İç Hastalıkları

Diğer tıp disiplinleriyle sıkı iş birliği içerisinde çalışan İç Hastalıkları, kapsamlı yaklaşımıyla birçok hastalığın tanı ve tedavisinin ilk adımını oluşturmaktadır. Birçok kanser türünün ilk tanısı İç Hastalıkları uzmanı hekimler tarafından konulabilmektedir.

Gastroenteroloji, İmmünoloji, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Hematoloji, Nefroloji, Romatoloji ile Geriatri gibi bölümler İç Hastalıkları’nın alt dallarındandır. Hastanın ameliyat öncesi hazırlığı da İç Hastalıkları uzmanı hekimin kontrolünde gerçekleştirilir.

Tanı yöntemleri nelerdir?

İç Hastalıkları’nda hastalığın tanısının konulmasında en önemli adım, hekim ve hasta arasında gerçekleştirilecek kapsamlı görüşme ve fiziki muayenedir. Gerekli olduğu durumlarda laboratuvar ve radyolojik tetkiklerin ardından hastalığın tanısını koyan iç hastalıkları uzmanı hekim, hastanın tedavi sürecini başlatır ya da ilgili branşa yönlendirir.

Tedavi yöntemleri nelerdir?

Tanısı konulan hasta, gerekiyorsa ilaçla tedavi edilir. Tedavi ayaktan ya da yatarak gerçekleştirilir. Eğer hastalık İç Hastalıkları Bölümünün görev alanının dışındaysa hastanın tedavisi ilgili hekim tarafından belirlenir.

Videolar

Kolesterol Tedavisi

Kolesterol insanların kanında bulunan, başta karaciğerde olmak üzere tüm hücreler tarafından üretilen yağ türü(lipid) olarak bilinir.

Detaylı Bilgi

Kronik Yorgunluk Tedavisi

Uzun süre devam eden ve geçmeyen yorgunluk durumları kronik yorgunluk olarak ifade edilmektedir.

Detaylı Bilgi

Karaciğer Yağlanması Tedavisi

Hepatik steatoz adıyla da bilinen karaciğer yağlanması, hem karaciğere hem de diğer organlara zarar veren bir rahatsızlıktır.

Detaylı Bilgi
Diğer tedaviler için Tıklayınız