Size Nasıl
Yardımcı Olabiliriz?
Ejder Koyuncu
03 Haziran 2021

Ejder Koyuncu

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Göğüs Ağrısı

Göğüs Ağrısı

40Görüntülenme

Solunum sistemi yakınmalarından önemli birisi de göğüs ağrısıdır. Göğüs ağrısının karakteri (künt, yanıcı keskin olup olmadığı), yeri, şiddeti, süresi, solunumla ilişkisi, pozisyonla ilişkisi, katı-sıvı gıda alınımıyla ilişkisi, beraberinde eşlik eden yakınmalar, ağrıyı hafifleten faktörler (istirahat ve veya nitrogliserine yanıt) önemlidir. Göğüs ağrısı somatik veya visseral ağrı şeklinde olabilir. Somatik ağrılar cilt, kaburgalar, kaburga arası kaslar ile perikart ve parietal zarlardan kaynaklanır ve somatik sinir lifleriyle beyine taşınır. Bu yüzden bu tür ağrıların yerini lokalize etmek kolaydır. Visseral ağrılar ise göğüs kafesindeki organlardan kaynaklanır ve otonom sinir lifleriyle taşınır. Ağrının yerini tam lokalize etmek güçtür. Künt ve ağırlık vericidir.

 

 • Ağrının nedenleri:
 • + Kardiyak olabilir %45
 • + Kas- iskelet sistemini ilgilendirebilir %14
 • + Solunum sistemini ilgilendirebilir %5
 • + Gastrointestinal sistemi ilgilendirebilir %6
 • + Psişik nedenlerle olabilir %8
 • + Diğer nedenler %26

 

 • Solunum Sistemi ağrıları:
 • Genellikle göğüs kafesini çevreleyen kaslar, kemik yapılar, akciğerin parietal zarından ve mediastinal bölgeden kaynaklanır. Akciğerin kendisindeki bir patolojide göğüs ağrısı olmaz. Çünkü ağrı siniri akciğerde yoktur. Eğer patoloji akciğer zarına kadar uzanıyorsa ağrı gelişir. Ağrının oluşması hastalık hakkında bize fikir verir. Açıktır ki akciğer zarı hastalıklarında (kanser,pneumotoraks,zar iltihaplarında) ağrı olabildiği gibi akciğer kanseri, zatürre, akciğer enfarktüsü zara kadar uzandıysa ağrı gelişebilmektedir. Zar ağrılarının solunumla artması diagnostiktir (Tanısal değerde). Göğüs duvarındaki travmalar, yumuşak doku zedelenmeleri, intercostal sinir ucu iltihapları(zona)  yine göğüs ağrısına sebep olurlar. Ani başlayan göğüs ağrıları travma, pnömotoraksta görülebildiği gibi akciğer enfarktüsü veya akciğer iltihabının hızla plevraya(zara) kadar uzanmasıyla ortaya çıkar. Göğüs filmi tanıda en yardımcı tetkiktir. Ağrılarda kan basıncının düşmesi, nefes darlığının gelişmesi ve bunun gibi semptomların eşlik etmesi tanıda yardımcı olabilir.
 •  Kardiyak kökenli ağrılar:
 • a) İskemik koroner damar hastalıklarında
 • b) Noniskemik kalp hastalıklarında olabilir. Miyokardit, kardiyomiyopati, mitral kapak prolapsusu, aritmiler ağrıya sebep olabilmektedir.
 • En sık hayati önemi olan ağrılardan, iskemik koroner damar hastalığı ağrısından (angina pektoris) bahsedeceğim. Ağrının lokalizasyonu %65 iman tahtasında olup kollara (sıklıkla sol kola), boyuna, alt çeneye, sırta karına yayılabilmektedir. Genellikle kısa süreli olup 2-10 dk. da geçer. Ancak ağrı 15 sn. den daha kısa ise anginal ağrıdan dışlanabilir. Enfarktüs ağrısı ise 20-30 dk. sürer. Anginal ağrılar çoğunlukla eforla artar. Ancak kararsız anginal ağrılar istirahatte ve yatarken de olabilmektedir. Bu ağrılar istirahatle, sublingual nitrogliserinle tipik olarak 1-5 dk. içinde geçer. Eğer ağrı 10 dk. dan fazla sürerse ya enfarktüs ya da iskemi orijinli olmayan ağrı düşünülmelidir. Ağrıya aşırı terleme, ileri derecede halsizlik, bulantı, nefes darlığı, çarpıntı ve ölüm korkusu eşlik edebilir.

 

 • Gastrointestinal sisteme bağlı ağrılar:
 • Bu sistemde mekanik uyaranlara açık mekanoreseptörler, termal uyarılara açık termoresptörler ve kimyasal uyarılara açık (reflü) kemoreseptörler vardır. Bu reseptörlerin uyarılması sonucu özefagial ağrı döş kemiği alt ucundan boyun ve kola yayılabilir. Nitrogliserine anginal ağrı gibi iyi yanıt verebilir. Ancak öyküsünde yutma güçlüğü, midede yanma hissi, hazımsızlık gibi ek yakınmalar olur. Ayrıca pankreatit, taşlı kolosistit, peptik ülser ağrıları visseral ağrılar olup göğüsün alt bölgesinde duyulabilmektedir.

 

 • Psişik nedenlere bağlı ağrılar:
 • Atipik angina pektoris ağrısı gibi olur. Çarpıntı, dispne, korku,  panik  vardır. EKG tetkiki normaldir.Genellikle bu ağrılar dar bir bölgede olup batma, iğneleme tarzında olur. Ayrıca Hiperventilasyon Sendromunda (genç bayanlarda çok olur) ağrıyla beraber ellerde ayaklarda uyuşma görülür.Ayırıcı tanıda arteryal kan gazları kontrolu bize yardımcı olur.

 

 • Diğer ağrı nedenleri:
 • Kokain kullananlarda 1-2 saat sonra göğüs ağrısı olur. Döş kemiği bölgesinde ağrı olur. Miyokardta oksijen azalması sonucu geliştiği kabul edilir.
 • Sonuç olarak akut gelişen göğüs ağrılarında,  iyi sorgulanıp hızla sonuca gitmek hayat kurtarabilmektedir.

 

 

Uzm. Dr. Ejder KOYUNCU

Göğüs Hastalıkları Uzmanı