Kategori Arşivleri: Klinik Psikoloji

Egepol Hastaneleri
Bağımlılık Nedir?

Bağımlılık, kişinin bir şeyin kendisine zarar verdiğini bilmesine rağmen onu kullanmaya devam etmesidir. Bağımlılık, alışkanlıktan

Egepol Hastaneleri
Covid 19 Sürecinin Psikolojiye Etkisi

Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını, fiziksel ve ekonomik zararların yanı sıra milyonlarca insanın psikolojisini de

Egepol Hastaneleri
Hiperaktivite Nedir? Hiperaktivite (DEHB) Belirtileri Nelerdir?

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) çocukluk çağında başlayıp etkisi yaşam boyu devam edebilen bir nöropsikiyatrik

Egepol Hastaneleri
Kadına Yönelik Şiddet Nedir?

Dünyada milyonlarca kadın şiddet mağduru ve milyonlarca kadın yaşadığı şiddet yüzünden hayatını kaybediyor. Tahminlere göre

Egepol Hastaneleri
Karantina Döneminde Aile İçi İlişkiler

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ve buna bağlı olarak yaşadığımız karantina süreci herkesin

Egepol Hastaneleri
Karantina Süreci Nasıl Fırsata Çevirilir?

İçinde bulunduğumuz bu geçici pandemi süreci zaman içinde herkesi psikolojik yorgunluğa ve motivasyon düşüklüğüne itti.

Egepol Hastaneleri
Korkuyu Nasıl Yönetiriz?

Korku aslında öğrenilmiş bir duygudur. Korkuya yol açan bir olay meydana geldiğinde kişinin yaşadığı bu

Egepol Hastaneleri
Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) nedir? Belirtileri nelerdir?

Obsesyon, kişinin saçma olduğunu bildiği halde zihninden bir türlü uzaklaştıramadığı zorlayıcı ve ısrarcı fikir, düşünce,

Egepol Hastaneleri
Oyun Terapisi Nedir? Faydaları Nelerdir?

Çocuklarla anlaşma ve terapi söz konusu olduğunda gösterilmesi gereken özen artar ve kullanılan teknikler tamamen

Egepol Hastaneleri
Özgül Öğrenme Güçlüğü Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Özgül öğrenme güçlüğü bireylerin okuma, yazma, dinleme, anlama, kendini ifade etme ya da sayısal alanlarda

Egepol Hastaneleri
Kaygılarımızdan Nasıl Kurtuluruz?

Kaygılar çoğu zaman bir sorun gibi görünse de birçok teoriye göre aslında bizi hayatta tutan

Egepol Hastaneleri
Psikolog nedir? Ne değildir?

Psikolog; bireylere ihtiyaçları olduğunda psikolojik desteği veren, kişilerin kendi hayatlarını olumsuz yönde etkileyen, işlevselliklerini bozan