Işıl Somalı

Prof. Dr. Işıl Somalı

İç Hastalıkları Uzmanı/ Medikal Onkoloji Uzmanı

Prof. Dr. Işıl Somalı, İç hastalıkları ve Tıbbi (Medikal) Onkoloji alanlarında geniş bir deneyime sahip saygın bir hekimdir. İlk ve ortaöğretimini İzmir’de tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1994 yılında mezun olmuş yine aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başlamış ve İç Hastalıkları uzmanlık eğitimi sonrasında aynı üniversitenin Onkoloji Enstitüsü’nde Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanlık eğitimini 2002 yılında tamamlamıştır. 2003 yılında İzmir Atatürk Eğitim Araştırma hastanesinde ilk Tıbbi Onkoloji Uzmanı olarak göreve başlamış ve burada Tıbbi Onkoloji Bölümünün kurulması ve geliştirilmesinde temel rol oynamıştır.

2010 yılında Doçent olduktan sonra, 2011 yılında tekrar Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nde Doçent olarak göreve başlamış, 2015 yılında Profesör ünvanı almıştır. 2022 yılında Egepol Hastanesi’nde göreve başlamıştır. Hastalarının tedavi ve takip süreçlerinde insani değerleri de göz ardı etmeden sağlık sorunlarına etkili çözüm önerileri sunmaktadır. Hastalarının sağlığını ve iyiliğini her zaman ön planda tutan bir hekimdir ve bu alandaki bilgi birikimini sürekli olarak güncellemektedir.

Hasta tedavi süreçleri dışında, çalıştığı kurumlarda birçok İç hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji uzmanı yetişmesinde önemli katkıları vardır. Akademik olarak birçok yurt içi ve yurt dışında yayınlanan makaleleri bulunmaktadır ve Uluslararası klinik çalışmalarda baş araştırıcı olarak görev almıştır.

Kurslar – Sertifikalar

 • İzmir Uğur Yıkmaz Onkoloji Günleri VII.Nadir Tümörleri Sempozyumu Optimal Nötropeni
 • Yöntemi Nasıl Olmalıdır. Konulu Toplantıya Online Olarak Katılmak Üzere, İzmir, Şubat 2021(Davetli Konuşmacı Olma)
 • Uzmanlık Öğrenci Tez Juri Dr.Ragıp Fatih Kural’In Sınavında Juri Üyesi Olarak Katılmak Üzere, İzmir, Ocak 2021(Yüksek Lisans Tezi savunmasında Jüri Üyesi)
 • Hormon Pozitif Meme Kanserinde Değişen Algoritmalar Güncel Sorular Toplantısı İzmir, Aralık 2020(Davetli Konuşmacı Olma)
 • HR+Her2 negatif Metastatik Meme Kanserinde Ribosiklib ve Türkiye Deneyimi Konulu Topalantıya Katılmak Üzere, İzmir, Ekim 2020(Davetli Konuşmacı Olma)
 • Metastatik Kastrasyona Dirençli Prostat Kanserinde Kemoterapi Öncesi Güncel Gelişmeler , İzmir, Ekim 2020(Davetli Konuşmacı Olma)
 • Hedef Kanser 2020 Katılmak Üzere, K.K.T.C.,, Mart 2020(Başkan,Düzenleme Kurulu ve Yürütme Kurulu üyesi olarak düzenleyici ve Davetli konuşmacı)
 • HR+Her2- Metastatik Meme Kanserinde güncel Gelişmeler ve Abemasiklib Klinik Verileri
 • Toplantıs, İzmir, Şubat 2020(Davetli Konuşmacı Olma)
 • 3.Gençlerle Onkolojiye Bakış Kongresine Katılmak Üzere, Antalya, Şubat 2020(Oturum
 • Başkanı Olarak Görev Yapmak)
 • Akciğer Kanseri Güncel Tedavi Yaklaşımlar Konulu Toplantıya Katılmak Üzere, İzmir,
 • Şubat 2020(Davetli Konuşmacı Olma)
 • “9 Th Internatıonal Gastroıntestınal Cancer Conference”, İstanbul, Aralık 2019(Oturum Başkanı Olarak Görev Yapmak)”
 • Olgular Eşliğinde Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri 2. Basamak Tedavisi”
 • İzmir, Aralık 2019(Davetli Konuşmacı Olma)
 • “Metastatik Kolorektal Kanser Vaka Danışmanlığı Görevlendirilmesi”, İzmir, Kasım 2019(Diğer)”
 • Hormon Reseptör Pozitif Meme Kanserinde Valamor İle Şimdi Güç Elinizde” Konulu, İzmir, Kasım 2019(Diğer)
 • “3. Ulusal İmmünoterapi ve Onkoloji Kongresi”Ne Katılmak Üzere, Antalya, Kasım 2019(Oturum Başkanı Olarak Görev Yapmak)
 • ” 3. Ulusal Ürogenital Kanserler Kongresi”Ne Katılmak Üzere Görevlendirilmesi., K.K.T.C.,, Ekim 2019(Oturum Başkanı Olarak Görev Yapmak)
 • “Klinikler arası Metastatik Kolon Kanseri Güncellenmesi Toplantısı”, İzmir, Ekim 2019(Davetli Konuşmacı Olma)
 • “3. Muğla Multidisipliner Onkolojik Araştırmalar Kongresi”Ne Katılmak Üzere, Muğla, Ekim 2019(Oturum Başkanı Olarak Görev Yapmak)
 • ” Doçentlik Sözlü Sınavına Jürü Üyesi Olarak Katılmak Üzere, İstanbul, Ekim 2019(Diğer)
 • “ESO 2019” Görevlendirmesine Katılmak Üzere, İspanya,, Eylül 2019(Bilimsel etkinlikte izlenimci – katılımcı olarak)
 • “6. Karadeniz Onkoloji Günleri”Ne Katılmak Üzere, Trabzon, Eylül 2019(Oturum Başkanı Olarak Görev Yapmak)
 • “Metatatik Kolorektal Kanser Tedavisinde Tümör Lokasyonu İle Alakalı Güncel Gelişmeler” , İzmir, Haziran 2019(Davetli Konuşmacı Olma)
 • “Problem Bazlı Öğrenim İle Meme Kanseri” Konulu Görevlendirmeye Katılmak Üzere, İzmir, Mayıs 2019(Davetli Konuşmacı Olma)
 • Palbosiklib’İn Güncel Tedavideki Yeri , İzmir, Mayıs 2019(Davetli Konuşmacı Olma)
 • “23. Ulusal Kanser Kongresi”, Antalya, Nisan 2019(Oturum Başkanı Olarak Görev Yapmak)
 • Hedef Kanser 2019 Katılmak Üzere, K.K.T.C.,, Nisan 2019(Panelist Olma)
