Klinik Psikoloji Birimimizde Yapılan Testler

Klinik Psikoloji Birimimizde Yapılan Testler

MOXO dikkat performans testi 6 yaş ve üzeri kişiler için geliştirilmiş DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) tanısına yardımcı olan, bilgisayar üzerinden yapılan görsel ve işitsel çeldiricilerin- dikkat dağıtıcıların kullanılarak kişinin dikkat performansını ölçen bir testtir. Doğru tanı koymada yardımcıdır ve güvenilirliği %90’dır. Bu test bir uzman kontrolünde yapılmaktadır. Bu testi uygulayan kişi gerekli test eğitimlerini ve kendi alanındaki eğitimlerini tamamlamış olması gerekmektedir. MOXO testi yetişkinlerde 18 dakika sürerken çocuklarda 15 dakika sürmektedir. Bu test bilgisayar üzerinden online olarak uzman kontrolünde yapılmaktadır.

Testin bilgisayar üzerinden yapılıp raporlanmasının avantajları ise objektif, ölçülebilir ve doğruluk, doğrudan değerlendirme ve hızlı sonuç olmasıdır. Bu test sonrası elimizdeki rapor objektif ve matematiksel-sayısal olarak rapor vermektedir. Sistem bilgisayar üzerinden online olduğu için somut ve doğru sonuç vermektedir. Bu testi yapmadan önce kişinin herhangi bir ilaç alması ve hazırlık yapması gerekmemektedir. Test bitmesinin hemen ardından testin raporu hazır olur ve feedback daha hızlı verilir.

MOXO testi kimlere uygulanır ve nasıl faydalı olur?

Çocuklar

  • Çaba göstermesine rağmen derslerde başarılı olamayan
  • Küçük yaşlardan itibaren gözle görülür hareketliliğe, sık yaralanmaya (dikkatsizlik yüzünden düşmek gibi) ve kaybolmaya maruz kalan
  • Sınavlarda ve günlük hayatından zamanla ilgili problem yaşayan (örneğin; evden hep geç çıkma, sınavda soruları tamamlayamama, verilen yönergeleri çok geç tamamlama)
  • Çalışmada odaklanamayan, zorlanan
  • Olaylara veya yakınlarına gerektiğinden fazla tepki veren
  • Gözlemlenen sakin tutumuna rağmen çok dikkatsiz olan ve dikkatini toplayamayan

Yetişkinler

  • Normalden fazla hayatının önemli alanlarında değişiklik yapan
  • İşlerini aksatacak kadar çabuk unutan, toplantılarında, işlerinde, okullarında günlük hayatlarında dikkatini toplayamayan
  • Dikkat dağınıklıkları yüzünden sık trafik kazaları yapan
  • Çok yoğun dikkat gerektiren işlerde çalışan

Eğer bu durumlarla karşı karşıyaysanız MOXO testini bir uzman tarafından isteyebilirsiniz. DEHB için erken tanı büyük önem taşımaktadır. DEHB organik bağlantıları kanıtlanmış biyokimyasal bir rahatsızlıktır. Bu nedenle tanısı ve tedavisi büyük önem taşımaktadır. Özellikle çocuklarda erken tanı konması ve tedaviye başlanması ile çok büyük yol alınabiliyor ve kişinin hayatı değişebiliyor. Ergenlik ve yetişkinlik döneminde ise tanı ve tedavi büyük oranda iyileşme sağlıyor.

Peabody Resim Kelime Testi

Peabody Resim Kelime Testi 2,5-18 yaş çocuk ve bireylerin dil gelişimini (kelime bilgisini) ölçmek amacıyla uygulanan bir gelişim testidir. Dil ve kelime gelişiminin derecesi resimlerle ilişkilendirilerek ölçülür. Bu test bireysel bir test olup tek oturumda bir kişiye uygulanır ve çocukların gelişimsel düzeyi ile ilgili önemli bilgi vermektedir. Test sonrası çocukla oyun odasında ya da uzmanın alanında yapılacak olan çalışmaların planlaması yapılmaktadır.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Bu test çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Çocukların, okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır. Bu test psikoloğa, çocuğun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğunu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler verir ve terapide uygulanacak tekniklerin okul olgunluğu yönünde hazırlanması için yardımcı olur.

