genel bilgilendirme (CGM sistemlerinde endikasyonlar ve kanıtlar) (davetli konuşmacı); TEMD Diyabet Teknolojileri Kursu, 12 Aralık 2020, Online

Yurt Dışı Poster Bildirileri

 • IMANOVA N, DURAN M, PATİR P, UYSAL A, OZSAN N, SAHIN F, HEKIMGIL M, OZCAN Z, ARGIN M, SAYDAM G, Multiple Joint Involvement in Amyloidosis Associated with Myeloma and Response to Myeloma Treatment: a Case Report, P-67; 3rd Aegean Hematology Oncology Symposium, 2016, Thessaloniki, Greece
 • IMANOVA N, SOYER N, TOBU M, VURAL F, SAHIN F, GUNDUZ C, SAYDAM G, Evaluation of Outcomes of Results in Patients with CML Treated with Second Gen TKIs: Ege Hematology Experience, p-61; 4th Aegean Hematology Oncology Symposium, 2017, Rodos, Greece

Araştırmacı Olarak Katıldığı Klinik Araştırmalar

 • 2018-2020 EFC14828 AMPLITUDE
 • 2020-2021 Bazal insülinle kontrol altına alınamayan tip 2 diabetes mellitus hastalarında insuli glarjin 300 U/ml (Gla-300) ile 26 haftalık tedavinin klinik etkililiğinin ve güvenliliğinin değerlendirildiği çok merkezli, çok uluslu, prospektif, girişimsel, tek kollu faz 4 çalışma (Artemis-DM)’’ başlıklı, protokol numarası ‘’ LPS15396