 • “Metastatik Yumuşak Doku Sarkomlarda Hedefe Yönelik Tedavi Yaklaşımları ve Metastatik Sarkom Alt Tipleri Toplantısı”, İzmir, Nisan 2019(Diğer)
 • 2.Eskişehir Onkoloji Günlerine Katılmak Üzere, Eskişehir, Nisan 2019(Oturum Başkanı Olarak Görev Yapmak)
 • Doçentlik Sözlü Sınavı, İstanbul, Ocak 2019(Doçentlik Sınavında Jüri Üyeliği)
 • “Metastatik Malign Melenomda Hedefe Yönelik Tedavi Yaklaşımları ve Vaka Paylaşımı Toplantısı”, İzmir, Aralık 2018(Davetli Konuşmacı Olma)
 • Her 2 Pozitif Meme Kanseri Tedavisinde Dünden Bugüne Gelişmeler”, İzmir, Aralık 2018(Davetli Konuşmacı Olma)
 • “Advanced Board Danışmanlık Kurulu Toplantısı”Na Katılmak Üzere, İstanbul, Aralık 2018(Diğer)
 • “8th Internatıoanl Gastroıntestınal Cancer Conference” Görevlendirmesine Katılmak Üzere, İstanbul, Aralık 2018(Oturum Başkanı Olarak Görev Yapmak)
 • “Her 2 Pozitif Metastatik Meme Kanseri 2. Basamak Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar” İzmir, Kasım 2018(Davetli Konuşmacı Olma)
 • “3. Geriatrik Onkoloji Kongresi”Ne Katılmak Üzere, Antalya, Kasım 2018(Oturum Başkanı Olarak Görev Yapmak)
 • ” 2. Ulusal İmmünoterapi ve Onkoloji Kongresi”, Antalya, Kasım 2018(Oturum Başkanı Olarak Görev Yapmak)
 • ESMO 2018/ Kongresi. Almanya,, Ekim 2018(Bilimsel etkinlikte izlenimci -katılımcı olarak)
 • ” VIII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi”, Muğla, Ekim 2018(Bilimsel etkinlikte izlenimci – katılımcı olarak)
 • “19th World Conference On Lung Cancer” Görevlendirme , Kanada,Eylül 2018(Bilimsel etkinlikte izlenimci – katılımcı olarak)
 • ” 2018 Tekirdağ Onkoloji Sempozyumu”, Tekirdağ, Eylül 2018(Oturum Başkanı Olarak Görev Yapmak)
 • “Meme Kanserinin Hormonel Tedavisinde Vakalarla Paylaşımlar” , İzmir, Eylül 2018(Davetli Konuşmacı Olma)
 • “Vakalarla İmmünoloji Yolculuğu” , İzmir, Mayıs 2018(Diğer)
 • “Metastatik Kolorektal Kanser Tedavisinde Güncel Gelişmeler” , Nisan 2018(Davetli Konuşmacı Olma)
 • ” Hedef Kanser 2018 ” , K.K.T.C.,, Nisan 2018(Oturum Başkanı Olarak Görev Yapmak)
 • “Her 2 Pozitif Erken Evre Meme Kenserinde Pertuzumab”, İzmir, Mart 2018(Davetli Konuşmacı Olma)
 • “Her 2 (+) Metastatik Meme Kanseri 2. Basamak Tedavilerde Güncel Yaklaşımlar”, İzmir, Mart 2018(Davetli Konuşmacı Olma)
 • “7. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi”, Antalya, Mart 2018(Davetli KonuşmacıOlma)
 • ” Metastatik Kolorektal Kanseri Tedavisinde Güncel Gelişmeler”, İzmir, Kasım 2017(Davetli Konuşmacı Olma)
 • Metastatik Kolorektal Kanserde Vakalarla Setuksimab Tedavisi”İzmir, Kasım 2017(Davetli Konuşmacı Olma)
 • Ulusal İmmunoterapi ve Onkoloji Kongresine Katılmak Üzere, Antalya, Ekim 2017(Oturum Başkanı Olarak Görev Yapmak)
 • 14.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresine Katılmak Üzere, Antalya, Ekim 2017(Davetli Konuşmacı Olma)
 • The IASLC 18 Th World Conference On Lung Cancer Katılmak Üzere, Japonya,, Ekim 2017(Bilimsel etkinlikte izlenimci – katılımcı olarak)
 • Doçentlik Sözlü Sınavı, İstanbul, Ekim 2017(Doçentlik sınavı komisyon üyesi)
 • “Melanom Tedavisinde Hedefe Yönelik Ajanlar” Konulu Görevlendirmeye Katılmak Üzere, İzmir, Haziran 2017(Davetli Konuşmacı Olma)
 • Metastatik Kolorktal Kanser Tedavisinde 40ay ve Üzeri Sağkalım Süresi Mümkün mü Workshopuna Katılmak Üzere,
 • İzmir, Mayıs 2017(Davetli Konuşmacı Olma)
 • “1. Eskişehir Onkoloji Günleri”Ne Katılmak Üzere, Eskişehir, Mayıs 2017(Davetli Konuşmacı Olma)
 • “15 Th St.Gallen Internatıonal Breast Cancer Conference Primary Therapy of Early Breast
 • Cancer Vıena”, Avusturya,, Mart 2017(Bilimsel etkinlikte izlenimci – katılımcı olarak)
 • Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer kanserinde ALK+ ve ROS+ hastalara yaklaşım Konulu Toplantıya Katılmak Üzere, İzmir,Şubat 2017(Davetli Konuşmacı Olma)
 • “Tıbbi Tanıtım Temsilcileri İçin Bilimsel Yeterlilik Toplantısı”Na Katılmak Üzere
 • Görevlendirilmesi., İstanbul, Ocak 2017(Diğer)
 • “Metastatik Meme Kanseri Tedavi Konsensus Toplantısı”Na Katılmak Üzere, İzmir, Aralık 2016(Davetli Konuşmacı Olma)
 • “1. Ulusal Vakalarla Onkoloji Kongresi”Ne Katılmak Üzere Görevlendirilmesi, Antalya, Aralık 2016(Davetli Konuşmacı Olma)
 • ” 6 Th Internatıonal Gastroıntestınal Cancer Conference ” Görevlendirmesine Katılmak Üzere, Antalya, Aralık 2016(Davetli Konuşmacı )
 • “Pamukkale Onkoloji Günleri”, Denizli, Kasım 2016(Davetli Konuşmacı)
 • Her2 Pozitif Metastatik meme kanseri Tedavisinde Pertuzumabın Farkındalığı ve Yeri Adlı Toplantıya Katılmak Üzere, İzmir, Kasım 2016(Davetli Konuşmacı Olma)
 • “5. Onkolojide Arayışlar Sempozyumu, İzmir, Kasım 2016(Düzenleme Kurulu Üyesi Olarak Düzenleyici)
 • ” 2. Geriatrik Onkoloji Kongresi” Antalya, Ekim 2016(Oturum Başkanı )
 • “ESMO 2016 Kongresi”Ne İzlenimci Katılımcı Olarak Katılmak Üzere, Kopenhag,Danimarka,, Ekim 2016
