Üroloji

İlgi alanlarımız

 • Ürolojik kanser cerrahileri
 • Prostat hastalıkları
 • Üriner sistem taş hastalıkları
 • Androloji
 • Erkek cinsel fonksiyon bozuklukları
 • Erkek infertilitesi
 • İdrar kaçırma
 • Üretra darlıkları
 • Nöro-üroloji
 • Çocuk Ürolojisi

Mesane kanseri

 • Her tür radyolojik ve endoskopik tanı yöntemleri
 • Endoskopik (kapalı) TUR ameliyatları
 • Kontrol sistoskopiler ve mesane içi tedaviler
 • İleri evre kanserler için Radikal cerrahiler
 • Mesane alınması ve barsaktan yeni mesane yapılması veya idrar kanallarının cilde ağızlaştırılması
 • Eşlik eden komplikasyonların takip ve tedavisi

Prostat Kanseri

 • Gerekirse MR eşliğinde prostat biyopsisi
 • Prostat kanserine yönelik radikal prostat ameliyatları
 • Prostat ameliyatları sonrası idrar kaçırma ve/veya sertleşme bozukluklarının sağaltımı
 • Prostat kanserine yönelik radyoterapi seçenekleri

Böbrek tümörü

 • MR ve Bilgisayarlı Tomografi ile tanı yöntemleri
 • Radikal veya Parsiyel (böbreğin tamamının değil, sadece tümörlü kısmın alınması) böbrek kanseri cerrahileri

Testis tümörü

 • Cerrahi tedaviler sonrası infertilite takibi
 • Testis protezi yerleştirilmesi
 • Medikal onkoloji ve Rady onkolojisi ile ortaklaşa takip

Prostat hastalıları

 • İşeme testi yanında her tür tanı ve tedavi yöntemleri
 • ThuLEP (Thulyum lazer ile prostat enükleasyon ameliyatları)
 • TUR (kapalı prostat ameliyatları)
 • Taşlı ve /veya divertiküllü, komplike hastalarda açık cerrahi seçenekleri

Taş hastalıkları

 • Böbrek taşlarına yönelik kapalı (endoskopik) böbrek içi lazer cerrahileri (RIRC)
 • Ciltten delinerek girilen PNL(böbreğe ciltten girilen taş cerrahileri)
 • Geçici, kalıcı stent uygulamaları
 • Üreter (idrar kanalı) taşlarında yönelik kapalı lazer cerrahileri
 • Mesane taşlarına yönelik kırma ameliyatları
 • Taş analizi eşliğinde diyet ve metabolik çalışmalar
 • Komplike vakalarda açık taş cerrahileri

Androloji

 • Cinsel fonksiyon bozuklukları(sertleşme bozukluğu, erken boşalma)
 • Penis protezi(bükülebilen veya çok parçalı mutluluk çubuğu) uygulamaları
 • Penis eğriliği (doğumsal veya Peyronie hastalığına bağlı) tedavi ve ameliyatları
 • Erkek infertilitesi (çocuk yapma sorunları, mikroskopik varikoselektomi, mTESE)

İdrar kaçırma

 • Erkeklerde özellikle prostat ameliyatları sonrası yapay tutma mekanizması (Sfinkter protezi) takılması
 • Kadınlarda askı ve sarkma ameliyatları
 • Mesane pili (nöromodülasyon uygulamaları)

Üretra darlıkları

 • Geçirilmiş ameliyat veya sonda uygulamalarına bağlı idrar kanalı daralmaların endoskopik(kapalı) ve açık ameliyatları
 • Üretral stent yerleştirilmesi

Nöro-üroloji

 • Mesane içi botox uygulamaları
 • Augmentasyon ameliyatları
 • Mesane pili (nöromodülasyon uygulamaları)

Çocuk Ürolojisi

 • Cerrahi sünnet
 • İnmemiş testis
 • Vezikoüreteral reflü (VUR) uygulamaları
Videolar

Böbrek Kanseri Tedavisi

Böbrek kanseri, işlevlerini yerine getiren hücrelerin işlevlerini yitirmesi ve anormal derecede büyümesi sonucu ortaya çıkmaktadır.

Detaylı Bilgi

Mesane Kanseri

Mesanenin iç yüzeyinde kendine özgü bir hücre vardır ve bu hücreler kontrolsüz bir şekilde çoğalınca mesane kanserine sebep olur.

Detaylı Bilgi

Testis Kanseri

Testis kanserinde en önemli unsurlardan biri aile faktörüdür ve aile geçmişinde böyle bir kanser varsa kişilerin daha dikkatli olmaları gerekir.

Detaylı Bilgi
Diğer tedaviler için Tıklayınız

Egepol Cerrahi Hastanesi