Size Nasıl
Yardımcı Olabiliriz?
Ejder Koyuncu
03 Haziran 2021

Ejder Koyuncu

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Öksürük

Öksürük

44Görüntülenme
 • Öksürük nasıl oluşur?
 • Öksürük reseptörleri birçok organda bulunur. En duyarlı bölgeler soluk borusunun ağzında ve akciğerde ana bronş ayrım yerinde bulunur. Ayrıca bronşial ve alveoler duvarında vagal sinir liflerin reseptörleri bulunur. Bu reseptörler herhangi bir nedenle uyarıldığında öksürüğe yol açar. Uyarılan reseptörlerden çıkan uyarılar beynin korteksine kadar uzanarak öksürük oluşturur. Öksürük genellikle derin hızlı bir inspirasyon (derin hızlı bir nefes alma) ile başalayıp arkasından güçlü bir ekspirasyonla (nefes vermeyle) devam eder. Anlaşılacağı gibi öksürük, reseptörlerin uyarılması sonucu gelişip uyaran faktörlerden vücudu uzaklaştırmaya çalışan bir savunma meakanizmasıdır. İki ana fonksiyonu vardır:
 • 1) Alt solunum yoluna yabancı maddelerin girmesini önlemektir.
 • 2) Alt solunum yollarındaki aşırı sekresyon ve yabancı maddeleri temizlemektir.
 • Öksürük güçlü kas aktivitesi sonucu oluştuğundan (göğüs içi basıncı   -12 mm Hg dan + 300 mm hg ye ulaşır) bazen komplikasyonlara sebep olur. Örneğin hipotansiyon, kalp ritim bozukluğu, bilinç kaybı göz içi, burun içi kanamalar, anal ven yırtılmaları, beyinde hava embolisi bayılma, baş ağrısı, felç, dalak parçalanması, kasıklarda fıtık, kaburga kırığı, karın kaslarında yırtılma, kaburga arası akciğer yırtılması, gırtlak travması, idrar tutamama, ameliyat yerinde açılma, ses kısıklığı, ciltte kanama odakları ve döküntüler, yaşam kalitesinde azalmaya sebep olabilir.

 

 • Öksürük nedenleri:
 •  A) Akciğere bağlı olabilir
 •  B) Kulak Boğaz Burun sistemini ilgilendirebilir
 •  C) Akciğer zarını ilgilendirebilir
 •  D) Psişik olabilir
 • A) Akciğere Bağlı Nedenler:
 • Bronş sisteminin yapısında enflamatuar değişikler sonucu olan hastalıklar (pnömoni, tüberküloz, akut bronşit, alerjik alveolitis, diffüz fibrozis, pulmoner emboli (bronş damarının tıkanmasının sonucu akciğerin kangren olması’), sarkoidoz, sistemik imrojik hastalıklar (romatoid artrit, sistemik lupus eritamatozus vb.), Kronik bronşit,  alerjik nedenlere bağlı astım, çalışma ortamındaki zararlı gazlar, duman, akciğer kanseri, sol kalp yetmezliği, pulmoner hipertansiyon, hava yollarının dışardan tümöral baskısı, parazite bağlı zatürreler öksürük nedeni olabilir.

 

 • B) KBB Nedenli Öksürükler:
 • Post nazal akıntı, sinüzit, orta kulak rahatsızlığı, larenjit, büyümüş tonsiller, hava yollarındaki yabancı cisimler, gastrik içeriği aspirasyonu, anormal uzun uvula

 

 • C) Akciğer Zarını İlgilendiren Hastalıklar:
 • Plevral efüzyon (su birikmesi), plevra kanseri, pnömotoraks (plevra arasında hava birikmesi)

 

D) Pisişik

 

 • E) İlaçlara Bağlı:
 • ACE inhibitörleri, beta blokörleri kullanmak gibi akciğerdeki inflamasyonlarda iltihap hücrelerinin bulunduğu sekresyonlara balgam denmektedir. Balgamın miktarı, rengi, kokusu ve oluş seyri önemlidir. Sonuç olarak balgam akciğerde oluşmaktadır. Balgamın karakterindeki değişiklik akciğer kanserinin ilk bulgusu olabilmektedir.

 

 

Uzm. Dr. Ejder KOYUNCU

Göğüs Hastalıkları