 • ” XI. Klinik Onkolojide Güncel Tedaviler Sempozyumu”Na Katılmak Üzere, Aydın, Mayıs 2016(Oturum Başkanı )
 • ” 3. Ulusal İmmuno-Onkoloji ve Hedefe Yönelik Kanser Tedavileri Kongresi”, Antalya, Mayıs 2016(Bilimsel etkinlikte izlenimci – katılımcı)
 • ” Metastatik Renal Hücreli Kanser Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar” , İzmir, Nisan 2016(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
 • ” Hedef Kanser 2016 ” Görevlendirmesine Katılmak Üzere, K.K.T.C.,, Nisan 2016(Panel Moderatörlüğü)
 • ” 6. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi”Ne Katılmak Üzere, Antalya, Mart 2016(Davetli Konuşmacı
 • ” Her 2 Pozitif ve Lenf Nodu Negatif Erken Evre Meme Kanserinde Her 2 Hedefli AdjuvanTedavi Algoritmaları”, İzmir, Mart 2016(Davetli Konuşmacı Olma)
 • “Mrhk Tedavisinde Etkililik ve Tedavi Yönetimi Konulu Görevlendirmeye Katılmak Üzere, İzmir, Mart 2016(Davetli Konuşmacı Olma)
 • ” 11. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı”, Antalya, Kasım 2015(Panelist Olma)
 • ” KHDAK Hastalarında Hedefe Yönelik Tedavi” Konulu Toplantıya Katılmak Üzere, İzmir, Kasım 2015(Davetli Konuşmacı Olma)
 • “Metastatik Kolorektal Kanser Tedavisinde Güncel Gelişmeler” Görevlendirmesine Katılmak Üzere, İzmir, Ekim 2015(Davetli Konuşmacı )
 • ” 1. Geriatrik Onkoloji Sempozyumu”Na Katılmak Üzere, Ankara, Ekim 2015(Davetli Konuşmacı )
 • ” ESMO World Congress On Gastrointestinal Cancer 2015 ” Görevlendirmesine Katılmak Üzere, İspanya,, Temmuz 2015(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
 • “Dokuz Eylül Üniversitesi Mentor Toplantısı”Na Katılmak Üzere, İzmir, Haziran 2015(Davetli Konuşmacı Olma)
 • X. Aydın Onkoloji Günlerine Katılmak Üzere, Aydın, Mayıs 2015(Oturum Başkanı )
 • 2. İmmüno-Onkoloji ve Hedefe Yönelik Tedavileri Kongresine Katılmak Üzere, Antalya, Mayıs 2015(Bilimsel etkinlikte izlenimci – katılımcı olarak)
 • “21. Ulusal Kanser Kongresi”Ne Katılmak Üzere, Antalya, Nisan 2015(Davetli Konuşmacı Olma)
 • ” Her 2 + Meme Kanserinde Her 2’Nin Sürekli Baskılanmasının Önemi” İzmir, Mart 2015(Davetli Konuşmacı )
 • 10.Ulusal Onkolojik Araştırma Çalıştayı Kongresine Katılmak Üzere, Antalya, Kasım 2014(Davetli Konuşmacı Olma)
 • 1.Geriatrik Onkoloji Kongresine Katılmak Üzere, Antalya, Ekim 2014(Davetli Konuşmacı)
 • “Tıbbi Tanıtım Temsilcileri İçin Tanıtım Çalışması” Na Katılmak Üzere, İzmir, Eylül 2014(Davetli Konuşmacı Olma)
 • ” Adnan Menderes Üniversitesinde Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavına Jüri Üyesi Olarak Katılmak Üzere”, Aydın, Nisan 2014(Yüksek Lisans Tezi savunmasında Jüri Üyesi)
 • “VIII. Aydın Onkoloji Günleri” Ne Katılmak Üzere., Aydın, Mayıs 2013(Davetli Konuşmacı)
 • Ulusal Kanser Kongresine Katılmak Üzere, Antalya, Nisan 2013(Davetli Konuşmacı Olma)
 • Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi’Ne Katılmak Üzere, Nevşehir, Mart 2013(Bilimsel etkinlikte izlenimci
 • İleri Evre Meme Kanseri Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar ve Fluvestranst Konulu Toplantıya Katılmak Üzere, İzmir, Aralık 2012(Davetli Konuşmacı Olma)
 • Onkolojiforum 2012 E Katılmak Üzere, Macaristan,, Ekim 2012(Bilimsel etkinlikte izlenimci -katılımcı olarak)
 • ESMO 2012 Kongresi’Ne Katılmak Üzere, Avusturya,, Eylül 2012(Bilimsel etkinlikte izlenimci -katılımcı olarak)
 • 9.Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi’Ne Katılmak Üzere, K.K.T.C.,, Eylül 2012(Davetli Konuşmacı Olma)
 • VII.Aydın Onkoloji Günleri’Ne Katılmak Üzere, Aydın, Mayıs 2012(Davetli Konuşmacı Olma)
 • Birinci Basamak Hekimlerine Yönelik Kanser Hastalıkları Sempozyumu’Na Katılmak Üzere, İzmir, Nisan 2012(Davetli Konuşmacı Olma)
 • 4.Tıbbi Onkoloji Kongresi’Ne Katılmak Üzere, Antalya, Mart 2012(Davetli Konuşmacı Olma)
 • Metastatik Meme Kanserinde Güncel Gelişmeler Konulu Workshop’A Davetli Konuşmacı Olarak Katılmak Üzere, İzmir, Ocak 2012(Davetli Konuşmacı Olma)
 • Akciğer Kanserinde Tartışmalı Konular Sempozyumu’Na( Atod) Davetli Konuşmacı Olarak Katılmak Üzere, İzmir, Aralık 2011(Davetli Konuşmacı)
 • 1. İnternational Gastrointestinal Cancers Conference, Antalya, Kasım 2011(Bilimsel etkinlikte izlenimci – katılımcı olarak)
 • 8. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Muğla, Eylül 2011(Davetli Konuşmacı )
 • Klinik Onkolojide Güncel Tedaviler Sempozyumu ., Aydın, Mayıs 2011(Davetli Konuşmacı )
 • Klinik Onkolojide Güncel Tedaviler Sempozyumu ., Aydın, Mayıs 2011(Davetli Konuşmacı)
 • Klinik Onkolojide Güncel Tedaviler Sempozyumu ., Aydın, Mayıs 2011(Oturum Başkanı Olarak Görev Yapmak)

BİLİMSEL YAYINLAR

Uluslararası Yayınlar

 • Final Efficacy Results of Neratinib in HER2-positive Hormone Receptor-positive Early-stage Breast Cancer From the Phase III ExteNET Trial.
