Çocuk Nöroşirürjisi konusunda uzman hekim ve cerrahlar, bilimin en son teknolojilerini kullanarak bu alanda sağlık hizmetlerini yerine getirmektedirler. Çocuk Nöroşirürjisi konusunda uzmanlaşma İlgi alanları şu şekilde gruplanmaktadır.

  • Beyin ve Sinir Cerrahisi
  • Çocuklarda Görülen Epilepsi
  • Hidrosefali
  • Spina Bifida

Çocuk Beyin ve Sinir Cerrahisi Nedir?

Çocuk Nöroşirürjisi başlığı altında yer alan çocuk beyin ve sinir cerrahisi konusunda Egepol hastaneleri olarak beyin biyopsisi, çocuk nöroşirurjisi, spinal cerrahi ve yürüme analizi konularında tanı, teknik ve tedavi hizmetleri vermekteyiz.

Bu başlık altında yer alan ve beyin ile ilgili tüm rahatsızlıkların tedavi edilmesi konusunda uzman hekimler birliği ile birlikte teşhis ve tedavi bağlamında titizlikle çalışılmakta ve başarılı tedaviler ortaya koymaktayız.

Çocuk beyin ve Sinir Cerrahisi, bu bağlamda çocukların erken yaşta yakalanma riski söz konusu olan beyin tümör, epilepsi, parkinson ve diğer rahatsızların teşhis ve tedavisini gerçekleştiren bölüm olarak faaliyet göstermektedir.

Çocuklardaki Epilepsi Rahatsızlıklarına Genel Bakış

Epilepsi, toplum içerisinde Sara hastalığı olarak bilinmektedir. Bu rahatsızlığın ana faktörü, beyin organın rutin aktivitesi olarak bilinen normal elektriksel faaliyetin dışında normal olmayan bir takım hareketsel deşarjların oluşması ile ortaya çıkan bir rahatsızlıktır.

Epilepsi Hastalığı Oluşma Faktörleri Nelerdir?

Epilepsi hastalığı genetik, yani kalıtsal faktörlerden oluşabildiği gibi çevresel etki olarak adlandırılan bir takım travma faktörlerinin sonucu olarak beyin üzerinde oluşan hasarlar sonucunda da meydana gelebilmektedir.

Epilepsi hastalığı, yetişkinlere oranla çocuklar üzerindeki görülme riski 2 kat daha fazladır. Kalıtsal olarak ortaya çıkan epilepsi hastalıklarında tedavi başarı oranı %80 olarak bilinmektedir.

Epilepsi Hastalığının Sebepleri Nelerdir?

Çocuklarda epilepsi hastalığının belirtileri şunlardır;

  • Doğum öncesi gebelik aşamasında yaşanan travma sebepleri
  • Doğum esnasında beynin oksijen alamaması veya diğer sebeplerden dolayı doğumun zor gerçekleşmesi
  • Doğum sonrası bebeklerin menenjit, ateşli havale gibi ciddi rahatsızlıklar sebebiyle beynin zedelenmesi
  • Beyin tümörleri
  • Çocukluk veya bebeklik döneminde dış etkenler başlığı altında sayılan kazalar

Epilepsi Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Epilepsi tedavi yöntemlerine geçmeden önce Epilepsi hastalığı belirtileri üzerinde durulması gereken noktalar arasında yer alıyor. Epilepsi hastalığı belirtileri, epilepsi türüne göre değişkenlik göstermektedir. Basit nöbetlerde, elektrik akımı boşalması esnasında beynin belirli bir kısmı ile sınırlı kalmaktadır.

Bu durumda çocuk, kriz anında bilinç kaybı söz konusu olmamakla birlikte, tetiklenen korku, gerçek olmayan kötü koku hissi, farklı renklerde ışıklar görme, hareket ve davranış problemleri gibi nöbetlerle kendini ortaya çıkarmaktadır.

Epilepsi krizleri beyin bölgesindeki akım dalgalanmalarına göre farklılık gösterebilir. Bu bağlamda teşhis ve tedavi konusunda mutlaka Çocuk Nöroşirürjisi uzman hekimleri ile görüşülmeli ve teşhis konusunda EEG ve Emar tetkiklerinin yerine getirilmesi tavsiye edilir. Tedavi aşamasında ilaçlı, ilaçsız veya Cerrahi müdahale ile Epilepsi hastalığının tedavisi sağlanabilir.

Çocuk epilepsi hastalarının yaklaşım %70’inde ilaçla tedaviye olumlu sonuç vermektedir. Cerrahi operasyonlar konusunda Çocuk hastalara hassasiyet üst seviyelerde olmalı ve bu dalgalanmaların, görme, duyma ve konuşma organlarını etkilemeyecek bölgelerde olması özellikle kontrol edilmelidir.

Nöroloji ve Nöroşirurji Arasındaki Fark Nedir?

Nöroloji ve nöroşirurji beyin, omurilik, sinir sistemi ve kas hastalıklarının tedavisinde uzmanlaşmış iki farklı tıbbi disiplindir. Nöroloji, sinir sistemi hastalıklarının tanısı, tedavisi ve yönetimi ile ilgilenen bir tıp dalıdır.

Nörologlar, beyin, omurilik, sinir sistemi, kas ve sinir sistemi hastalıklarının tanısını koyarak, tedavi planları hazırlarlar. Ayrıca, nörolojik rehabilitasyon ve hastaların yaşam kalitesini arttırmak için önerilerde bulunurlar.

Nöroşirurji ise beyin, omurilik ve sinir sistemi ile ilgili cerrahi müdahaleleri yürüten bir tıp dalıdır. Nöroşirurji uzmanları, beyin tümörleri, anevrizmalar, epilepsi, travma sonrası beyin hasarı, omurilik yaralanmaları ve diğer sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde cerrahi müdahale yaparlar. Nöroşirurjideki bir diğer alan ise beyin ve sinir sistemi ile ilgili travmatik yaralanmalardan kaynaklanan acil durumların tedavisi ve yönetimidir.

Sonuç olarak, nöroloji ve nöroşirurji, sinir sistemi hastalıklarının farklı yönleriyle ilgilenen iki ayrı tıp dalıdır. Nöroloji daha çok hastalıkların tanısı, tedavisi ve yönetimiyle ilgilenirken, nöroşirurji ise sinir sistemi hastalıklarının cerrahi müdahale gerektirdiği durumlarda görev alır.