Size Nasıl
Yardımcı Olabiliriz?
Ejder Koyuncu
03 Haziran 2021

Ejder Koyuncu

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Bronkoskopi

Bronkoskopi

39Görüntülenme
 • Bronkoskopi nedir?
 • Bronkoskopi akciğerin endoskopik incelemesidir. Işıklı bir boru sistemiyle akciğerin incelenmesidir. Bu incelemeyi yapan alete bronkoskop denir. Bronkoskop tarih içeresinde adım adım gelişme kaydetmiştir. Önce rijit brnkoskopi gelişmiş daha sonra haraket kabiliyeti fazla olan fleksibl bronkoskop gelişmiştir. Rijit bronkoskop, ilk olarak H Green isimli bir bilim adamı tarafından 1847 yılında hava yollarını direk olarak gözlemek için yapılmıştır. Green sert bir boru içine yerleştirilmiş aynalar ve indirek aydınlatmalar yardımıyla ağızdan girerek trakeaya erişilebileceğimizi göstermiştir. Ancak çok büyük tepki çekmiştir. Sırf akciğere boru yerleştirdi diye meslekten menedilmiştir. Bu yüzden uzun süre bronkoskopide gelişmeler olmamıştır. 1897 yılında G Killan laringoskopla larenksden yabancı cisim çıkarılıncaya kadar gelişme olmamıştır. Daha sonra1967 yılında farklı relatif indekste cam fiber demetler kullanılarak bronkoskop ucundaki görüntüler büyütülerek göze ulaştırılmıştır. Günümüzde ise cam fiberler yerine video kamera görüntüsünü algılayan sensörler kullanılarak daha kaliteli görüntüler elde edilebilmektedir. Fleksibl bronkoskopun hareket yeteneği fazla olmasına rağmen rijit bronkoskopun da avantajlı özellikleri vardır.

 

 • Rijit bronkoskopi endikasyonları:
 • Massif hemoptizileri (öksürükle kan gelmesi) kontrol altına almak
 • Yabancı cisim çıkarılması
 • Bronş içindeki tümörün laserle veya dondurularak temizlenmesi
 • Bronş sistemdeki daralmanın tedavisinde kullanmaktadır.

 

 • Genel Bronkoskopi Endikasyonları:
 • Anormal akciğer grafisi
 • Balgam sitolojisinde atipik hücre varlığı
 • Akciğer kanser tanısı
 • Akciğer kanserinin evrelenmesi
 • Hemoptizinin araştırılması
 • 3 haftadan fazla süren öksürüğün araştırılması
 • Akciğer dinlemesinde tek taraflı sibilan ronkusların duyulması
 • İyileşmesi geciken pnömoni (zatürre)
 • Tekrarlayan atalektaziler
 • Apseleri drene etmede
 • Bronşları balgamdan sekresyondan temizlemede
 • Yabancı cisim çıkarılmasında bronkoskopi ile müdahaleyi düşünmek gerekir.
 • Bronkoskopi yapılmasında mutlak sakıncalı durumlar:
 • %100 oksijen uygulaması sonucu arter kanındaki oksijen miktarı 60 mm Hg basıncın altına düşmesi
 • Ağır bronkospazm
 • Aort anevrizması
 • Stabil olmayan astım

   

 • Bronkoskopi yapılmasında kısmi sakıncalı durumlar:
 • Yakın zamanda geçirilmiş enfarktüs
 • Serebrovasküler patoloji
 • Kafa içi basınç artması
 • Kanama diatezleri
 • Konvülzyon varlığı
 • Ağır kansızlık
 • Trombosit azlığı
 • Üremi
 • Portal hipertansiyon

    

 • Hastanemizde fleksibl bronkoskop kullanılarak:
 • Yabancı cisim çıkarılması
 • Hemoptizinin kontrol altına alınması
 • Bronşlardan mukus balgam tıkaçlarının temizlenmesi
 • BAL (Bronko alveoler lavaj) yapılarak bakteriyolojik, sitolojik, verem incelemesi
 • Fırça biyopsisi
 • Anormal görüntüden parça alınması, biyopsi yapılabilmektedir.

 

 • Bronkoskopinin komplikasyonları nelerdir?
 • Fazla lavaj yaparak kalp yetmezliğine sebep olabilir.
 • Anestezi sedasyon nedeniyle hipoksemi gelişebilir.
 • Hemoptiziye sebep olabilir.
 • Akciğer biyopsisinde pnömotoraks gelişebilir.
 • Fleksibl bronkoskopi sırasında kan gazlarında oksijen basıncı 20 mm Hg düşüş ğösterir. Bu yüzden bronkoskopi sırasında devamlı oksijen verilmelidir.

 

 

 

Uzm. Dr. Ejder KOYUNCU

Göğüs Hastalıkları