  Chan A, Moy B, Mansi J, Ejlertsen B, Holmes FA, Chia S, Iwata H, Gnant M, Loibl S, Barrios CH, Somali I, Smichkoska S, Martinez N, Alonso MG, Link JS, Mayer IA, Cold S, Murillo SM, Senecal F, Inoue K, Ruiz-Borrego M, Hui R, Denduluri N, Patt D, Rugo HS, Johnston SRD, Bryce R, Zhang B, Xu F, Wong A, Martin M; ExteNET Study Group.
  Clin Breast Cancer. 2021 Feb;21(1):80-91.e7. doi: 10.1016/j.clbc.2020.09.014. Epub 2020 Oct 6.
  PMID: 33183970 Clinical Trial.
 • Early thrombocytopenia predicts longer time‑to‑treatment discontinuation in trastuzumab emtansine treatment.
  Sahin AB, Caner B, Ocak B, Gulmez A, Hamitoglu B, Cubukcu E, Deligonul A, Orhan SO, Canhoroz M, Odman HU, Somali I, Ocakoglu G, Evrensel T.
  Oncol Lett. 2023 Oct 23;26(6):523. doi: 10.3892/ol.2023.14110. eCollection 2023 Dec.
  PMID: 37927419 Free PMC article.
 • The prognostic role of thyroid transcription factor-1 in lung adenocarcinoma.
  Oktay E, Oflazoglu U, Varol Y, Tanriverdi O, Mermur N, Arda HU, Demir L, Keskin O, Ahmadli T, Somali I, Oztop I, Meydan N.
  J Cancer Res Ther. 2020 Jul-Sep;16(4):737-744. doi: 10.4103/jcrt.JCRT_1404_16.
  PMID: 32930112
 • The prognostic role of epidermal growth factor receptor mutation in completely resected ampullary adenocarcinoma.
  Varol U, Cakır E, Aktas S, Altun ZS, Dilek FH, Butun O, Salman T, Unlu AGD, Alacacioglu A, Somali I.
  Pol J Pathol. 2023;74(1):18-28. doi: 10.5114/pjp.2023.127044.
  PMID: 37306349
 • Prevalence of Gastrointestinal Symptoms and Clinical Outcomes in Hospitalized Coronavirus Disease 2019 Patients: A Single-Center Study from Turkey.
  Dolu S, Bengi G, Avkan-Oğuz V, Tertemiz KC, Gezer NS, Çavuş SA, Alpaydın AÖ, Kuruüzüm Z, Ergan B, Sevinç C, Ömeroğlu Şimsek G, Kılınç O, Örmen M, Sayıner A, Somalı I, Çavdar C, Can G, Demir T, Akarsu M, Savran Y, Soytürk M.
  Turk J Gastroenterol. 2022 Nov;33(11):955-963. doi: 10.5152/tjg.2022.21484.
  PMID: 35946895 Free PMC article.
 • Evaluation of hereditary/familial breast cancer patients with multigene targeted next generation sequencing panel and MLPA analysis in Turkey.
  Bora E, Caglayan AO, Koc A, Cankaya T, Ozkalayci H, Kocabey M, Kemer D, Aksoy S, Alicikus ZA, Akin IB, Durak MG, Gurel D, Yavuzsen T, Sevinc A, Somali I, Gorken I, Balci P, Karaoglu A, Saydam S, Ulgenalp A.
  Cancer Genet. 2022 Apr;262-263:118-133. doi: 10.1016/j.cancergen.2022.02.006. Epub 2022 Feb 16.
  PMID: 35220195
 • Tumoral and Parenchymal Morphological Assessment in Liver Metastases of Colorectal Carcinoma: Micrometastasis, Peritumoral Lymphocytes, Tumor Budding and Differentiation are Potential Prognostic Factors.
  Aysal A, Agalar C, Egeli T, Ozbilgin M, Unek T, Somali I, Oztop I, Obuz F, Astarcioglu I, Sagol O.
  Int J Surg Pathol. 2022 Dec;30(8):861-871. doi: 10.1177/10668969221095459. Epub 2022 May 2.