Porteus Labirentleri

Bu test uzmana çocukların genel yetenekleri ve bilişsel seviyeleri hakkında bilgi vermektedir. Daha çok bilişsel kapasite hakkında bilgi vermektedir. Bu test 7-14 yaş arasında bireylere uygulanmaktadır. Zekanın, planlamanın ve genel yeteneğin belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Benton Görsel Bellek Testi

Bu test mekânsal belleğin ölçülmek istendiği durumlarda kullanılabilir. Daha çok şekillerin kavranması ile ilgili olarak aynı zamanda görsel belleği algılama ve motor becerilerin ayırt edilmesinde faydalıdır. Test 8 yaş üstü bireylere uygulanabilir.

Kinetic Family Drawing

Kinetik aile çizimi olarak bilinen bu test aile bireyleri arasındaki duygusal ilişkileri ve kişiler arasındaki etkileşimi daha iyi anlamımızı ve dinamikleri görmemize yardım eder. Aile dinamiklerin ortaya çıkması, ailede ilişkilerindeki eksikler ve tamamlanması gereken durumları ayrıca çocuğun güvenli-güvensiz bağlanması hakkında bilgi vermektedir.

Draw a Person

Çocukların gelişimin gözlenmesi ve değerlendirilmesi açısından çok önemli olan bu test, zihinsel gelişimini ve analitik gelişimini ölçmek amacı için kullanılır. Zihinsel gelişimden kasıt “kavram geliştirme” sürecidir. Çocuğun çevreyi ve objeleri algılama, sınıflama ve genelleme sürecinin tümüdür. Bu testte çocuğun çizdiği her bir ayrıntı bizim için çok önemlidir ve ayrı ayrı değerlendirilir.

Luisa Düss Psikanalitik Öykü Testi

Bu test, çocukların kompleks ve sorunlarını çözümlemek için hazırlanmış tekniklerin en geliştirilmişlerinden biridir. Bu testte yararlanılan öyküler onların bilinçaltında yatan durumları, korkularını, davranış bozukluklarının temellerini ve gelişimini anlamaya yönelik oluşturulmuştur. Kısa öyküler çocukların kompleks yapılarını anlamak ve onlara yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Çocuklar öykülerle çok fazla bilgi verirken bilinçaltında yatan durumların ortaya çıkarılmasını sağlar.

Bier Cümle Tamamlama Testi

Bu testin birçok kullanım alanı vardır. Çocukların genel tutum ve isteklerini belirlemek amacıyla klinik çalışmalarda kullanılmaktadır. Herhangi bir etkilenme ya da yardım söz konusu olmadığından, cümleler tamamen bireyin tutum ve davranışları ile iç dünyasını sergilemektedir. Çocuk, ergen ve yetişkinlerin; geleceğe, yeteneklerine, karşı cinse, anne-babalarına, iş veya okula karşı tavırları; kendilerine güvenleri, korku ve kaygıları, suçluluk duyguları ve çeşitli durumlara karşı olan tepkileri hakkında bilgi verir.

Ankara Gelişim Envanteri

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir. Çocuk ruh sağlığı alanında çalışan Psikologlar tarafından uygulanmaktadır. Bu test çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarda; dil gelişimini, zihinsel becerileri, küçük kas gelişimi, büyük kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip gözlemleyerek puanlanır. Bu değerlendirme mümkünse ebeveyn ile yapılmaktadır.

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (Minnesota Multiphasic Personality Inventory- MMPI) bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan, ruh sağlığında en çok kullanılan kişilik testidir. İnsanın kişilik yapısının ve psikopatolojisinin belirlenmesine yardımcı olmak için profesyonel uygulayıcılar aracılığıyla kullanılır. Bu test, depresyon, hipokondriazis (hastalık hastalığı), histeri (konversiyon), psikotik sapma, kadınlık-erkeklik (cinsel tercih ve eğilimler), paranoya (şüphecilik), psikasteni (saplantı-takıntı), şizofreni, hipomani (duygu durum bozukluğu, öfke patlaması vb.), sosyal içe dönüklük (çekingenlik) gibi rahatsızlıkların tanısının konulmasında yardımcı olur. Bu hastalık tanıları dışında bireyin aile problemleri, öfke, kaygı, bağımlılıkları, iş sorunları, sosyal uyumsuzluğunu, özgüven problemlerini, anti sosyal özelliklerini ve hastalık dışındaki psikolojik özelliklerinin de değerlendirilmesinde yardımcı olur. 16 yaşından büyük tüm bireylere uygulanır.

