Size Nasıl
Yardımcı Olabiliriz?

Hastanemize başvuran her birey adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sunulan tüm sağlık hizmetinden dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın faydalanma hakkına sahiptir.

Hasta, hizmetlerimizden nasıl faydalanabileceğini öğrenmek ve sağlık durumuyla ilgili her türlü bilgiyi edinmek amacıyla sözlü veya yazılı bilgi isteme hakkına sahiptir.

Hastanın kendisi veya yasal temsilcisi, doktorlar tarafından önerilen tıbbi girişimleri, girişimlerin potansiyel risk veya yararını, alternatiflerini, tedaviyi almama halinde gelişecek süreci içeren tüm bilgiyi anlayabileceği dil ve yöntemle alma hakkına sahiptir.

Hasta; tıbbi ve yasal zorunluluklar dışında tedaviyle ilgili ciddi yan etkileri, ölüm riski, nekahat süreciyle ilgili problemler, başarı şansı gibi konularda bilgilendirme yapıldıktan sonra uygulanacak tedaviye karar verme hakkına sahiptir. Bu hakkı kullandığı takdirde yapılacak işlemlere onay verdiğini kabul etmiş sayılır.

Hasta, sağlık durumu hakkında yetkili merciler hariç yakınları da dahil olmak üzere hiç kimsenin bilgilendirilmemesini talep edebilir.

Hasta, tabi olduğu mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydıyla sağlık kurum ve kuruluşunu seçme, seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetinden faydalanma hakkına sahiptir.

Hasta, tedavisinden sorumlu sağlık personelinin kimliğini, görev ile unvanlarını öğrenme, ilgili sağlık personelini seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Yoğunluk sebebiyle hizmet verme imkanının sınırlı olması durumunda sağlık hizmeti talebi zamanında karşılanamayan hastanın öncelik hakkının tıbbi kriterlere dayalı ve objektif olarak belirlenmesini isteme hakkı vardır.

TümüHasta Hakları İlkeleriHasta HaklarıHasta SorumluklarıGüvenliğiniz için Dikkat Etmeniz GerekenlerPolitikalarımız