  PMID: 35491669

Ulusal Yayınlar

 • Ayhan Z, Uslu S, İpek ŞC, Ünal S, Önen F, Somalı I, Saatci AO, “Nivolumab-Related Unilateral Panuveitis in a Patient with Metastatic Malignant Melanoma”, Retina-Vitreus, 2020; 29: 340-344, 2020, Olgu Sunumu, ULAKBİM, Doçentlik sonrası
 • Semiz HS, Kazaz NS, Demir N, Güç ZG, Yavuzşen T, Ellidokuz H, Öztop İ, Somalı I, “Prognostic Significance of Hematological Parameters in Patients with Early-Stage Malignant Melanoma”, International Journal of Hematology and Oncology, 2020, Vol 30, Num 4 Page(s): 103-109, 2020, Araştırma(Research) Makale, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
 • Umut Varol, Yuksel Küçükzeybek, Ahmet Alacacıoğlu, Somalı I, Altun ZS, Aktaş S, Tarhan MO, “BRCA genes: BRCA 1 and BRCA 2”, J BUON, 23/4/862-866/ 2018, 2018, Derleme(Review) Makale, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
 • Yıldırım S, Kazaz SN, Semiz HS, Yavuzşen T, Somalı I, Ellidokuz H, Öztop İ, “An Evaluation of the Information Sources of Cancer Patients’ Relatives. A Prospective Survey.”, J Cancer Educ., 2018 Jul 13 Epub ahead of print, 2018, Araştırma(Research) Makale, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
 • Esin Oktay, Utku oflazoğlu, Yelda Varol, Özgür Tanrıverdi, Hayri Üstün Arda, Lütfiye Demir, Özge keskin, Tural Ahmadli, Somalı I, Öztop İ, Nejla Mermut, Nezih Meydan, “The prognostic role of thyroid transcription factor?1 in lung adenocarcinoma”, Journal of Cancer Research and Therapatics, 14/5 1201-1208, 2018, Araştırma(Research) Makale, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
 • Murat BUYRUK, Seher Nazlı KAZAZ, İlhan ÖZTOP, Hüseyin S. SEMİZ, Utku OFLAZOĞLU, Işıl SOMALI, “The Use of Neutrophil/Lymphocyte Ratio (Nlr), Platelet/Lymphocyte Ratio (Plr), and Mean Platelet Volume (Mpv) As Inflammatory Biomarkers in the Prognosis of Patients with Early-Stage Colorectal Adenocarcinoma”, International Journal of Hematology and Oncology, 4/27/220-228/2017, 2017, Araştırma(Research) Makale, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
 • Demir L, Can A, Öztop R, Dirican A, Bayol V, Küçükzeybek Y, Erten Ç, Somalı I, Akyol M, Tarhan MO, “Malignant epithelioid hemangioendothelioma progressing after chemotherapy and Interferon treatment: A case presentation and a brief review of the literature”, Journal of Cancer Research and Therapeutics, – January-March 2013 – Volume 9 – Issue 1, 2015, Olgu Sunumu, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
 • Akman T, Oztop I, Unek IT, Koca D, Unal OU, Salman T, Yavuzsen T, Yilmaz AU, Somali I, Demir N, Ellidokuz H, “Long-Term Outcomes and Prognostic Factors of High-Risk Malignant Melanoma Patients after Surgery and Adjuvant High-Dose Interferon Treatment: A Single-Center Experience.”, Chemotherapy, 60/4/228-238/2015, 2015, Araştırma(Research) Makale, SCI (5 eserde atıf), Doçentlik sonrası
 • dirican a, küçükzeybek bb, Alacacıoğlu A, küçükzeybek y, erten c, varol u, Somalı I, demir l, bayoğlu IV, yıldız y, akyol m, koyuncu b, coban e, ulger e, unay fc, Tarhan MO, “Do the derived neutrophil to lymhocyte ratio and the neutrophil to lymphocyte ratio predict prognosıs ın breast cancer”, Int j clin oncol, -, 2014, Araştırma(Research) Makale, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
 • l demir, n ekinci, ç erten, y küçükzeybek, Alacacıoğlu A, Somalı I, a can, a dirican, iv bayoğlu, m akyol, f çakalağaoğlu, Tarhan MO, “Does Immunohistochemistry Provide Additional Prognostic Data İn Gastrointestinal Stromal Tumors?”, Asian Pac J Cancer Prev., Asian Pac J Cancer Prev, 14 (8), 4751- 4758, 2013, 2014, Araştırma(Research) Makale, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
 • a dirican, u varol, y küçükzeybek, Alacacıoğlu A, ç erten, Somalı I, a can, l demir, iv bayoğlu, m akyol, y yıldız, b koyuncu, e çoban, Tarhan MO, “treatment of metastatic colorectal cancer with or without bevacizumab: can the neutrophil/lymphocyte ratio predict the efficiency of bevacizumab?”, Asian Pac J Cancer Prev., Asian Pac J Cancer Prev. 15(12), 4781-4786, 2014, 2014, Araştırma(Research) Makale, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
 • a dirican, y küçükzeybek, a aydın, l demir, a can, iv bayoğlu, m akyol, s yurtseven, Somalı I, ç erten, Alacacıoğlu A, f çakalağaoğlu, Tarhan MO, “Induction or Adjuvant Docetaxel / Cisplatin Chemotherapy in Advanced Stage Non-Metastatic Nasopharyngeal Cancer”, Kocatepe Tıp Dergisi, Kocatepe Tıp Dergisi ;15(2):92-8; 2014, 2014, Araştırma(Research) Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası
 • L DEMİR, N EKİNCİ, Ç ERTEN, Somalı I, A CAN, A DİRİCAN, S ÇOKMERT, İV BAYOĞLU, M AKYOL, Y KÜÇÜKZEYBEK, Alacacıoğlu A, Tarhan MO, “The Impact of Cell Proliferation Markers and p53 Mutation Status on Prognosis of Non-Metastatic Colon Cancer”, Journal of Surgical Oncology, Journal of Surgical Oncology ;109:665?675;2014, 2014, Araştırma(Research) Makale, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
 • l demir, m akyol, s bener, kb payzın, ç erten, Somalı I, a can, a dirican, iv bayoğlu, y küçükzeybek, Alacacıoğlu A, a çallı, Tarhan MO, “Prognostic Evaluation of Breast Cancer Patients with Evident Bone Marrow Metastasis”, Breast Journal, The Breast Journal, Volume 20 Number 3, 279?287, 2014, 2014, Araştırma(Research) Makale, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
 • ahmet dirican, yüksel küçükzeybek, çiğdem erten, Somalı I, alper can, vedat bayoğlu, murat akyol, aylin örgen çallı, Alacacıoğlu A, Tarhan MO, “cardiac rhabdomyosarcoma of the left atrium: a case report”, contempory oncology, contempory oncology;2014; 18(1); 73-75, 2014, Olgu Sunumu, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
 • Somalı I, B Y USTAOĞLU, Tarhan MO, S Ç YİĞİT, L DEMİR, Ellidokuz H, Ç ERTEN, Alacacıoğlu A, “Clinicopathologic and Demographic Evaluation of Triple- Negative Breast Cancer Patients among a Turkish Patient Population: a Single Center Experience”, Asian Pac J Cancer Prev., Asian Pac J Cancer Prev, 14 (10), 6013-6017, 2013, Araştırma(Research) Makale, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
 • Işıl SOMALI, “Kolon Kanseri adjuvan sistemik tedavi yaklaşımları”, Türkiye Klinikleri, 6/3 2013 50-55, 2013, Derleme(Review) Makale, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası
 • Tarhan MO, a gönel, y küçükzeybek, ç erten, s çuhadar, s c yigit, a atay, Somalı I, a dirican, l demir, m h köseoglu, “Prognostic Signifcance of Circulating Tumor Cells and Serum CA15-3 Levels in Metastatic Breast Cancer, Single Center Experience, Preliminary Results”, Asian Pac J Cancer Prev., Asıan Pacıfıc Journal Of Cancer Preventıon 14(3) (2013) 1725 ? 1729, 2013, Araştırma(Research) Makale, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
 • ç erten, l demir, Somalı I, Alacacıoğlu A, y küçükzeybek, m akyol, a can, a dirican, i v bayoglu, Tarhan MO, “Cisplatin Plus Gemcitabine for Treatment of Breast Cancer Patients with Brain Metastases; a Preferential Option for Triple Negative Patients?”, Asian Pac J Cancer Prev., Asıan Pacıfıc Journal Of Cancer Preventıon, 14 (2013), 3711- 3717, 2013, Araştırma(Research) Makale, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
 • l demir, s yiğit, Ellidokuz H, ç erten, Somalı I, y küçükzeybek, Alacacıoğlu A, s çokmert, a can, m akyol, a dirican, v bayoğlu, aa sarı, Tarhan MO, “Predictive and prognostic factors in locally advanced breast cancer: effect of intratumoral FOXP3+ Tregs”, Clin Exp Metastasis, Clin Exp Metastasis (2013) 30:1047?1062, 2013, Araştırma(Research) Makale, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
 • l demir, t a rezanko, m akyol, i v bayoglu, a dirican, a can, s çokmert, y küçükzeybek, Alacacıoğlu A, ç erten, Somalı I, Tarhan MO, “Malignant Hemangiopericytoma: Reports of Two Cases withDifferent Clinical Course and Review of the Literature”, Türkiye Klinikleri, Türkiye Klinikleri Journal Of Case Reports, 21(1), 18 ? 23, 2013, 2013, Olgu Sunumu, Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası
 • a dirican, n ekinci, a avcı, m akyol, Alacacıoğlu A, y küçükzeybek, Somalı I, ç erten, l demir, a can, iv bayoğlu, b koyuncu, e ülger, Tarhan MO, “The effects of hematological parameters and tumor-infiltrating lymphocytes on prognosis in patients with gastric cancer.”, Cancer Biomarkers, Cancer Biomarkers 13 (2013) 11?20., 2013, Araştırma(Research) Makale, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
 • a dirican, y küçükzeybek, ç erten, Somalı I, l demir, a can, kb payzın, i v bayoğlu, m akyol, y yıldız, m köseoğlu, Alacacıoğlu A, Tarhan MO, “Prognostic and Predictive Value of Hematologic Parameters in Patients with Metastatic Renal Cell Carcinoma: Second Line Sunitinib Treatment Following IFN-alpha.”, Asian Pac J Cancer Prev., Asian Pacific J Cancer Prev,2013, 14 (3), 2101-2105, 2013, Araştırma(Research) Makale, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
 • a dirican, y küçükzeybek, Tarhan MO, Somalı I, ç erten, l demir, a can, iv bayoğlu, m akyol, n ekinci, m medeni, b koyuncu, Alacacıoğlu A, “One-day DCF regimen in patients with metastatic gastric cancer”, Tumori, Tumori, 99: 145-148, 2013, 2013, Araştırma(Research) Makale, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
 • a dirican, y küçükzeybek, Somalı I, ç erten, l demir, a can, kb payzın, iv bayoğlu, m akyol, m köseoğlu, Alacacıoğlu A, Tarhan MO, “The association of hematologic parameters on the prognosis of patients with metastatic renal cell carcinoma.”, Journal of BUON, JBUON 2013; 18(2): 413-419, 2013, Araştırma(Research) Makale, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
 • Dirican A, Küçükzeybek Y, Somalı I, Erten C, Demir L, Can A, Bayoğlu V, Ermete M, Altınboğa AA, Tarhan MO, “Cutaneous and subcutaneous metastases from bladder carcinoma”, WSPOLCZESNA ONKOLOGIA-CONTEMPORARY ONCOLOGY, Volume: 16 Issue: 5 Pages: 451-452 DOI: 10.5114/wo.2012.31779, 2012, Olgu Sunumu, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
 • Tarhan MO, Demir L, Somalı I, Yiğit S, Erten C, Alacacıoğlu A, Ellidokuz H, Seseoğulları O, Küçükzeybek Y, Can A, Dirican A, Bayoğlu V, Akyol M, “The clinicopathological evaluation of the breast cancer patients with brain metastases: predictors of survival.”, Clinical & Experimental Metastasis, 2012 Aug 23., 2012, Araştırma(Research) Makale, SCI, Doçentlik sonrası
 • Yiğit S, Demir L, Tarhan MO, Cabuk F, Ellidokuz H, Erten C, Somalı I, Dirican A, Çakalağaoğlu F, “The clinicopathological significance of Bax and Bcl-2 protein expression with tumor infiltrating lymphocytes in ovarian carcinoma”, Neoplasma, Vol.59, No.5, p.475-485, 2012, 2012, Araştırma(Research) Makale, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
