Hasan Murat Çelik

Uzm. Dr. Hasan Murat Çelik

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Uzm. Dr. Hasan Murat Çelik, Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olarak önemli bir tıp kariyerine sahip bir hekimdir. Hem eğitim hem de deneyim bakımından zengin bir geçmişe sahiptir ve bu alanda uzmanlığını sürdürmektedir.

Eğitim hayatına Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başlayan Uzm. Dr. Hasan Murat Çelik, tıp eğitimini bu saygın üniversitenin bünyesinde tamamlamıştır. Daha sonra Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında uzmanlık eğitimine aynı üniversitenin Tıp Fakültesi’nde devam etmiş ve bu alandaki bilgi ve becerilerini geliştirmiştir.

Kariyerine Van Muradiye Merkez Sağlık Ocağı’nda pratisyen hekim olarak başlayan Uzm. Dr. Hasan Murat Çelik, burada temel tıp hizmetleri sunarak deneyim kazanmıştır. Daha sonra Kiraz Devlet Hastanesi’nde çalışmış ve geniş bir hasta yelpazesiyle çalışma fırsatı bulmuştur.

Uzm. Dr. Hasan Murat Çelik, Dokuz Eylül Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nda da görev almış ve bu alandaki uzmanlık bilgisini akademik bir ortamda pekiştirmiştir. Özel sektördeki deneyimlerini Özel Ege Sağlık Hastanesi’nde sürdürmüş ve bu hastanede de Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanındaki uzmanlığını hastalarına sunmuştur.

Şu anki görevi, İzmir’deki Egepol Hastanesi’nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olarak çalışmaktır. Bu hastanede da bilgi ve deneyimlerini kullanarak hastalarına en iyi sağlık hizmetini sunmaktadır. Uzm. Dr. Hasan Murat Çelik, tıbbi bilgi birikimi ve hasta odaklı yaklaşımıyla hastalarının sağlığını koruma ve iyileştirme konusunda önemli bir kaynaktır.

Kurslar – Sertifikalar

 • 1997 Nörotravmada Yoğun Bakım Sempozyumu, İzmir
 • 1997 Zor Entübasyon-Sepsisin Erken Fazı” Ege Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği II. Güz Sempozyumu, İzmir
 • 1997 III.Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul
 • 1998 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği I. II. Kategori Anestezi Kursu, İstanbul
 • 1999 Travmada Yoğun Bakım Sempozyumu, İzmir
 • 1999 “XXXIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, VII. Yoğun Bakım Kongresi, VII. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi, Mersin
 • 1999 11th International Intensive Care Symposium, İstanbul
 • 1999 4. Congress of European Federation of Neurological Societes, Portekiz
 • 2000 IV. Obstetrik Analjezi ve Anestezi Sempozyumu, Denizli
 • 2001 37. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya
 • 2001 KEPAN Temel Eğitim Kursu, İzmir
 • 2002 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği XXXVI. Ulusal ve I. Uluslararası Kongresi Üst Ektremite Blokları, Antalya
 • 2002 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği XXXVI. Ulusal ve I. Uluslar arası Kongresi, Alt Ektremite Blokları, Antalya
 • 2002 Tıbbi, Dini, Sosyal ve Ekonomik Boyutları ile Yoğun Bakım Etiği VII. Ege Yoğun Bakım Sempozyumu, İzmir
 • 2002 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği XXXVI. Ulusal ve I. Uluslararası Kongresi, Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği X. Kongresi, Rejyonal Anestezi Derneği V. Kongresi, Yoğun Bakım Derneği X. Kongresi, Antalya
 • 2004 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği XXXVIII. Ulusal ve III. Uluslararası Kongresi, Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XII. Kongresi, Rejyonal Anestezi Derneği VII. Kongresi, The Symposium of Association of Turkish&German Anaesthesiologists, Antalya
 • 2004 16. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, Bodrum
 • 2005 I.Kardiyoloji & Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Bodrum
 • 2006 öğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XIII. Bilimsel Kongresi. Abant
 • 2006 II.Kardiyoloji & Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Bodrum
 • 2007 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ege-Akdeniz Şubesi IV. Sempozyumu: Sıvı Tedavisinde Yenilikler, Olgu Sunumları, İzmir
 • 2007 XIII. Anestezi Kış Sempozyumu, Uludağ
 • 2007 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ege-Akdeniz Şubesi V. Sempozyumu: Rejyonal Anestezide Yenilikler, Anestezi Uzmanının Mediko-Legal Sorumlulukları, Meslek Sigortası, İzmir
 • 2007 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği XII. Ulusal kongresi Endokrin Sistem ve Anestezi, Antalya
 • 2007 III. Kardiyoloji & Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya
 • 2008 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ege-Akdeniz Şubesi VI. Sempozyumu: Doğum Analjezisi ve Yenidoğanın Erken Dönemi Sorunları, Manisa
 • 2008 Türkiye Kalp Sağlık Vakfı Bahar Akademisi, Antalya
 • 2008 4. Congress of Update In Cardiology and Cardiovascular Surgery. Antalya
 • 2008 30. ESPEN, İtalya
 • 2009 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ege-Akdeniz Şubesi X. Sempozyumu: Ağrıda güncel yaklaşımlar ve Geriyatrik Anestezi, İzmir
 • 2009 V. Kardiyoloji & Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya
 • 2009 Mekanik Ventilasyon ESOGÜ Bölgesel Eğitim Toplantısı, Eskişehir
 • 2009 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 43. Ulusal Kongresi, Antalya
 • 2014 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal Kongresi, Ankara
 • 2016 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50. Ulusal Kongresi, İstanbul

