Uzm. Dr. Pelin Topkaya

Uzm. Dr. Pelin Topkaya

Nöroloji Uzmanı

Uzm. Dr. Pelin Topkaya, Türkiye’nin önde gelen nöroloji uzmanlarından biridir ve kariyerine çok sayıda tıp eğitimi ve deneyimi eklemiştir.

Tıp eğitimine İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde başlayan Dr. Pelin Topkaya, temel tıp bilimlerini öğrenerek hekimlik kariyerine adım atmıştır. Daha sonra T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği’nde eğitimine devam etmiş ve nöroloji alanında uzmanlaşmıştır.

Kariyerine Sağlık Bakanlığı İzmir Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’nde Acil Servis Pratisyen Hekimi olarak başlamıştır. Bu dönemde acil servis hastalarına hızlı ve etkili müdahalelerde bulunmuş ve acil tıp konusundaki yeteneklerini geliştirmiştir.

Daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Asistan Hekim olarak görev yapmıştır. Bu dönemde çocukların sağlık sorunlarına yönelik tanı ve tedavi süreçlerinde katkı sağlamıştır.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği’nde Asistan Doktor olarak görev aldıktan sonra, T.C. Sağlık Bakanlığı Hakkari Devlet Hastanesi’nde Uzman Doktor olarak çalışmıştır. Bu süreçte nöroloji alanında geniş bir deneyim kazanmış ve hasta bakımında üstün bir dikkat ve beceri sergilemiştir.

Şu anda Egepol Hastanesi’nde Nöroloji Uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Pelin Topkaya, hastalarına nöroloji alanında kapsamlı sağlık hizmetleri sunmaktadır. Nörolojik sorunları olan hastalara tanı koyma, tedavi etme ve yönetme konularında büyük bir taahhüt ile çalışmaktadır.

BİLİMSEL YAYINLAR

MAKALELER

1. Orkun Sarioglu, Ahmet Ergin Capar, Demet Funda Bas Sokmez, Pelin Topkaya, Umit Belet. Relationship between the first pass effect and the platelet-lymphocyte ratio in acute ischemic stroke. Interventional Neuroradiology. 1-8. (2020). DOI: 10.1177/1591019920976251 journals.sagepub.com/home/ine.
2. Orkun Sarioglu, Ahmet Ergin Capar, Demet Funda Bas Sokmez, Pelin Topkaya , Umit Belet. The role of CT texture analysis in predicting the clinical outcomes of acute ischemic stroke patients undergoing mechanical thrombectomy. Europian Radiology 6105-6115.
(2021). DOI: 10.1007/s00330-021-07720-4

BİLDİRİLER

1. 25 Kasım- 1 Aralık 2016. Pelin Topkaya, Figen Tokuçoğlu, Feray Güleç-Uyaroğlu, Ufuk Şener, Yaşar Zorlu. Serebral Amiloid Anjiyopati. 52. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye (Poster Bildiri).
2. 3-6 Ekim 2019. Pelı·n Topkaya, Demet Funda Bas¸ Sökmez, Ufuk Şener. Ep6 Tekrarlayan İnme Öyküsü¨ Olan Olgu. 3.Türkiye İnme Akademisi, Bodrum, Türkiye (Poster Bildiri).
3. 28 Kasım-2 Aralık 2020. Pelin Topkaya, Orkun Sarıoğlu, Demet Funda Baş Sökmez, Ümit Belet. Akut İskemik İnme Hastalarinda Mekanik Trombektomide First Pass Etkisi İle Trombosit /Lenfosit Orani İlişkisi. 56. Nöroloji Kongresi (Sözlü Bildiri).

TIPTA UZMANLIK TEZİ BAŞLIĞI VE DANIŞMANI

Endovasküler rekanalizasyon tedavisi uygulanan akut iskemik inme hastalarında insülin direncinin kötü klinik sonlanım ve enfarkt hacmi ile ilişkisi
Ocak 2021
Danışman: Doç. Dr. Demet Funda Baş

TOPLANTILAR, ÇALIŞTAYLAR, BİLİMSEL FAALİYETLER

1. 25 Kasım- 1 Aralık 2016. 52. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye
2.11-12 Mayıs 2017- 29. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, İstanbul, Türkiye.
3. 17 Mart 2018- Multiple Skleroz Tanı ve İzleminde Klinik Radyolojik Yaklaşım Sempozyumu, İzmir, Türkiye.
4. 01-05 Nisan 2018- 10. Klinik Nöroimmunoloji Sempozyumu – Kıbrıs, KKTC.
5. 19-21 Ekim 2018- 13. Çukurova Nöroloji Günleri, Gaziantep, Türkiye.
6. 2- 4 Kasım 2018- İstanbul MS Days V, Kıbrıs, KKTC.
7. 16 Mart 2019- MS Tanı ve İzleminde Klinik Radyolojik Yaklaşım Çalıştayı, İzmir, Türkiye.
8. 3-5 Mayıs 2019- 5. Epilepsi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye.
9. 3-6 Ekim 2019-Türkiye İnme Akademisi, Bodrum, Türkiye.
10. 21-23 Şubat 2020- 16. Baş Ağrısı Kış Okulu İstanbul, Türkiye.
11. 12-16 Eylül 2020- MDS Virtual Congress on September.
12. 16-18 Ekim 2020- Online Epilepsi Sempozyumu.
13. 27 Kasım- 1 Aralık 2021 57. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye