Size Nasıl
Yardımcı Olabiliriz?
15 Mart 2022

Zafer Akar

Üroloji Uzmanı

Böbrek Taşları

Böbrek Taşları

Bağlantı Kopyalandı
641Görüntülenme
 • Böbrek ve üreter taşı neden oluşur?
 • Üroloji polikliniğinin en çok merak edilen, en sık konuşulan konularından biridir;
 • Böbrek taşlarına ne sebep olur?
 • Çocukluk döneminden ileri yaşlara kadar kadın veya erkek olsun herkeste yaşamı boyunca taş oluşabilir. Vücudumuzda idrar üretiminde depolanmasında ve çıkarılmasında bir dengesizlik veya bozukluk durumunda taş oluşabilir. Bu da içtiğiniz sıvı miktarıyla ve taş oluşumu tetikleyen maddelerin idrarınızda bulunup bulunmamasıyla bağlantılı olabilir.
 • Taş oluşumunun başka sebepleri de var mıdır?
 • Kimlerde taş oluşturma ihtimali daha fazladır?
 • Aşağıdaki unsurları taşıyorsanız siz de yüksek risk grubundasınız:
 • Aile öyküsünde taş hastalığı olması
 • Ürik asit veya ürat taşları
 • Üriner sistemdeki enfeksiyon nedeniyle oluşan taşlar
 • Taş oluşumuna yatkınlık oluşturan genetik bir durum
 • Üreterlerde daralma
 • Üreter ile böbreğin birleşme noktasında darlık
 • Bazı ürolojik durumlar taş hastalığı riskini artırır:
 • Medüller sünger böbrek (doğumdan gelen bir kusur)
 • Kist veya kalisiyel divertikül olarak adlandırılan durum
 • Vezikoüreteral reflü (idrarın anormal bir şekilde üreter veya mesaneye geri akışı)
 • Atnalı böbrek (doğumdan gelen bir kusur)
 • Üreterlerinizden birinde üreterosel olarak adlandırılan şişlik
 • Nefrokalsinozis (böbreklerde çok fazla kalsiyum bulunması)
 • Diğer bazı durumlar taş hastalığı ile ilişkilidir. Bunlar:
 • Hiperparatiroidizm (paratiroid bezleriyle aşırı miktarda paratiroid hormonu üretimi)
 • Gastointestinal hastalıklar (jejuno-ileal bypass, intestinal rezeksiyon, Crohn hastalığı, emilim bozukluğu durumları ve üriner akış sapması)
 • Sarkoidozis (vücudunuzda çeşitli organlarınızda küçük hücre kümelerine sebep olan enflamasyon)
 • Taş oluşumu ayrıca birçok ilaçla da ilişkilidir. Lütfen hekiminizin tavsiyesi olmadan reçete edilmiş hiçbir ilacı kullanmayı bırakmayınız.
 • Böbrek ve Üreter Taşlarının Cerrahi Tedavisi Nasıldır?
 • Böbrek taşlarını ne zaman ve nasıl tedavi edelim?
 • Taş tedavisinde taşın yeri, büyüklüğü, ilaç tedavisinde verdiği yanıt, hastanın ve böbreğin genel durumu göz önüne alınarak, hastayla birlikte şartlar değerlendirilerek;
 • sizin için en doğru yönteme ve zamana karar verilmelidir.
 • Tedavi seçiminde etkili olan faktörler:
 • Belirtileriniz
 • Taşın özellikleri
 • Tıbbi geçmişiniz
 • Kendi kişisel tercihleriniz ve değerleriniz
 • Bütün taşlar tedavi gerektirmez. Eğer taşınız rahatsızlığa neden oluyorsa ve doğal yollarla idrardan düşmüyorsa tedaviye ihtiyacınız var demektir. 
 • Eğer herhangi bir tıbbi belirtiniz yoksa aşağıdaki durumlarda da tedavi uygulanabilir:
 • Taş büyümeye devam ediyorsa
 • Başka bir taş oluşturma riskiniz yüksekse
 • Enfeksiyonunuz varsa
 • Taşınız çok büyükse
 • Aktif tedaviyi tercih ediyorsanız
 • Doktorunuz aşağıdaki durumlarda üreterdeki taşın çıkarılmasını önerebilir:
 • İdrar yolundan geçemeyecek kadar büyük görünüyorsa
 • İlaç tedavisi görmenize rağmen ağrılarınız devam ediyorsa
 • Böbrek fonksiyonlarınız durmuş veya bozulmuşsa
 • Perkütan Nefrolitotomi (PNL)
 • PNL, büyük taşların böbreğinizden doğrudan çıkarıldığı bir cerrahidir. Avantajı, tek operasyonda çok büyük taşların bile çıkarılabilmesidir.PNL genel anestezi altında gerçekleştirilir.
 • Ancak URS ile karşılaştırıldığında daha  ve komplikasyon riski daha yüksektir. PNL’nin en sık görülen komplikasyonu kanama ve yüksek ateştir.

 

 • Üreteroskopi (URS)
 • URS, küçük çaplı bir endoskop aletiyle yapılan tedavi türüdür. URS yaygındır ve başarı düzeyi yüksek, komplikasyon riski ise düşüktür. URS, genel veya lokal anestezi altında yapılır. Siz anestezi altındayken, doktorunuz vücudunuza hiçbir kesi yapmadan endoskop ile uygulanır.