 • Küçükzeybek Y, Dirican A, Erten Ç, Somalı I, Can A, Demir L, Bayoğlu V, Akyol M, Medeni M, Tarhan MO, “Second-line irinotecan after cisplatin, fluoropyrimidin and docetaxel for chemotherapy of metastatic gastric cancer.”, Asian Pac J Cancer Prev., 2012;13(6):2771-4., 2012, Araştırma(Research) Makale, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
 • Dirican A, Küçükzeybek Y, Somalı I, Erten C, Demir L, Can A, Bayoğlu V, Yiğit SC, Unay FC, Yetimalar MY, Tarhan MO, “Micro metastases into the uterine leiomyoma from invasive ductal breast cancer under adjuvant tamoksifen therapy: case report”, European Journal of Gynaecological Oncology, n6.2012 page:651-655, 2012, Olgu Sunumu, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
 • l demir, ç erten, Somalı I, a can, a dirican, i v bayoğlu, y küçükzeybek, a a altınboğa, m ermete, r m öztop, Tarhan MO, “Metastates Of Renal Cell Carcinoma To The Larynx And Thyroid: Two Case Reports On Metastatis Developing Years After Nephrectomy,”, Cuaj-Canadıan Urologıcal Assocıatıon Journal, Cuaj-Canadıan Urologıcal Assocıatıon Journal; 6(5); 209-212, 2012, 2012, Olgu Sunumu, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
 • Demir L, Erten C, Yiğit SC, Can A, Dirican A, Bayoğlu V, Küçükzeybek Y, Somalı I, Tarhan MO, “Intramammary lymph node metastasis in a patient with ovarian carcinoma and a brief review of the literature”, wspolczesna oncologia-contemporary oncology, Volume: 16 Issue: 2 Pages: 108-110, 2012, Olgu Sunumu, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
 • Demir L, Somalı I, Tarhan O, Erten C, Can A, Dirican A, Ellidokuz H, Bayoglu V, “The Toxicity and Efficacy of Nordic-FLOX regimen as Adjuvant Treatment of stage III Colon Cancer.”, J BUON, 16(4), 2011, 2011, Araştırma(Research) Makale, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
 • Oktay Tarhan, Ahmet Alacacioglu, Isil Somali, Hilal Sipahi, Mehmet Zencir, Cigdem Erten, Meliha Dirioz, Ilhan Oztop, Mehmet Ozgur Niflioglu, Ugur Yilmaz, “The association of complementary alternative medicine use with anxiety, depression and quality of life in Turkish cancer patients”, Wspolczesna Onkol, 15 (5)/274?278/2011, 2011, Araştırma(Research) Makale, Index Meducus, Doçentlik sonrası
 • Tarhan MO, Alacacıoğlu A, Somalı I, h s,pahi, Zencır M, ç erten, Diriöz M, Öztop İ, mo niflioğlu, Yılmaz AU, “The Association Of Complementary Alternative Medicine Use With Anxiety, Depression And Quality Of Life İn Türkish Cancer Patients.”, wspolczesna oncologia-contemporary oncology, Wspolczesna Onkologıa-Contemporary Oncology, 15(5:) 274-78,2011, 2011, Araştırma(Research) Makale, SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
 • Alacacioglu A, Kebapcilar L, Sarı İ, Gokgoz Z, Tarhan O, Somalı I, Yuksel A, Bozkaya G, Sop G, “Taxane-based adjuvant chemotherapy reduces endothelin-1 and symmetric dimethylarginine levels in patients with breast cancer.”, J BUON, 15, 462-469,20, 2010, Araştırma(Research) Makale, SCI[1]Expanded (5 eserde atıf), Doçentlik sonrası
 • Oztop I, Alacacioglu A, Unek IT, Tarhan MO, Somali I, Cokmert S, Yavuzsen T, Yilmaz AU, “Gemcitabine plus infusional 5-fluorouracil and high dose leucovorin in advanced stage pancreatic cancer”, Journal of BUON, 15/3/462-469/2010, 2010, Araştırma(Research) Makale, SCI-Expanded (2 25. 26. 27. 28. 29. 30. 3 32. 33. 34. 35. 36. 37. eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası
 • Tarhan O, Muslu U, Somalı I, Erten C, Alacacioglu A, Varol S, Aslan L, “An Analysis of the Use of Complementary and Alternative Therapies in Patients with Breast Cancer.”, Breast Care, 4, 301- 307,2009., 2009, Araştırma(Research) Makale, SCI-Expanded, Tıpta Uzmanlık sonrası
 • Somalı I, Alacacıoğlu A, Tarhan O, Meyadan N, Erten Ç, Usalp S, Yılmaz U, “Cisplatin plus Gemcitabine Chemotherapy in Taxane/ Anthracyline-Resistant Metastatic Breast Cancer.”, CHEMOTHERAPY, Vol. 55, 155-160, 2009., 2009, Araştırma(Research) Makale, SCI (15 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası
 • I. Somali, N. Meydan, MO. Tarhan, I. Oztop, A. Alacacioglu, U. Yilmaz, “Efficacy and toxicity of lower dose UFT without leucovorin in metastatic gastric cancer patients”, J BUON, 14/429-433/2009, 2009, Araştırma(Research) Makale, SCI-Expanded (1 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası
 • O. Tarhan, A. Alacacioglu, I. Somali, H. Sipahi, M. Zencir, I. Oztop, M. Dirioz, U. Yilmaz, “Complementary-alternative medicine among cancer patients in the western region of Turkey”, J BUON, 14/265-269/2009, 2009, Araştırma(Research) Makale, SCI-Expanded (9 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası
 • Alacacioglu A, Somali I, Simsek I, Astarcioglu IK, Ozkan M, Camci C, Alkis N, Karaoglu A, Tarhan MO, Unek IT, Yilmaz AU, “Epidemiology and survival of hepatacellular carcinoma in Turkey: outcome of multicenter study”, Japanese Journal of Clinical Oncology, 38/10/683-688/2008, 2008, Araştırma(Research) Makale, SCI-Expanded (34 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası
 • Kılçıksız S., Gokce T., Somalı I., Uysal D ., Baloğlu A., Yiğit S., “A case with three different synchronous primaries of the female genital system and their treatment.”, J BUON, Apr- Jun 12 (2); 291-3, 200, 2007, Olgu Sunumu, SCI-Expanded, Tıpta Uzmanlık sonrası
