Genel olarak robotik cerrahi tekniğinde cerrah, küçük kesi yardımı ile operasyonu gerçekleştirmektedir. Bu bakımdan operasyon sırasında cerrah, konsol başında bulunur ve operasyonu bu şekilde gerçekleştirir. Bu süreçte Vinci robotunun sahip olduğu cerrahi donanımlar ve ekipmanlar, konsol başında bulunan cerrahın komutlarını eş zamanlı bir şekilde uygulamaktadır.

Operasyon esnasında hastanın başında duran başka bir cerrah da konsoldaki cerraha destek sağlayarak, operasyonun başarılı bir şekilde sonuçlanmasını sağlar. Bu açıdan robotik cerrahide yer alan operasyonlar, tıpkı laparoskopik cerrahideki gibi port adında olan küçük kanallar yolu ile yapılmaktadır.

Robotik Cerrahi Nedir?

Robotik cerrahi sistemi süreçlerinde, her bir göze ayrı ayrı görüntü iletimi yapan 2 veya daha fazla kamera bulunur. Bu şekilde cerrah, konsolda derinlik hissine sahip olarak, 3 boyutlu görüntü ile operasyonu gerçekleştirir. Kameralar sayesinde operasyon alanının 10 veya 12 kat daha fazla büyütülmesi ve çok daha kontrollü bir operasyon gerçekleştirilmesi mümkün kılınır.

Robotik cerrahi uygulamasının kollarında yer alan ekipmanlar, 7 kademeli ve serbest hareket etme özelliğine sahip son derece teknolojik aletlerdir. Bu aletlerin uçlarında yer alan endowrist ismindeki sistem sayesinde, kendi eksenleri etrafında 540 derece dönebilir. Bu şekilde de insan elinin bilek hareketlerini tam anlamıyla taklit etmektedir.

Bu aletler operasyon sırasında çok dar ve derin bölgelere de cerrahi müdahale edilmesini sağlayarak, operasyona çok büyük katkı sağlamaktadır. Robotik cerrahide aynı zamanda tremor scaling özelliğinin bulunması ile cerrahın operasyon sırasındaki olası el titremesi söz konusu olmaz. Ayrıca bu aletler konsol başında bir operatör/doktor olmadığı durumlarda çalışmaz, herhangi bir harekette bulunmazlar.

Robotik Cerrahi Kullanım Alanları

Robotik cerrahinin kullanım alanlarının en başında da üroloji gelir. Özellikle de radikal prostatektomi başta olmak üzere birçok üroloji operasyonu için cerrahlar tarafından çok fazla tercih edilen bir sistem haline gelmiştir.

Ürolojide da bu sistem ile yapılan ameliyatlar; robotik prostat kanseri cerrahisi, robotik böbrek kanseri cerrahisi, robotik piyeloplasti- üreteroplevik bileşke darlıkları cerrahisi olmaktadır. Bunların dışında;

Kalp ve damar hastalıklarında, Genel cerrahi, Obezite cerrahisi, Jinekoloji, KBB ve Tiroid hastalıklarında da robotik cerrahi kullanılmaktadır.

Robotik Cerrahi Süreçleri

Genel olarak robotik cerrahi sistemleri ile yapılan ameliyat esnasında, cerrahlar oturur vaziyette olur ve ameliyatı önündeki konsoldan yürütür. Aynı zamanda fiziksel yorgunluğa bağlı olarak da stres azalmakta ve cerrahın konsantrasyonu da bu doğrultuda artmaktadır.

Robotik cerrahi sistemi; üroloji, kardiyoloji, jinekoloji gibi genel olarak tıbbın birçok alanında yaygın bir şekilde kullanılır. Genel olarak, robot yardımlı bir cerrahi teknik ile yapılan bazı ameliyatlar, hiçbir kesi işlemi yapılmadan doğal giriş yeri olan ağız yolu ile gerçekleştirilebiliyor.

Robotik cerrahi tekniğinde cerrahlara sunulan, büyütülmüş görüntü ve hareket kabiliyeti sayesinde birçok sinirin ve damarın yer aldığı bu hassas ve dar alanda çalışma olanağı çok daha kolaylaşmaktadır.

Robotik cerrahi ile gerçekleştirilen KBB operasyonlarında, başka cerrahi dallarda olduğu gibi 4 kol ile değil, 2 ince kol ve bir de kamera yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Gerekli olan bazı durumlarda bu kollara, lazer başlıkları da eklenebilir.

Robotik Cerrahi Hangi Bölüm?

Robotik cerrahi, son yıllarda teknolojik gelişmeler sayesinde cerrahi işlemler için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde robotik cihazlar, cerrahların hassas ve kontrol edilebilir bir şekilde ameliyat yapmalarına olanak tanır. Robotik cerrahi, uzun süreli ameliyatların daha kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlar, hastanede kalış süresini kısaltır ve iyileşme sürecini hızlandırır.

Robotik cerrahi, tıp fakültelerinde cerrahi alanında uzmanlık eğitimi alan doktorlar tarafından uygulanmaktadır. Bu nedenle, robotik cerrahi, genellikle üroloji, jinekoloji, kalp-damar cerrahisi, ortopedi, nöroloji gibi cerrahi dallarda kullanılmaktadır.

Robotik cerrahinin kullanımı, cerrahların deneyimine ve becerilerine bağlıdır. Robotik cerrahi cihazlarının kullanımı için özel bir eğitim gerektirir. Bu nedenle, robotik cerrahi uygulaması yapacak olan cerrahların özel bir eğitimden geçmesi gerekmektedir. Robotik cerrahi, geleneksel cerrahi yöntemlerinin yanında bir seçenek olarak sunulabilir ve her hasta için uygun olmayabilir.

Robotik cerrahi uygulamasının yapılabilmesi için, cerrahın hastayı muayene etmesi ve en uygun yöntemin belirlenmesi gerekmektedir. Robotik cerrahi, hastaların ameliyat sonrası ağrı, enfeksiyon riski ve kan kaybı gibi komplikasyonlarla karşılaşma olasılığını azaltabilir.