Size Nasıl
Yardımcı Olabiliriz?

Hastanın tanısının doğru konulabilmesi ve en uygun tedavinin uygulanabilmesi için kendisine hizmet eden doktor ve hemşirelere sağlık durumuyla ilgili tam ve doğru bilgi vermesi çok önemlidir.

Başarılı bir sonuç elde edilebilmesi için hekimi tarafından tedavi planına uyması hayati önem taşımaktadır. Bu doğrultuda ilgili sağlık personelinin, doktorun talimatları doğrultusunda gerçekleştireceği bakım planını yerine getirmesini kabul etmelidir.

Doktor tarafından planlanan tedaviyi reddetmekle doğacak sonuçlardan hastanın kendisi sorumludur.

Hastane kural ve uygulamalarına uyması beklenmektedir.

Hastane içerisindeki hasta ve yakınlarını tehlikeye sokan gürültü, ziyaretçi gibi rahatsızlık verici durumlarda hastanenin alacağı tedbir ve kurallara uymalıdır.

Hem kendi hem de diğer hastaların sağlığını tehlikeye atmamak adına enfeksiyon hastalıklarının yayılmaması için hastanın önerilen tüm önlemlere hassasiyetle dikkat etmesi hayati önem taşımaktadır.

Hastanın, eğer ödemesini kendisi yapacaksa tetkik ve tedavi giderlerini eksiksiz olarak ödemesi önemlidir. Demirbaş ve sarf malzemelerine kasıtlı olarak zarar verildiğinde doğacak zararın hasta ya da hasta yakını tarafından karşılanması beklenmektedir.

Hastalarımızın bir an önce sağlığına kavuşmalarını sağlayabilmek için aynı anda mümkün olduğunca az ziyaretçi kabul edilmesi çok önemlidir. Ziyaretçilerin yiyecek, içecek getirmemesi, başka hastalara ait eşyaları kullanmaması, hastane ziyaret saatlerine uyması tüm hastaların sağlığının korunması için hayati önem taşımaktadır.

TümüHasta Hakları İlkeleriHasta HaklarıHasta SorumluklarıGüvenliğiniz için Dikkat Etmeniz GerekenlerPolitikalarımız