Onkolojik Cerrahi

Onkolojik Cerrahi’de ameliyatlar tedavinin yanı sıra koruyucu, tanısal, evreleme, palyatif (geçici çözüm), tümör küçültme ve rekonstrüktif (doku bütünlüğünü sağlamaya yönelik) amaçlı gerçekleştirilebilir.

Tanı yöntemleri nelerdir?

Kanser hastalıklarının tanısında kullanılan bilgisayarlı tomografi (BT) taraması, kemik sintigrafisi, manyetik rezonans görüntüleme (MRG), pozitron emisyon tomografi (PET) taraması, ultrason ve röntgen, sindirim sistemi endoskopik incelemesi gibi yöntemlerle hastalığın türü ve evresi belirlendikten sonra alanında uzman medikal onkolog, Onkolojik cerrah, patolog, radyolog, radyasyon onkoloğu, gastroenteroloji uzmanı ve girişimsel radyoloji uzmanından oluşan multidisipliner onkoloji konseyi kararına göre hasta için en uygun tedaviye karar verilir.

Hastanın yaş ve fiziksel uygunluğu da belirleyici unsurlardandır. Eğer hasta cerrahiye uygunsa doğru zaman ve doğru teknik ile ameliyat gerçekleştirilir.

Tedavi yöntemleri nelerdir?

Kanserin türüne göre cerrahi tedavi yaklaşımı ve tekniği belirlenir. Bazı hastalarda minimal invaziv cerrahi, laparoskopik cerrahi (kapalı ameliyatlar) tekniklerin kullanımı uygun olurken bazı hastalarda ve tümörlerde ise klasik açık cerrahi teknik ile tedavi planlanmaktadır.

Videolar