Denver II Gelişimsel Tarama Envanteri

Küçük çocuklarda yaşamış oldukları gelişimsel sorunları tespit etmek amacıyla geliştirilmiş değerlendirme çalışmasıdır. Bu testte amaç çocuğun yaşına uygun becerilerini değerlendirmektir. Gelişimsel olarak şüpheli durumları saptamak ve gelişiminin altındaki çocukları izleyebilmek için uygulanan Denver testi 116 madde ve 4 alt bölümden 0-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanan gelişim testidir. Anne ve babadan çocukla ilgili anamnez alınır ve uygulamaya geçilir. Test formunda anneye sorulması gereken maddeler ve çocuğun yapması beklenen maddeler çocuğa yöneltilir. Denver II testi uygulaması, bu testin uygulama eğitimini almış ve uygulama sertifikası olan kişiler tarafından uygulanmaktadır. Test gelişimsel basamakları ölçülmesi hedeflenmiş, 10 ile 15 dakika kadar sürmektedir.

Tematik Algı Testi (TAT)

Kişiliğin sosyal yönünde yani kişilerarası ilişkilerde ve çevrenin algılanmasında gösteren kişilik dinamiklerini ve içsel süreçleri araştırmaya yönelik olarak kullanılan bir testtir. Güncel haliyle 31 resimli karttan oluşur. Kişilerden bu resimlerin bazıları hakkında hikaye anlatmaları istenir, bu sayede bilinçli olarak yapılandırılmamış uyaranlardan kişisel olarak ne algıladıklarını ortaya koymak ve yorumlamak amacıyla işleyen bir yöntemdir.

T.A.T’nin amacı; kişiliğin altında yatan dinamiklere ulaşmaktır. Özellikle iç uyuşmazlıkları, baskın becerileri ve ilgileri, motivasyonları araştırabilmemize olanak sağlar. TAT projektif bir testtir. Klinisyenin danışan ile ilgili gözlemleri ile birlikte, testte gösterilen kartlara verilen cevapların birleştirilmesi ile terapide çözümlenmesi gereken konular ortaya çıkar. Bireylerin savunma mekanizmalarının ortaya çıkması ile terapi formülasyonunun düzenlenmesine katkıda bulunur.

Çocuklar İçin Tematik Algı Testi

C.A.T bir çocuk için çok önemli olan figürleri ve dürtüleri anlamamızı kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuştur. Resimler özellikle beslenme problemleri ve genel olarak da oral problemler konusunda bilgi vermek; kardeş kıskançlığından kaynaklanan problemleri araştırmak, anne-baba figürlerine karşı tutumu ve bu figürlerin nasıl algılandığını ortaya çıkarmak ve anne-baba ile çocuğun ilişkilerini görmek ayrıca içsel dinamikleri ortaya çıkarmak üzere düzenlenmiştir. Yine bunlarla ilişkili olarak, çocuğun agresyonu, yetişkinler dünyasındaki yeri, gece yalnız kalmaktan duyduğu korku, ayrılık anksiyetesi, tuvalet eğitimi ve ailenin buna tepkisi hakkındaki fantezilerini, içsel süreçlerini, dinamiklerini görmek için amaçlanmıştır. Ayrıca yine çocuğun yapısı ve büyümeyle ortaya çıkan problemlere çocuğun reaksiyonunun dinamik işleyişini de öğrenmeyi amaçlamaktadır.

Uzm. Psk. Ege Ece BİRSEL

Klinik Psikoloji

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Demo Title

Demo Description


Introducing your First Popup.
Customize text and design to perfectly suit your needs and preferences.

Bu kapanacak 20 saniye