Çocuk el ve üst ekstremite cerrahisi aynı zamanda el cerrahisinin de diğer bir ismidir. Elde görülen bazı hastalıklar ve yaralanmaların tanısı ve tedavisi ile beraber vücudun diğer uzuvlarının yaralanması ile de ilgilenen branş olmaktadır. Özellikle bazı bölgeler ve durumlarda çocuk el ve üst ekstremite cerrahisi birimine başvurulmaktadır.

Çocuk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Nedir?

Eller en önemli organımız olmakla beraber hayatımızı ellerimizi kullanarak idame ettirmekteyiz. Ellerimizde olan yaralanmaların tedavisinde el ve üst ekstremite cerrahisi bölümü ilgilenmektedir. El bölümünden boyun köküne kadar olan kısım ve üst ekstremite olarak tanımlanan kısım içerisinde her türlü hastalığı mikrocerrahi gibi yardımcı teknikleri kullanarak tedavi eden tıp dalı olarak tanımlanmaktadır.

Çocukların çeşitli hastalıkları ile ilgilenen farklı alanlar bulunmaktadır. Bunlardan birisi de çocuk el ve üst ekstremite cerrahisi bölümüdür. Çocukların ellerinde görülen farklı ve çeşitli hastalıkların yanı sıra yaralanmalar gibi durumlarla da bu bölüm ilgilenmektedir.

Çocuk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Gerektiren Durumlar Nelerdir?

Çeşitli hastalıklar ve sağlık problemlerinde çocuk el ve üst ekstremite cerrahisi uygulanmaktadır. Uygulanan işlemler sonucunda kişiler sahip oldukları hastalık ve yaşadıkları sağlık problemlerine çözüm bulmaktadır. Bu sayede de daha sağlıklı bir hayat geçirmektedir. Çocuk el cerrahisi bölümü şu durumlarda ilgilenmektedir:

 • Parmak ve uzuv kopması durumunda
 • Atardamar yaralanmalarında
 • Tendon ve sinir yaralanmalarında
 • Kırı ve çıkık gibi durumlarda
 • Sinir ve tendon sıkışmalarında
 • Çeşitli sendromlar
 • Çeşitli tümörler çocuk el cerrahisi uygulamaları gerektiren durumlar.

Kişiler çeşitli nedenlerden dolayı el cerrahisi bölümüne gitmektedir. Bu durum çocuklar için de geçerlidir. El, parmak, ön kol, ayak ve bacak kopmaları el cerrahisinin ilgi alanları arasında yer almaktadır. Oluşan uzuv kopmalarında onarımın gerçekleşmesi de birçok faktöre göre çeşitlenmektedir. Bu faktörlerin en önemlisi de uzuv bölgesinin nasıl ve ne şekilde kopacağı olmaktadır.

Çocuk El Cerrahisinde Mikrocerrahi Uygulaması nedir?

El cerrahisinde en sık kullanılan teknik mikrocerrahi uygulamasıdır. Mikrocerrahi operasyon mikroskopu veya çeşitli özel gözlükler aracılığı ile ameliyat sahasının büyütülmesi ile beraber uygulanan cerrahi bir teknik olmaktadır. Bu teknik ile çıplak gözle zor görülen sinir ve damar yapılarda bulunan hassas problemler cerrahi tedavi edilebilir duruma gelmektedir.

Gözle görülmeyen çok küçük damarlar, sinirler ve liflerin onarımı mikrocerrahi uygulaması ile mümkün olmaktadır. Mikrocerrahi yöntemleri ile beraber tamamen veya kısmen kopmuş halde olan uzuvların dikimi de başarılı bir şekilde yapılabilmektedir. Her yaştan birey için önemli olan bu durum özellikle çocuk cerrahisinde de önemldir.

Çocuk El cerrahisinde Mikrocerrahi Hangi Durumlarda Uygulanır?

Mikrocerrahi operasyon çeşitli durumlarda uygulanan bir tekniktir. Her bireye her durumda uygulanması uygun olmamaktadır. Çocuk el ve üst ekstremite cerrahisi ile mikrocerrahi iç içe olmaktadır. Bununla beraber mikrocerrahi şu durumlarda uygulanmaktadır;

 • Başparmak kopmaları
 • Tetik parmak kopması durumunda
 • Ezilmeler ve tendon onarımları
 • Kas ve dokularda meydana gelen yaralanmalar
 • Avuç içi yaralanmaları
 • Parmakta ve parmakların uç eklemlerinde görülen ampütasyonlar
 • Avuç içi kopmaları
 • Damar ve sinir kesileri
 • Kas iskelet sisteminde var olan tümörlerin çıkarılması
 • Tendon ve sinir nakline ihtiyaç duyulan yaralanmalar
 • Kopma kırıklığı
 • Çocuklarda görülen ampütasyonlar
 • Dirsek üzerindeki kopmalar çocuk el ve üst ekstremite cerrahisinde mikrocerrahi uygulamaları gerektiren durumlar olmaktadır.