 • U. Yilmaz, I. Oztop, A. Ciloglu, T. Okan, U. Tekin, A. Yaren, I. Somali, A. Alacacioglu, O. Kirimli, “5- fluorouracil increases the number and complexity of premature complexes in the heart: a prospective study using ambulatory ECG monitoring”, Int J Clin Practice, 61/795-801/2007, 2007, Araştırma(Research) Makale, SCI (4 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası
 • yilmaz u, oztop i, alacacioglu a, yaren a, tarhan o, somali i, “Irinotecan combined with infusional 5- fluorouracil and high-dose leucovorin for the treatment of advanced gastric carcinoma as the first-line chemotherapy.”, Chemotherapy., Chemotherapy. 2006;52(5):264-70., 2006, Araştırma(Research) Makale, SCI-Expanded (9 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası
 • Somalı I., Yersal O., Kılçıksız S., “Infratemporal fossa and maxillary metastases from colorectal cancer: a case report.”, J BUON, J. BUON Jul-Sep; 11(3):363-5, 2006., 2006, Olgu Sunumu, SCI[1]Expanded, Tıpta Uzmanlık sonrası
 • Kılçıksız S, Gokce T, Somalı I, Duransoy A., Aydın A., Yigit S., “Combined administration of ethodolac, ascorbic acid and radiotherapy as adjuvant therapies in an extrathoracic desmoid tumor with gross postoperative residual disease; case report and review of the literature .”, J BUON, Jul-Sep; 11(3):355-8, 2006., 2006, Olgu Sunumu, SCI-Expanded, Tıpta Uzmanlık sonrası
 • MEYDAN N, KUNDAK I, YAVUZSEN T, ÖZTOP İ, BARUTÇA S, YILMAZ U, ALAKAVUKLAR MN, “Cardiotoxicity of de Gramont’s regimen: incidence, clinical characteristics and long-term follow-up.”, Jpn J Clin Oncol., 2005 May;35(5):265-70., 2005, Araştırma(Research) Makale, SCI-Expanded (36 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası
 • Işıl Somalı, İlhan Öztop, Mehmet Füzün, Ali Küpelioğlu, Funda Obuz, Müjde Soytürk, Uğur Yılmaz, “1993-2002 yılları arasında kolorektal kanserli hastalarda uygulanan 5-fluorourasil temelli adjuvan tedavi sonuçları”, THOD, 15/29-36/2005, 2005, Araştırma(Research) Makale, Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası
 • Kundak I, Oztop I, Soyturk M, Ozcan M, Yilmaz A, Meydan N, Bilkay Gorken I, Kupelioglu A, Alakavuklar M, “Paclitaxel-carboplatin induced radiation recall colitis.”, Tumori, 90/2/256-8/2004, 2004, Olgu Sunumu, SCI-Expanded (6 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası
 • İlhan Öztop, Arzu Yaren, Işıl Somalı, Oktay Tarhan, Uğur Yılmaz, “Efficiency and tolerability of 5- Fluorouracil based adjuvant chemotherapy in elderly patients with colorectal cancer”, Turkish Journal of Cancer, 34/139-145/2004, 2004, Araştırma(Research) Makale, Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası
 • Öztop İ, Yaren A, Somalı I, Tarhan MO, Alakavuklar M, Yılmaz AU, “The efficiency and tolerability of 5-Fluorouracil based adjuvant chemotherapy in elderly patients with colorectal cancer. A ten years experience of a single institute”, Turkish Journal of Cancer, Turkish Journal of Cancer, 34:No:4 139- 145,2004., 2004, Araştırma(Research) Makale, Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası
 • Ellidokuz EB, Kundak I, Akpınar H, Okan A, Bektaşer C, Füzün M, Tankurt E, Şimşek İ, Gönen Ö, “Kolorektal Polip ve Kanser Lokalizasyonu arasındaki ilişki”, Kocatepe tıp dergisi 2003, 1,47-51, 2003, Araştırma(Research) Makale, Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası
 • Çehreli R, Somalı I, Alakavuklar M, “Kanser Anoreksi-Kaşeksi Sendromu .”, Hematoloji-Onkoloji Güncel Derleme Dergisi ., Cilt: 3 .Sayı : 3 . 2001, 2001, Derleme(Review) Makale, Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası
 • Sabri Barutca, Ahsen Karagözlü, Hasan Üstün, Işıl Kundak, Nezih Meydan, İlhan Öztop, Uğur Yılmaz, Mehmet Alakavuklar, “Adjuvan Kemoterapi alan erken evre meme kanseri hastalarında depresyon ve hastaların duygu durumlarını olumsuz etkileyen faktörler”, THOD, 10/217-221/2000, 2000, Araştırma(Research) Makale, Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası
 • Kundak I, Alakavuklar M, “Erken Evre Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde kemoterapi uygulamaları”, Hematoloji-Onkoloji Güncel Derleme Dergisi ., 2000;2(3):234-238, 2000, Derleme(Review) Makale, Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası
 • Çımrın A, Sevinç C, Kundak I, Ellidokuz H, İtil O, “Attitudes of medical faculty physicians about taking occupational history.”, Medical Education, 1999; 33(6): 466-7., 1999, Araştırma(Research) Makale, SCI (20 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası

Öğrenim Sırasında Makaleler

 • Çımrın A, Sevinç C, Kundak I, Ellidokuz H, “Tıp fakültesi hastanesinde çalışan hekimlerin meslek anamnezi alma alışkanlıkları”, Toplum ve Hekim, 1998; 13 (1): 15-19, 1998, Araştırma(Research) Makale, Ulusal Hakemli
 • Mustafa Pehlivan, Kadir Biberoğlu, Oktay Tarhan, Işıl Kundak, mehmet ali özcan, “Nedeni Bilinmeyen Ateş: 62 Olgu Bildirisi”, İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Flora, 3/2/113-119/1998, 1998, Araştırma(Research) Makale, Ulusal Hakemli
 • Okan A, Tankurt İ, Kundak I, Abadoğlu Ö, Soytürk M, Akar S, Okan İ, Ellidokuz H, Aksakoğlu H, “Ventilatöre Bağlı Hastalarda Mortaliteyle İlişkili Prognostik Faktörler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1, 29-33 (1997), 1997, Araştırma(Research) Makale, Ulusal Hakemli