Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Üroloji, kadın ve erkeklerin üriner sistemleri (böbrek, üreter, mesane, üretra) ile erkeklerin üreme sistemlerindeki (penis, testis, prostat, skrotum) enfeksiyon, kanser, faaliyet bozuklukları ve doğumsal anormalliklerle ilgilenen tıp dalıdır. İzmir Egepol Hastanesi olarak Üroloji kliniğimizde uzman doktorlarımızla sizlere en iyi hizmeti vermekteyiz.

Üroloji
01 / 02

Üroloji

İlgi alanlarımız:

 • Ürolojik kanser cerrahileri
 • Prostat hastalıkları

 • Üriner sistem taş hastalıkları

 • Androloji

  • Erkek cinsel fonksiyon bozuklukları

  • Erkek infertilitesi

 • İdrar kaçırma

 • Üretra darlıkları

 • Nöro-üroloji

 • Çocuk Ürolojisi

Mesane kanseri

 • Her tür radyolojik ve endoskopik tanı yöntemleri

 • Endoskopik (kapalı) TUR ameliyatları

 • Kontrol sistoskopiler ve mesane içi tedaviler

 • ileri evre kanserler için Radikal cerrahiler

  • Mesane alınması ve barsaktan yeni mesane yapılması veya idrar kanallarının cilde ağızlaştırılması

 • Eşlik eden komplikasyonların takip ve tedavisi

Prostat Kanseri

 • Gerekirse MR eşliğinde prostat biyopsisi

 • Prostat kanserine yönelik radikal prostat ameliyatları

 • Prostat ameliyatları sonrası idrar kaçırma ve/veya sertleşme bozukluklarının sağaltımı

 • Prostat kanserine yönelik radyoterapi seçenekleri

Böbrek tümörü

 • MR ve Bilgisayarlı Tomografi ile tanı yöntemleri

 • Radikal veya Parsiyel (böbreğin tamamının değil, sadece tümörlü kısmın alınması) böbrek kanseri cerrahileri

Testis tümörü

 • Cerrahi tedaviler sonrası infertilite takibi

 • Testis protezi yerleştirilmesi

 • Medikal onkoloji ve Rady onkolojisi ile ortaklaşa takip

Prostat hastalıları

 • İşeme testi yanında her tür tanı ve tedavi yöntemleri

 • ThuLEP (Thulyum lazer ile prostat enükleasyon ameliyatları)

 • TUR (kapalı prostat ameliyatları)

 • Taşlı ve /veya divertiküllü, komplike hastalarda açık cerrahi seçenekleri

Taş hastalıkları

 • Böbrek taşlarına yönelik kapalı (endoskopik) böbrek içi lazer cerrahileri (RIRC)

 • Ciltten delinerek girilen PNL(böbreğe ciltten girilen taş cerrahileri) 

 • Geçici, kalıcı stent uygulamaları

 • Üreter (idrar kanalı) taşlarında yönelik kapalı lazer cerrahileri

 • Mesane taşlarına yönelik kırma ameliyatları

 • Taş analizi eşliğinde diyet ve metabolik çalışmalar

 • Komplike vakalarda açık taş cerrahileri

Androloji

 • Cinsel fonksiyon bozuklukları(sertleşme bozukluğu, erken boşalma)

 • Penis protezi(bükülebilen veya çok parçalı mutluluk çubuğu) uygulamaları

 • Penis eğriliği (doğumsal veya Peyronie hastalığına bağlı) tedavi ve ameliyatları

 • Erkek infertilitesi (çocuk yapma sorunları, mikroskopik varikoselektomi, mTESE)

İdrar kaçırma

 • Erkeklerde özellikle prostat ameliyatları sonrası yapay tutma mekanizması (Sfinkter protezi) takılması

 • Kadınlarda askı ve sarkma ameliyatları

 • Mesane içi botox uygulamaları

 • Mesane pili (nöromodülasyon uygulamaları)

Üretra darlıkları

 • Geçirilmiş ameliyat veya sonda uygulamalarına bağlı idrar kanalı daralmaların endoskopik(kapalı) ve açık ameliyatları

 • Üretral stent yerleştirilmesi

Nöro-üroloji

 • Mesane içi botox uygulamaları

 • augmentasyon ameliyatları

 • Mesane pili (nöromodülasyon uygulamaları)

Çocuk Ürolojisi

 • Cerrahi sünnet

 • inmemiş testis

 • Vezikoüreteral reflü (VUR) uygulamaları

İlgi Alanları

 • Bel Soğukluğu Tedavisi

  Bel soğukluğu gonore adı ile de bilinen cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyondur. Egepol Hastanesi olarak İzmir’de bel soğukluğu tedavisinde uzman doktorlarımızla hizmet vermekteyiz.


  Detaylı Bilgi
 • Böbrek Kanseri Tedavisi

  Böbrek kanseri, işlevlerini yerine getiren hücrelerin işlevlerini yitirmesi ve anormal derecede büyümesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Egepol Hastanesi olarak İzmir’de böbrek kanseri tedavisinde uzman doktorlarımızla hizmet vermekteyiz.