BİLİMSEL YAYINLAR

 • Leyla İyilikçi, Murat Çelik, Öge Erdem, Azize Taplu, Ümit Evliya, Ali Günerli Radikal Özafagus Cerrahisi Sonrası Gelişen Solunum Yetersizliği Ve Kontrollü Ventilasyonun Yeri: Türk Anest.Rean Cem Mecmuası 26:334-337,1998
 • Leyla İyilikçi, Murat Çelik, H. Fidan Tip I Aort Disseksiyonu (Olgu Sunumu) Türk Anest.Rean Cem Mecmuası Vol.27 (9): 521-525,1999
 • Leyla İyilikçi, Murat Çelik, Ümit Evliya, Öge Erdem, Ali Günerli: Guillain Barre Sendromu (7 Olgu) Türk Anest.Rean Cem Mecmuası Vol. 28 (5):274-278,2000
 • Leyla İyilikçi, Can Eyigör ,Aynur Atay,Noyan Koroğlu, Ümit Evliya, Murat Çelik, Ali Günerli : Yoğun Bakım Hastalarında Uygulanan Santral Venöz Kateterlere Bağlı Kolonizasyon Değerlendirmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14(3):261-266, 2000
 • Murat Çelik, Necati Gökmen, Serhat Erbayraktar, Mustafa Akhisaroğlu, Selman Konakçı, Çağnur Ulukuş, Şermin Genç, Kürşad Genç, Emel Sağıroğlu, Anthony Ceramı, Michael Brınes. Erythropoietin prevents motor neuron apoptosis and neurologic disability in experimental spinal cord ischemic injury. PNAS Vol. 99 (4): 2258-2263,2002
 • Hasan Hepaguslar, Murat Celik, Hüdai Catalyürek, Zahide Elar, Öztekin Oto, Aydanur Kargi: Ligation Of Basilic Vein Catheter During Anterior Mediastinal Mass Surgery. The Internet Journal of Anesthesiology. 2002. Volume 6 Number 1.
 • Hülya Korkmaz, Ferim Günenç, Leyla İyilikçi, Murat Çelik, Serhat Erbayraktar, Semih Küçükgüçlü, Atalay Arkan Supratentoriyal yer kaplayan oluşumlarda remifentanilin ve fentanilin hemodinami ve postoperatif erken dönem uyanıklılık üzerine etkilerinin karşılaştırılması, Türk Anest Rean Der Dergisi 2004,32:302-309
 • İyilikçi L, Erbayraktar S., Tural AN., Çelik M., Sannav S. The Anaesthetic Management for Lumbar Discectomy in a Pregnant Patient; Journal Anesth, 18(1),45-47 (2004)
 • Metin K., Celik M., Ertürk M., Oto O. Fast-track anesthesia in cardiac surgery for non-complex congenital malformations. Heart Surgery Forum Vol.7, Suppl 2, 2004.XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, September 26-29, 2004
 • Metin K., Celik M., Ertürk M., Oto O. Lower half mini sternotomy for open heart surgery: Experience from various operations Heart Surgery Forum Vol.7, Suppl 2, 2004.XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, September 26-29, 2004
 • Metin K., Celik M., Karaçelik M, Ertürk M., Tekin U., Ozdamar M., Oto O. CABG in women: Operative and postoperative differences between two genders. Heart Surgery Forum Vol.7, Suppl 2, 2004.XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, September 26-29, 2004
 • Ertürk M., Metin K., Celik M., Oto O.Comparison of bridging technique with conventional technique for greater saphenous vein harvesting in coronary artery by-pass grafting operation. Heart Surgery Forum Vol.7, Suppl 2, 2004.XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, September 26-29, 2004
 • Kivanç Metin, Murat Celik, Öztekin Oto:Fast-Track Anesthesia In Cardiac Surgery For Non-Complex Congenital Cardiac Anomalies. The Internet Journal of Pediatrics and Neonatology. 2005. olume 5 Number 2.
 • Kivanc Metin, Murat Celik, Nurettin Ünal, Öztekin Oto: Surgical Resection Of A Fistula Between The Left Coronary Sinus And Left Atrial Appendage. The Internet Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 2005. Volume 7 Number 2
 • K Metin, M Karacelik, O Yavaccan, M Celik, N Cetin, MC Dorak, O Oto, N Aksu: Surgical Treatment of Pulmonary Arteriovenous Malformation: Report of Two Cases and Review of the Literature J Int Med Res 2005;33(4):467-471
 • Ö. Oto*, K. Metin, M. Çelik and M. Aygün Endolaser Surgery: A novel technique for the treatment of superficial varices E- Journal of Cardiology Practise Volume 4 No:10 (2005)
 • Kiriş İ, Narin C, Çelik MH. ‘Yüzeyel Femoral Arterde Aterosklerotik Anevrizmanın Cerrahi Tedavisi: Olgu Sunumu’, Damar Cerrahi Dergisi, 2015; 24 (2): 138-141.
 • Uluslararası ve ulusal dergilerde 17 bilimsel yayın, 14 sözel bildiri ve poster sunumu, konuşmacı olarak iki bilimsel toplantı katılımı