Omurga deformiteleri kişilerde duruş ve yürüme bozukluğu gibi fiziksel problemlere de yol açmaktadır. Tıpta bu rahatsızlık spinal deformite olarak adlandırılır.

Doğru tedavi edilmesi için çeşitli görüntüleme ve ölçüm yöntemleri ile deformitenin tam olarak anlaşılması gerekmektedir. Yapısal deformitelerin yaklaşık olarak % 80’ini skolyoz olarak bilinen omurga eğriliği oluşturmaktadır.

Skolyoz Nedir?

Omurga baş ile bacaklar arasında uzanan ve vücut ağırlığının üçte ikisini taşıyan bir köprüdür. Omurga omur adı verilen 23 tanesi hareketli olan toplamda 33 adet kemikten oluşmaktadır. Kemikler birbirlerine bağ dokusu, eklemler ve disk adı verilen yastıkçılar ile birbirine bağlıdır. Ayrıca bu alanda hareketi sağlayan ve omurların her birine bağlanan güçlü omurga çevresi kasları da bulunmaktadır.

Omurilik merkezi sinir sisteminin en önemli bölümlerinden birisidir. Omurga omuriliği içinde barındır ve korunur. Skolyoz, spinal deformiteler içerisinde en sık karşılaşılan hastalık olup, ilerleyen dönemlerde ciddi duruş bozukluklarına yol açabilir.

Bu deformite omurganın yapısal bozukluğundan kaynaklı olabilir. Ayrıca omurga dışı sebeplere bağlı olarak da gelişebilir. Yapısal olmayan skolyoz genellikle zamanla kısmen de olsa düzelmektedir. Skolyoza neden olan asıl sebep ortadan kalktığında fark edilmez hale gelmektedir.

Skolyoz Türleri Nelerdir?

Skolyoz türleri üç çeşit olarak tanımlanır. Skolyoz hastalığının türleri şunlardır;

 • İdiopatik Skolyoz: En sık görülen skolyoz türüdür. Omurgada yana doğru bir eğilme olur. Bu eğilme S veya C şeklinde olabilir. Yana doğru eğilme dışında omurların kendi etrafında dönmesi de dahil olmak üzere tüm idiopatik skolyozlarda görülmektedir.
 • Nöromusküler Skolyoz: Nöromusküler skolyozun nedenlerinin arasında kas ve sinir hastalıkları bulunmaktadır. Bu skolyoz türünde idiopatik skolyozun aksine solunum sıkıntısı ve duyu kusurları daha sık görülmektedir.
 • Konjenital Skolyoz: Anne karnındaki çocuğun gelişimi esnasında ortaya çıkan omurga anormalilerine bağlı bir türdür. Bu hastalık ilk yıllarda oldukça hızlı ilerleme göstermektedir. Bu nedenle erken dönemde ortaya çıkan konjenital skolyozun tedavisine küçük yaşlarda başlanması tavsiye edilir.

Skolyoz Nedenleri Nelerdir?

Skolyoz hastalığının en belirgin belirtileri şu şekildedir;

 • Omurgadaki yapısal elementlerin işleyişi
 • Nöromusküler yapıların çalışma şekli
 • Biyomekanik faktörler
 • Hormonsal nedenler
 • Posterior kolon disfonksiyonu gibi hastalıklar
 • Gelişim özellikleri, genetik yatkınlık, doğumsal özellikler
 • Sosyoekonomik durumlar
 • Sağlıksız beslenme
 • D vitamini eksikliği
 • Omurgaya asimetrik olarak yüklenilmesini gerektiren işlerde çalışılması skolyoz hastalığının nedenlerinden bazılarıdır.

Skolyoz Tedavisi Nasıl Yapılır?

Skolyoz tedavisinde ilk aşama erken tanıdır. Erken tanı ile ergenlik döneminden eğriliğin ilerleyişi engellenebilmektedir. Mümkün olduğu kadar omurgayı optimal açıya getirmek ve bu sayede hem estetik açıdan hem de sağlıksal olarak düzün bir duruş sağlanması mümkündür.

İleriki evredeki skolyoz tedavilerinde ise amaç öncelikle omurgada ortaya çıkan ağrı şikayetini hafifletmek, eşlik eden fiziksel sorunları iyileştirmek ve solunumda ortaya çıkan bozuklukları düzeltmektedir. Kişilerde skolyoz hastalığının tedavisi planlanırken cinsiyeti, yaşı, eşlik eden hastalıkların varlığı, omurga eğriliğinin derecesi, skolyoz tipi, eğriliğinin yönü gibi faktörler de göz önüne bulundurulur.

Cerrahi tedavinin dışında korse kullanılması, egzersiz uygulamaları da yapılabilmektedir. Fakat ciddi omurga hasarlarının gelişmemesi için her hastanın özel bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Böylece uygulanacak olan yöntemler hastanın klinik özelliklerine göre özel bir şekilde belirlenmektedir.