  Detaylı Bilgi
 • Mesane Kanseri

  Mesanenin iç yüzeyinde kendine özgü bir hücre vardır ve bu hücreler kontrolsüz bir şekilde çoğalınca mesane kanserine sebep olur. Egepol Hastanesi olarak İzmir’de mesane kanseri tedavisinde uzman doktorlarımızla hizmet vermekteyiz.


  Detaylı Bilgi
 • Prostat Kanseri

  Prostat kanseri erkeklerde en çok ratlanan kanser türü olarak bilinir. Prostat dokusunu oluşturan hücrelerin anromal seyir göstermesi sonucu ortaya çıkan bir kanserdir. Egepol Hastanesi olarak İzmir’de prostat kanseri tedavisinde uzman doktorlarımızla hizmet vermekteyiz.


  Detaylı Bilgi
 • Testis Kanseri

  Testis kanserinde en önemli unsurlardan biri aile faktörüdür ve aile geçmişinde böyle bir kanser varsa kişilerin daha dikkatli olmaları gerekir. Egepol Hastanesi olarak İzmir’de testis kanseri tedavisinde uzman doktorlarımızla hizmet vermekteyiz.


  Detaylı Bilgi
 • Açık Nefrektomi Ameliyatı

  Böbreğin vücuttan çıkarılması işlemine Nefrektomi adı verilir. Açık ameliyat yöntemi ya da laparoskopik ameliyat yöntemi sayesinde bu işlem kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Egepol Hastanesi olarak İzmir’de açık nefrektomi ameliyatında, uzman doktorlarımızla hizmet vermekteyiz.


  Detaylı Bilgi
 • Androloji Bölümü

  Androloji, bireylerin cinsel sağlığı, mikropenis ve erkek kısırlığı konularını inceleyen bir bilim dalı olarak ifade edilebilmektedir. Egepol Hastanesi olarak İzmir’de androloji tedavisinde uzman doktorlarımızla hizmet vermekteyiz.


  Detaylı Bilgi
 • Andropoz Tedavisi

  Erkek menopuzu olarak da bilinen, genelde 40'lı yaşlardan sonra ortaya çıkan bir hormonal düşüklüktür. Testosteron hormonunun düşmesi sonucu ortaya çıkar. Egepol Hastanesi olarak İzmir’de andropoz tedavisinde uzman doktorlarımızla hizmet vermekteyiz.


  Detaylı Bilgi
 • İnterstisyel Sistit Tedavisi

  Mesanede yani idrar torbasında çıkan iltihap sistit olarak adlandırılır. Egepol Hastanesi olarak İzmir’de interstisyel sistit tedavisinde uzman doktorlarımızla hizmet vermekteyiz.


  Detaylı Bilgi
 • Kegel Egzersizleri Tedavisi

  Özellikle idrar kaçırma gibi durumları ortadan kaldırmayı yardımcı olan bu egzersizler, düzenli olarak yapılması halinde etkileri kısa süre içerisinde görülmektedir.


  Detaylı Bilgi
 • Böbrek Taşı Tedavisi

  Vücudun fizyolojik dengesini sürdürmesinde önemli rol oynayan böbrekler yaşamın devamlılığı için atık maddelerin vücuttan idrar yoluyla atılmasını sağlar. Egepol Hastanesi olarak İzmir’de böbrek taşı tedavisinde uzman doktorlarımızla hizmet vermekteyiz.


  Detaylı Bilgi
 • Renal Arter Stenozu

  Böbreklere kan taşıyan damarlardan en az birisinin daralması sonucunda renal arter stenozu oluşmaktadır. Bu hastalık böbreklere temiz kanın ulaşmasına engel olur.


  Detaylı Bilgi
 • Laparoskopik Donör Nefrektomi

  Laparoskopik yöntem ile canlı bir vericiden böbrek çıkarılması girişimi giderek yaygınlaşmaya başlayan yöntemler arasında yer almaktadır.


  Detaylı Bilgi
 • Yetişkinlerde İdrar Kaçırma

  İdrar kaçırma, çocuklarda olduğu gibi yetişkinlerde de yaygın olarak görülen bir durumdur. Kadınlarda görülme oranı erkeklerde görülme oranının iki katıdır. 


  Detaylı Bilgi
 • Hematüri Tedavisi

  İdrarda görülen kana tıp dilinde hematuri adı verilir. Bu durum her zaman zararlı değildir ancak bazı durumlarda da ciddi hastalıkların habercisi olabilmektedir. Egepol Hastanesi olarak İzmir’de hematuri tedavisinde uzman doktorlarımızla hizmet vermekteyiz.


  Detaylı Bilgi
 • İdrar Yolu Enfeksiyonu

  Boşaltım sisteminde en yaygın şekilde görülen idrar yolu enfeksiyonu, idrar yolunun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir. Tedav edilmediği durumlarda önemli sorunlara yol açabilmektedir.


  Detaylı Bilgi
WhatsApp Destek Hattı WhatsApp Destek Hattı