Beynin hareket kontrolünü sağlamada görev yapan bazı özelleşmiş hücrelerinin toplandığı bölgelerde ortaya çıkan hasarlar ya da bu kontrolün sağlanmasında görevli olan nörotransmitter adı verilen maddelerinin üretiminin yetersiz olması nedeni ile insanlar, hareket kontrolünü ve kabiliyetini kaybedebilir. Bu hasarlara yol açan nörolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemlerin en önemlisi, beyin pilidir.

Beyin Pili Tedavisi Nedir?

Beyin pili tedavisi sırasında hastalara ilk olarak beyin MR’ı çekilebilir. Hastadan elde edilen bulgulara göre belirlenecek olan beyin pilinin koyulacağı hedef ise MR üzerinde kolaylıkla belirlenir. Ameliyat sabahında, lokal anestezi ile hastanın kafasına çerçeve yerleştirilerek beyin tomografisi çekilmesi gerekir.

Kontrol edilebilen ve ayarlanabilen cerrahi yöntemlerden birisi olan beyin pili, özellikle de esansiyel tremorlu (istemli hareketler esnasında meydana gelen kontrolsüz titreme), distoni (istemsiz kasılma) hastaları ve Parkinson hastalığı üzerinde etkili oluyor.

Beyin Pili Hangi Durumlarda Takılır?

Beyin pili, beyindeki elektrik sinyallerini düzenleyen bir cihazdır. Bu cihaz, Parkinson hastalığı, Epilepsi, Esansiyel Tremor gibi çeşitli nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılır. Beyin pili, cerrahi olarak beyne yerleştirilir ve beyin aktivitesini düzenleyerek belirtileri hafifletir.

Parkinson hastalığı, beyindeki dopamin üreten hücrelerin ölmesi sonucu ortaya çıkan bir nörolojik hastalıktır. Beyin pili, bu hastalığı tedavi etmek için kullanılır. Beyin pili, beyindeki hareketi düzenleyen bölgelerdeki elektrik aktivitesini düzenleyerek titreme, sertlik ve yavaşlama gibi Parkinson hastalığı belirtilerini azaltır.

Epilepsi, beyinde anormal elektriksel aktivite nedeniyle ortaya çıkan bir nörolojik rahatsızlıktır. Beyin pili, epilepsi nöbetlerini azaltmak için kullanılır. Beyindeki anormal elektriksel aktiviteyi düzenleyerek nöbetlerin sıklığını azaltır.

Esansiyel Tremor, bazı bölgelerinde görülen ani titreme bozukluğu olan bir hastalıktır. Beyin pili, Esansiyel Tremor tedavisinde kullanılır. Beyin aktivitesini düzenleyerek günlük yaşam kalitesini arttırır.

Sonuç olarak, beyin pili, Parkinson hastalığı, Epilepsi ve Esansiyel Tremor gibi nörolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Beyindeki elektriksel aktiviteyi düzenleyerek belirtileri hafifletir.

Beyin Pili Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

Beyin pili, bazı hastalıkların belirtilerini en aza indirebilmek ve tedavi edebilmek için kullanılır.

  • Vücudun çeşitli bölgelerinde meydana gelen titreme bozuklukları (Esansiyel Tremor)
  • Vücudun çeşitli bölgelerinde meydana gelen istemsiz kasılma hastalıkları (Distoni)
  • Parkinson hastalığı
  • Epilepsi
  • Obsesif kompulsif bozukluklar
  • Tik rahatsızlığı (Tourette)
  • Major depresyon

Beyin pilleri bu hastalıkların yanında obezite ve Alzheimer alanlarında da kullanılabilmesi için çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Parkinson Tedavisinde Beyin Pili Uygulaması

Beyin pili adı ile de bilinen Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) Parkinson hastalığının motor belirtilerine yönelik en sık kullanılan cerrahi bir yöntemdir. DBS işleminde, beyinde yer alan iki bölgeden birine (Globus pallidus bölgesi ya da Subtalamik çekirdek), yüksek frekanslı elektriksel bir uyarım vermek için mikroelektrodlar yerleştirilir.

Bu uyarım, parkinson hastalarında genellikle eksik olan sinyalleri düzenlemeye yardımcı olur. DBS ameliyatı ise etkili, güvenli, hastaya uyarlanabilir ve istenirse de tamamen geri döndürülebilir olduğu için oldukça sık tercih edilen bir cerrahi yöntemdir.

Epilepsi (Sara Hastalığı) Tedavisinde Beyin Pili Uygulaması

Epilepsi tedavisinde izlenmesi gereken ilk basamak ilaç tedavisidir. Her hasta için farklılık gösterir. Aynı zamanda düşük protein, ketojenik diyet yüksek yağ ve düşük karbonhidrat içerikli bazı diyetlerin nöbet sayısında önemli ölçüde azalma sağladığını savunan bazı yayınlar da vardır.

Epilepsi tedavisi için uygulanan diğer yöntemler de çeşitli cerrahi operasyonlardır. Bu operasyonlar sırasında vagus pili etkili bir tedavi yöntemi olarak ortaya çıkar. Bu hastalığın tamamen iyileşmesi, her hasta için mümkün değildir. Yine de hastaların büyük bir kısmı tedavi ile nöbetler önemli ölçüde kontrol altına alınabilir.

Esansiyel Tremor (Titreme Hastalığı) Tedavisi İçin Beyin Pili Uygulaması

İlaçla tedavinin yeterli gelmediği bazı durumlarda şiddetli titremeler görülen hastalara cerrahi operasyonlar önerilebilir. İskelet ve kas sistemi hareketlerinin kontrol bölgesi olarak bilinen talamusa ince kablolarla küçük elektrotlar yerleştirilir.

Güç kaynağı olarak kullanılan pil de genellikle göğüs kafesine yerleştirilir. Belirlenen bazı bölgelere yerleştirilmiş olan elektrotlar şiddetli titremeye yol açan beyin sinyallerinin önüne geçer.

Stereotaktik radyocerrahi de sık uygulanan cerrahi operasyonlar arasında yer alır. Titremelere yol açan bölgeye güçlü X ışınları verilerek belirlenmiş olan bölge etkisiz hale getirilir.