Mustafa Kertmen

Op. Dr. Mustafa Kertmen

Kulak Burun Boğaz Uzmanı

Op. Dr. Mustafa Kertmen, kulak burun boğaz (KBB) uzmanı olarak geniş bir eğitim ve deneyim geçmişine sahip olan saygın bir hekimdir. KBB alanında edindiği bilgi ve tecrübelerle hastalarına kaliteli sağlık hizmetleri sunmaktadır.

Tıp eğitimine GATA Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi’nde başlamış ve tıp alanında temel bilgileri edinmiştir. Daha sonra KBB alanında uzmanlık eğitimine başlamış ve bu alandaki yeteneklerini geliştirmiştir. KBB uzmanlık eğitimini yine GATA Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır.

Op. Dr. Mustafa Kertmen, uzmanlık eğitiminin bir parçası olarak farklı sağlık kurumlarında görev yaparak klinik deneyim kazanmıştır. Bu deneyimler arasında askeri hastanelerde çalışması ve özel bir KBB merkezinde görev yapması da bulunmaktadır. Bu süreçlerde KBB hastalıkları tanı ve tedavisi, cerrahi müdahaleler ve hastaların bakımı konusundaki yeteneklerini geliştirmiştir.

Günümüzde Op. Dr. Mustafa Kertmen, Egepol Hastanesi’nde KBB uzmanı olarak görev yapmaktadır. Bu hastanede KBB alanındaki uzmanlığını kullanarak hastaların sağlığına odaklanmış ve çeşitli KBB sorunlarına çözüm sunmaktadır.

Op. Dr. Mustafa Kertmen, KBB alanında geniş bir bilgi birikimi ve deneyime sahip olarak hastaların sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olmaktadır. KBB uzmanı olarak, işitme, burun, boğaz ve baş-boyun bölgesi ile ilgili sağlık sorunlarına yönelik teşhis ve tedavi hizmetleri sunmaktadır.

BİLİMSEL YAYINLAR

Yurtdışı Yayınlar:

  • Vestibuler Distrurbance in Patients with large vestibular Aquaduct syndrome(LVAS) Yetişer S, et al. Acta otolaryngol,1999
  • Abnormal Petrous apex Aeration. Rewiev of 12 cases Rewiev article Yetişer S, et al. Acta Otolaringology belg. 2002
  • Intratimpanic gentamicinin Meniere disease: the impact on tinnitus Clinical trial Yetişer S, et al. Acta Otorhinolaryngol Bel. 2004
  • Vestibular diuresis in suspected meniere patients.Clinical trial Yetişer S, et al. Auris Nasus Larynex 2004.
  • An analysis of correlation between the unusual location of the jugular bulb and audiovestibular symptoms. Yetişer S, et al. Auris Nasus Larynex 2004.
  • Facial vein aneurysm associatedwith sialoadenitis Ilıca AT, et al. J.Clin. Ultrasound

Yerli yayınlar:

  • Radikal mastoidektomide başarısızlık nedeni olarak meatoplast,tipi, fasiyal sırt yüksekliği ve kavite hacminin analizi Dr Sertaç YETİŞER, Dr Mustafa KERTMEN, Dr Ahmet DÜNDAR GATA KBB A.D.KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1999,7(2) 85-90
  • Stapedotomi 65 olguluk Bir Seri Analizi. Yalçın ÖZKAPTAN, Sertaç YETİŞER, Mustafa KERTMEN, Bülent SATAR, Derya TALAS Türkiye Klinikleri, J.E.N.T. 2001 1(1) 17-22
  • Otosklerozu olan 42 olguluk Stapedotomi Seri Analizi Mehmet AKDAĞ, Mustafa KERTMEN, Hüseyin DEMİR, Edip GÜNYEL Düzce Tıp Dergisi 2013;15(1):19-21
  • Cochlear conductive hearing lossin patients with Meniere Disease Yetişer S, et al. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi2007