Klinik Laboratuvar

Serum, gaita (dışkı), idrar, beyin omurilik sıvısı, yara yeri dokusu, sperm gibi örneklerin mikrobiyolojik incelemeleri laboratuvarımızda gerçekleştirilmektedir.

Uluslararası standartlarda hizmet

Hastanemizin Klinik Laboratuvarı’nda testler uluslarası standartlarda ve otomasyon sistemi kullanılarak yapılmaktadır. Bu sistem sayesinde bakteriler klasik yöntemlere göre daha ileri düzeyde ve daha hızlı tanımlanmakta ve özellikle hastane enfeksiyonlarına sebep olan, ortaya konulamayan direnç mekanizmalarıyla ilgili daha sağlıklı bilgiler elde edilebilmektedir. Bu da enfeksiyonla mücadeleye büyük katkı sağlamaktadır.

7/24 hizmet veren Klinik Laboratuvarımız sürekli olarak iç ve dış kontrollere tabi tutulmaktadır. Laboratuvarlarda genel hizmet kalitesinin artırılmasını amaçlayan One Word Accuracy ve LabPT Kalite Kontrol Programı’na dahil olan Klinik Laboratuvarımız, kalite kontrol programı sertifikasyonuna sahiptir.

Mikrobiyoloji nedir?

Mikrobiyoloji, mikroorganizma adı verilen ve birçoğu sadece mikroskopta görülebilen küçük canlıları inceleyen bilim dalıdır. Bakteri, virüs, mantar ve parazitler mikroorganizma sınıfına giren canlıların başlıcalarıdır. Pek çoğu hastalıklara neden olan mikroorganizmalar laboratuvarda incelenerek rahatsızlığın tanısı konulabilmektedir.

Mikroorganizmaların yol açtığı hastalıklara enfeksiyöz (bulaşıcı) hastalık adı verilir. Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda enfeksiyona sebep olan mikroorganizmalarla ilgili direkt ve indirekt testler gerçekleştirilir.

Mikrobiyoloji Laboratuvarının Alt Birimleri Nelerdir?

Mikrobiyoloji Laboratuvarımızın alt birimleri:

  • Bakteriyoloji: Tifo, menenjit, zatürre, kolera ve diğer enfeksiyonlara sebep olan bakterileri elde ederek tanımlar ve antibiyotik duyarlılıklarını belirler.
  • Viroloji: Hastalığa yol açan HPV, HIV, HCV, kızamık, kabakulak, suçiçeği gibi virüslerin tanı testlerini gerçekleştirir.
  • Mikoloji: Hastalık oluşumuna sebep olan mantarların saptanması, tanımlanması ve mantar ilaçlarına (antifungal) duyarlılıklarını test eder.
  • Parazitoloji: Dışkı, idrar ve bazı diğer vücut sıvılarında parazit ve parazit yumurta araştırması yapar.
  • Seroloji: Enfeksiyon hastalıklarında antijene ve antikora dayalı tanı yöntemidir.