Onur Yılmaz

Dr. Onur Yılmaz

Acil Servis

Dr. Onur Yılmaz, uzun yıllara dayanan tıp eğitimi ve deneyimi ile tanınan bir acil servis uzmanıdır.

Tıp eğitimine İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başlayan Dr. Onur Yılmaz, tıbbın temel ilkelerini öğrenerek hekimlik kariyerine güçlü bir başlangıç yapmıştır. Tıp eğitiminin ardından acil servis alanında uzmanlaşmaya karar vererek bu alanda daha fazla bilgi ve beceri edinmeye yönelmiştir.

Kariyerine Ünye Devlet Hastanesi’nde devam etmiştir. Bu sağlık kurumunda acil servis doktoru olarak görev yapmış ve acil durumlarla ilgili hastaların tanı ve tedavisinde önemli bir rol oynamıştır. Acil servislerde hasta bakımı, acil tıbbi müdahaleler ve hızlı teşhisler gibi kritik yetenekler kazanmıştır.

Şu anda Dr. Onur Yılmaz, Egepol Hastanesi’nde çalışmaktadır. Bu hastane, çeşitli acil durumlar ve tıbbi sorunlar için hizmet veren bir sağlık kurumudur. Dr. Yılmaz, bu hastanede acil servis uzmanı olarak çalışarak hastalara acil tıbbi yardım sağlamakta ve hastaların acil sağlık sorunlarını çözmelerine yardımcı olmaktadır.

Dr. Onur Yılmaz, tıbbın acil servis dalında derinlemesine bilgi sahibi bir uzman olarak hastaların sağlığını korumak ve iyileştirmek için profesyonel hizmet sunmaktadır. Kendisi, tıbbi acil durumlar ve hızlı tepkiler gerektiren durumlar konusundaki uzmanlığı ile tanınır ve hastalarına gelişmiş tıbbi bakım sağlama konusundaki taahhüdü ile bilinir.

Kurslar – Sertifikalar

  • Pediatrik Üriner Sistem Enfeksiyonları Kursu
  • Temel ve İleri Yaşam Desteği Kursu
  • İş Yeri Hekimliği Kursu